แฟรนไชส์แถวรอง – Low cost franchise (ตอนที่ 1)

เวลาเราท่านจะเลือกลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์สักอย่าง ย่อมมีต้องมีหลักคิดพิจารณาประกอบการตัดสินใจ หากว่าเป็นแบรนด์ดังระดับโลกที่มีชื่อเสียงยาวนาน นี่ไม่ต้องคิดมาก อาจแค่ดูว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกำไรหรือเปล่าถ้านำมาลงในพื้นที่ใดสักที่ แต่หากเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงน้อยลงมา การคิดพิจารณาตัดสินใจอาจจะลำบากขึ้น

แต่โดยทั่วไปย่อมหนีไม่พ้นหลักพิจารณา 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ต้นทุนค่าใช้จ่าย Cost and fees ซึ่งจะประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมรายปีและสิทธิการค้าแฟรนไชส์ Franchise fee งบประมาณการลงทุนโดยรวมอันหมายถึงค่าตกแต่งสถานที่ เครื่องแบบ พนักงาน อุปกรณ์ ฯลฯ Total investment รวมไปถึง Royalty fees

2. ขนาดและอัตราความเติบโตของกิจการ Size and growth พิจารณาความน่าเชื่อถือของกิจการนั้นๆ มีสาขาและจำนวนผู้ซื้อแฟรนไชส์ (franchisee) มากน้อยเพียงใด รวมถึงแนวโน้มและอัตราความเติบโตของธุรกิจ

3. การสนับสนุนคู่ค้า Support นี่ก็สำคัญทีเดียว แฟรนไชส์มาตรฐานย่อมมีระบบสนับสนุนคู่ค้าที่เป็นระบบ ช่วยให้คู่ค้าสะดวกและง่าย มีชุดสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อให้การทำธุรกิจเดินหน้าไปทันที โปรแกรมสนับสนุนที่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเขามีอาทิ โปรแกรมและระยะเวลาฝึกอบรม Training times การสนับสนุนทางการตลาด ช่วยแจ้งทำเลตำแหน่ง ช่วยโปรโมต หรือมีโปรโมชั่นเฉพาะ Marketing support ระบบปฏิบัติการช่วยเหลือ ในยุคใหม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เฉพาะกิจการนั้นๆ Operation support และ Franchise infrastructure บางบริษัทโดยเฉพาะแฟรนไชส์ใหญ่ที่มีความเชื่อมั่นสูงยังมีช่องทางบริการทางด้านการเงินให้กับคู่ค้าผ่านสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร ชนิดที่เลือกเป็นคู่ค้ากับแฟรนไชส์ยี่ห้อนี้แล้วธนาคารพร้อมปล่อยให้ทันที หรือกระทั่งมีหน่วยงานด้านกฎหมายให้บริการ เพราะบางเมือง หรือบางประเทศการจะขออนุญาตต่างๆ มีความซับซ้อนยุ่งยากสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์

4. เลือกจากชื่อเสียงและความมั่นของแบรนด์ Brand strength ดูย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ความยาวนานในการอยู่ในเส้นทางสายนี้ ความมั่นคงยังรวมไปถึงการได้รับการกล่าวขวัญถึงแง่บวกจากสังคม ในยุคนี้อาจดูจากโซเชียลมีเดียที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้โดยตรง

5. ความมั่นคงทางการเงิน Financial strength and stability ซึ่งนี่ก็ไม่ต้องอรรถาธิบายอะไรมากนัก บริษัทที่มั่นคง ดูได้จากงบดุลและกำไร

นี่ไม่ใช่แค่คู่มือในการพิจารณาเลือกของคู่ค้าเท่านั้น วิธีการจัดลำดับแฟรนไชส์ระดับโลกของสถาบันต่างๆ ในแต่ละปี ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ตัวชี้วัดกลุ่มนี้แหละเพื่อจัดลำดับ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น