พาณิชย์ หารือมาเลเซีย ดันการค้าการลงทุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการพบกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซีย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า มาเลเซียได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านภายใต้การนำของ ตุน ดร. มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งและอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ยินดีร่วมมือกับรัฐบาลชุดใหม่ของมาเลเซียในการส่งเสริมการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ในระยะหลายปีที่ผ่านมา มาเลเซียได้เร่งพัฒนาประเทศ โดยตั้งเป้าหมายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว”ภายในปี 2563 และเป็นประเทศสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) จึงเป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมาเลเซีย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าร่วม CPTPP ของไทยต่อไป

“ทั้งสองประเทศจะมีการหารือกันในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การจัดประขุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 3 ซึ่งมาเลเซียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ, การเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจทวิภาคีด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างไทยกับมาเลเซีย, ความร่วมมือเพื่อผลักดันในการลดอุปสรรคทางการค้าในอาเซียน, การร่วมมือผลักดันการค้าชายแดน ซึ่งเป็นการค้าที่มีความสำคัญต่อไทยและมาเลเซียโดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 3 ใน 4 ของการค้ารวมระหว่างกัน” นายสนธิรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) การค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 23,288 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 2560 การค้ารวมไทย-มาเลเซีย มีมูลค่า 22,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.3 โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า 1,403 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา น้ำมันสำเร็จรูป และเคมีภัณฑ์ ในขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ น้ำมันดิบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

 

แสดงความคิดเห็น