“เปิดตลาดสู่ Amazon ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และวิธีรับเงินกลับไทยง่ายๆ ด้วย Payoneer และธนาคารกรุงเทพ”

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

งานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซเชิญลูกค้าเข้าร่วมงานสัมมนาห้วข้อ  เปิดตลาดสู่ Amazonออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และวิธีรับเงินกลับไทยง่ายๆ ด้วย Payoneer และธนาคารกรุงเทพ

แนะนำตลาดใหม่ Amazon ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น  โดยวิทยากร : คุณรัตนชัย ฐาปนะพงศ์ ผู้สอนขายสินค้าไทยบน Amazon.Com อันดับ 1 ของประเทศไทย

ทำความรู้จักกับ Payoneer ระบบการชำระเงินสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยวิทยากร: คุณเจริญ หิรัญตระกลู Business Development Manager South East Asia, Payoneer Philippines Hub

ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ธนาคารกรุงเทพ   สำนักงานใหญ่ สีลม ห้องโกมุท ชั้น 29

สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน https://goo.gl/forms/SUmuP1yKd9TbdX652

รายละเอียดกําหนดการสัมมนา : https://www.bangkokbank.com/-/media/Files/Event/AmazonAgenda.ashx?la=th-TH&hash=931BF75A22D73D81896BACD283A801AF1E399A50

แสดงความคิดเห็น