เชิญชมย้อนหลังงานสัมมนา จัดทัพธุรกิจไทยไปเมียนมา

ชมย้อนหลัง สัมมนา จัดทัพธุรกิจไทยไปเมียนมา มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพการลงทุน การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

งานสัมมนา จัดทัพธุรกิจไทยไปเมียนมา จัดขึ้นโดยธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการลงทุน โอกาสและอุปสรรคในการลงทุนเมียนมา ซึ่งแขกรับเชิญและวิทยากรประกอบด้วย คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดการสัมมนา คุณสนั่น อังอุบลกุล หัวหน้าทีมภาคเอกชนในคณะทำงานประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ และประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดการสัมมนา และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย ประกอบด้วย คุณผกายเนติ์ เล่งอี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำกรุงย่างกุ้ง คุณณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์ รองนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา คุณ Aye Thiha ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Thiha Group คุณคเนศร์ บูรณสิน ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาย่างกุ้ง ดำเนินการสัมมนา โดยคุณปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการบริหาร ซีคอนกรุ๊ป และคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

 

ชมย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

 

แสดงความคิดเห็น