4 กลุ่มสินค้าที่เป็นที่ต้องการในตลาดเมียนมาร์

4 สินค้าน่าลงทุนในตลาดเมียนมาร์

ประเทศเมียนมาร์ หรือประเทศพม่า เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา ทำให้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร และถ้าหากพูดถึงสินค้าไทย ชาวพม่าส่วนใหญ่มักให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพ สินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดเมียนมาร์ที่น่าลงทุน มีดังนี้

1. สินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าประเภทนี้ ถือเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดพม่า เนื่องจากการผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสินค้าของไทยเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากชาวพม่า สำหรับการนำไปขาย และควรเป็นสินค้าที่มีการสร้างแบรนด์จึงจะสามารถตีตลาดได้

2. สินค้าประเภทยารักษาโรค เป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดพม่า แต่การนำเข้าสินค้าประเภทยารักษาโรค จำเป็นต้องศึกษากฎหมายการนำเข้าให้ดี

3. สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม และเสื้อผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าประเภทยีนส์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศพม่า สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่ทำแบรนด์เสื้อผ้า จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าไปตีตลาดพม่า

4. สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ระบบสาธารณูประโภคกำลังเริ่มก่อสร้าง ทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างจึงเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ยิ่งประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องมือก่อนสร้างขนาดใหญ่ได้ ซึ่งอาจเริ่มจากการค้าขายเพื่อดูความต้องการของตลาดก่อน จากนั้นค่อยเริ่มลงทุนธุรกิจก็จะมีโอกาสรอดมากยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในตลาดเมียนมาร์
1. คนเมียนมาร์ตัดสินใจซื้อสินค้าจากคุณภาพ แต่ก็ยังมีการเทียบในเรื่องของราคา
2. การขอใบอนุญาติค่อนข้างยาก ค่าจดทะเบียนค่อนข้างสูง หากใครต้องการไปเปิดตลาดที่พม่าควรทดลองตลาดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
3. คนขายควรเป็นคนท้องถิ่น เนื่องจากพวกเขาเข้าใจในภาษา และวัฒนธรรมในแต่ละท้องที่
4. การค้าขายต่างแดนต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างสูง กว่าที่สินค้าจะตีตลาดได้ต้องใช้เวลา
5. สินค้าต้องมีความโดดเด่น คุณภาพต้องดี ถึงจะอยู่รอด

ตลาดที่ประเทศเมียนมาร์ จึงเป็นอีกตลาดที่น่าลงทุน เนื่องจากเป็นประเทศที่สินค้าหลายประเภทยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ยังต้องนำเข้าของสินค้าประเภทต่างๆ จึงเป็นช่องทางและโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่มองเห็นช่องทางที่จะศึกษา และไปลงทุนที่ตลาดเมียนมาร์แห่งนี้

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น