เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม

ธนาคารกรุงเทพ พร้อมนำเกษตรกรไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล เสริมสร้างความสำเร็จให้เกษตรยุคใหม่ หาช่องทางการทำตลาด แนวทางการนำนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมถอดรหัสความสำเร็จตลาดเกษตรยุคใหม่ กับผู้ประกอบการการเกษตรผู้ประสบความสำเร็จในด้านการทำตลาดผสมผสานวัฒนธรรม

กำหนดการสัมมนา  “เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 12.30 – 16.30

ณ ห้องสร้อยเพชร 2 ชั้น 2 โรงแรม โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

**********************************************

12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 13.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

13.40 – 13.50 น. ผู้บริหารธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน

13.50 – 15.00 น. การบรรยายในหัวข้อ“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม
โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
– ปัจจัยสู่ความสำเร็จเกษตรยุคใหม่
– แนวทาง และช่องทางการทำตลาดเกษตรยุดใหม่
– แนวทางการนำนวัตกรรมมามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภค (ผลิต/แปรรูป/ถนอมผลผลิต)

15.00 – 16.30 น. การเสวนาหัวข้อ “ถอดรหัสความสำเร็จตลาดเกษตรยุคใหม่” โดยผู้ประกอบการการเกษตรผู้ประสบความสำเร็จในด้านการทำตลาดผสมผสานนวัตกรรม คุณ วชิรวิชญ์ ศิริโชควณิชย์ กรรมการผู้จัดการ BANANA JOE  เจ้าของธุรกิจกล้วยทอดอินเตอร์ “BANANA JOE” ปั้นแบรนด์ไทยสู่ตลาดต่างแดน  คุณ สุวิทย์ ไตรโชค กรรมการผู้จัดการ NAVITA MELONFARM  เจ้าของธุรกิจฟาร์มเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น ผู้เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผ่าน Modern trade และ ออนไลน์
– เทรนด์พฤติกรรม และช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่
– พัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค
– ปัญหา และอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ระหว่างการแนวคิดใหม่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
– การนำนวัตกรรมการผลิต และแปรรูปมาเป็นตัวช่วยในการต่อยอด และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุน และสร้างความแตกต่าง

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

1. เกษตรยุคใหม่  ตลาดนำนวัตกรรมตาม (อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ)       ดาวน์โหลด http://bit.ly/2PnnPRP

2. Navita Melon Farm       ดาวน์โหลด  http://bit.ly/2GCRMuq

3. ฺBANANA JOE     ดาวน์โหลด http://bit.ly/2GsaK5F

ลงทะเบียน

แสดงความคิดเห็น