SME Clinic ตอน Innovation

LIVE NIA จุดเปลี่ยนนวัตกรรม SME สู่ความสำเร็จ  ใครเป็นเ […]

LIVE NIA จุดเปลี่ยนนวัตกรรม SME สู่ความสำเร็จ

 ใครเป็นเจ้ากิจการ SME หรือคิดจะเป็นเจ้าของ SME ในอนาคต
ห้ามพลาด!!

มาพบกับผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
ผศ.ดร. วิชัย โรยนรินทร์ ( นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน)
ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ (Business Development Director)

 

 


 SME CLINIC นวัตกรรมจุดเปลี่ยนธุรกิจ SME ไทย
ที่จะมาเผยความลับเปลี่ยนชีวิตของนักธุรกิจ SME ให้รวยยิ่งขึ้น

ในตอน2 จุดเปลี่ยนนวัตกรรม SME สู่ความสำเร็จ

กับผู้เชียวชาญทั้ง 3 ท่าน ที่มาให้ความรู้
ดร. ณรงค์ ศิริเลศวรกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
ดร. กวิน การุณรัตนกุล (นักวิจัยเอ็มเทค สวทช.)
คุณนฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา รองประธานบริษัทฯ (กรรมกาผู้จัดการบริษัท คอสโม เมดิเทค จำกัด)

 

 


 

วว.จุดเปลี่ยนนวัตกรรม SME สู่ความสำเร็จ

“อยากเปลี่ยนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ” เปลี่ยนธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น ห้ามพลาด!!!
กับผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ( ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)
คุณอุบล ฤกษ์อ่ำ (นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
คุณกฤษฎ์พัฐ พันธุ์ธนชาติ (กรรมการผู้จัดการบริษัทอภิญา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด)

 

 

 


ตอน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดเปลี่ยนนวัตกรรม SME สู่ความสำเร็จ
กับผู้เชียวชาญจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

“อยากเปลี่ยนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ” เปลี่ยนธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น ห้ามพลาด!!!

รศ.ดร พลกฤษณ์ แสงวณิช (คณะบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

คุณสุเมธ กีรติมโนชญ์ (หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบเพื่อการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

คุณศรีวรรณ อมรพูนชัย (กรรมการบริษัท ตั้งใจเจริญ จำกัด ผู้ผลิตนวัตกรรมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยพร้อมบริโภค)

 

 

 

“จากนี้ชีวิตการทำธุรกิจของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล”

แสดงความคิดเห็น