พาณิชย์ เตรียมจัดงานสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’

พาณิชย์ เตรียมจัดงานสุดยอดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย งานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทยจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Micro SME ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในระดับท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลุ่มเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบ ‘MOC Biz Club’ ขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 11,000 ราย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ Micro SME ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มาโดยตลอด โดยการจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018: มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจในท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่สมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) ก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่สากล (Connect to the World) ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นางกุลณี กล่าว

นางกุลณี กล่าวต่อว่า กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 1) งานแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการของดีทั่วไทย 2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในการต่อยอดธุรกิจ 3) การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 4) การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ การจัดงานการจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ จะจัดขึ้นทั้งหมดรวม 5 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และอีก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง, ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี, ครั้งที่ 3 ระดับประเทศ (กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี, ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกและภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรี, ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หาดใหญ่ สงขลา

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น