ประสบความสำเร็จจากการข้ามสายธุรกิจ ผันตัวจากตุ๊กตาเซรามิค มาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า

บริษัท ซันเซอรา จำกัด

Secrets of Victory วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ไปทำความรู้จักกับบริษัท ซันเซอรา จำกัด ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าค¬ุณภาพสูง ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการจ่ายไฟฟ้าให้กับ¬ภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญในการพัฒนาป¬ระเทศ คุณพชรพล ใบสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ ทายาทธุรกิจวัย 20 ปี ที่รับลูกส่งมาจากคุณพ่อ จะมาบอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจ จุดพลิกผันที่ทำให้เปลี่ยนชีวิตพลิกธุรกิจ¬จากขายตุ๊กตาเซรามิคมาผลิตและจัดจำหน่ายลู¬กถ้วยไฟฟ้า

คุณ พชรพลบอกว่าธุรกิจเดิมของเขาคือรับจ้างผลิตตุ๊กตาเซรามิคแล้วส่งออกต่างประเทศ เป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานเป็นสำคัญ เมื่อต้นทุนการผลิตซึ่งหมายถึงค่าแรงประเทศอื่นถูกกว่า ลูกค้าก็ย้ายฐานการผลิตหรือย้ายการซื้อไปยังประเทศที่ถูกกว่า นอกจากนี้หากเขายังจ้างอยู่แล้วจ้างในปริมาณที่สูง ราคาต่อหน่วยก็จะต่ำลง ทำให้ยิ่งผลิตยิ่งขาดทุน บริษัทจึงคิดใหม่ด้วยการมองที่วัตถุดิบเดิมบางส่วน กระบวนการผลิตเดิมบางอย่าง แต่ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เลยมาลงตัวที่ลูกถ้วยแก้วไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ในการผลิตครั้งนี้ ทำให้ธุรกิจที่ล้มก็กลับมาลุกขึ้นได้ และเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้อุตสาหกรรมลูกถ้วยไฟฟ้ายังมีโอกาสการเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของประเทศ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท ซันเซอรา จำกัด  เข้ามาเดินในเส้นทางสายนี้ได้อย่างไร และแผนการพัฒนาธุรกิจของผู้บริหารหนุ่มคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ไขความลับสู่ความสำเร็จของคำถามเหล่านี้ได้ในรายการ เวลา 21.00 น. ทางช่องสมาร์ทเอสเอ็มอี สถานีแห่งโอกาสสำหรับเอสเอ็มอี ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ www.bangkokbanksme.com

facebook : bangkokbanksme

Twitter : @bangkokbanksme

google plus : bangkokbanksme

youtube : bangkokbanksme

รับชมผ่าน trueHD ช่อง 570 / trueSDช่อง 49 และPSI True ช่อง 49 หรือรับชมในช่วงเวลาออกอากาศสดผ่านทาง www.smartsme.tv และรับชมผ่านสมาร์ทโฟนโดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Smart SME

แสดงความคิดเห็น