รายการ SME CLINIC ตอน O2O กลยุทธ์เชื่อมโยงลูกค้า จากออนไลน์สู่ออฟไลน์

รายการ SME CLINIC ตอน O2O กลยุทธ์เชื่อมโยงลูกค้า จากออนไลน์สู่ออฟไลน์ โดยคุณเลอทัด ศุภดิลก ผู้ประกอบการธุรกิจ CAMP และ Sellsuki ร้านเสื้อผ้ามัลติแบรนด์

ติดตามรับชม รายการ SME CLINIC
ตอน O2O กลยุทธ์เชื่อมโยงลูกค้า จากออนไลน์สู่ออฟไลน์

แสดงความคิดเห็น