จุดอ่อน-จุดแข็ง ตลาดเครื่องดื่มในฟิลิปปินส์

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างกำไรให้กับประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีอยู่จำนวนมากนั้นชื่นชอบสินค้าตราต่างประเทศและชอบบริโภคสินค้าใหม่ๆ

Euromonitor International ของประเทศอังกฤษ เปิดเผยข้อมูลโดยระบุว่า ยอดขายสินค้าเครื่องดื่ม (Non-alcohol) ในฟิลิปปินส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมากที่สุดตั้งแต่ปี 2556 – 2559 โดยมีการลงทุนจากบริษัทในฟิลิปปินส์และการลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมดังกล่าวจำนวนมาก อาทิ PepsiCo, Coca-Cola, Zest-O และ Cosmos สินค้าเครื่องดื่ม (Non-alcohol) จึงสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชากรวัยหนุ่มสาวได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีกำลังซื้อ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา กระทรวงพาณิชย์ ยังวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข่ง โอกาสและความเสี่ยงของตลาดเครื่องดื่ม ในฟิลิปปินส์เพิ่มเติมอีกว่า อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างกำไรให้กับประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีอยู่จำนวนมากนั้นชื่นชอบสินค้าตราต่างประเทศและชอบบริโภคสินค้าใหม่ๆ และระดับการบริโภคกำลังเพิ่มขึ้นตามรายได้กลุ่มกลาง – สูง อีกทั้งพื้นฐานที่ได้รับวัฒนาธรรมจากตะวันตกมาอย่างช้านาน ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแบบที่เป็นกระแสของตะวันตกจึงได้รับความนิยม ขณะที่ภาคค้าปลีกกำลังพัฒนา โอกาสในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ในฟิลิปปินส์จึงมีมากขึ้น

ด้านความเสี่ยงและจุดอ่อน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา กระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์เพิ่มเติมว่า กำลังซื้อที่ขยายตัวของชาวฟิลิปปินส์ยังถือเป็นฐานรายได้ที่ค่อนข้างต่ำ ส่วนช่องทางในการกระจายสินค้ายังเป็นลักษณ์ Local แบบโชห่วย ที่ไม่มีการพัฒนา เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์มีค่าใช้จ่ายสูงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าได้

นอกจากนี้อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดเครื่องดื่ม จากประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันและจากผู้ค้าท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น