“พาณิชย์” ร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค หนุนอีคอมเมิร์ซดันการค้าผู้ประกอบการรายย่อย

“พาณิชย์” นำทีมไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ครั้งที่ 24 หวังสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนอย่างทั่วถึง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้มูลค่าการค้าไทย-กลุ่มเอเปคสูงกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 70% ของการค้าไทย

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยมีหัวข้อหลัก คือการสร้างโอกาสอย่างทั่วถึงเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่หารือ อาทิ การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ท่ามกลางภาวะปัจจุบันที่มีการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อกีดกันทางการค้า และติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ที่สมาชิกเอเปคต้องเปิดการค้าเสรีและการลงทุนตามความสมัครใจ และความพร้อมตามแผนงาน การดำเนินการตามปฏิญญาลิมา  ว่าด้วยเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแผนงานเพื่อสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนอย่างทั่วถึง

“เอเปคให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลก การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาโลจิสติกส์ ความร่วมมือด้านกฎระเบียบที่เน้นความโปร่งใส และการใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าดิจิทัล และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกแบบไร้รอยต่อ มีการบูรณาการทางเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค โดยมุ่งหวังให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนในระยะยาว” นางสาวชุติมากล่าว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีของไทย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืนและทั่วถึง

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

แสดงความคิดเห็น