ตะลุยส่งออกเครื่องสำอางสู่ตะวันออกกลาง

หลัง จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปลายปี 2558 ที่เคยสูงถึง 90 เหรียญสหรัฐฯต่อบาเรลก็ลดลงจนกระทั่งต่ำสุด 40 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลเมื่อต้นปี 2559 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังซื้อของตลาดกลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างมาก และกระทบต่อการส่งออกสินค้าฟุ่มเฟื่อย (Luxury Products) เห็นได้จากการส่งออกสินค้าเครื่องสำอางของไทยปี 2558 ในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (UAE) ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญแห่งหนึ่ง เหลือ 40.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 4.97% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากกำลังซื้อที่ปรับตัวลดลง