กลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าให้เหมาะสม

กลยุทธ์ในการเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า

การเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินค้านั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมหลายข้อเพื่อให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ ทำให้เกิดรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด คลังสินค้าถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และมีความหลากหลายในรูปแบบ เพื่อให้สามารถบริการแก่ผู้ประกอบการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพให้สามารถตอบสนองการดำเนินการของแต่ละผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้จะมีหลักสำคัญในการกลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้ง 3 ประการ คือ

1. การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าใกล้แหล่งผลิตและตลาด
ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจำเป็นต้องจัดตั้งคลังสินค้าเอกชนขึ้นเพื่อรองรับปริมาณวัตถุดิบที่เตรียมป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต จนเป็นสินค้าสำเร็จเพื่อรอการจำหน่าย ดังนี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเลือกทำเลที่ตั้งให้สอดคล้องกับแหล่งวัตถุดิบและแหล่งตลาดในคราวเดียวกัน ซึ่งหากทำได้จะเป็นวิธีการในการลดต้นทุนได้ทั้งต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนในการบริการลูกค้า แต่วิธีการเลือกทำเลที่ตั้งในลักษณะนี้มีข้อจำกัด คือ ต้นทุนค่าที่ดิน จะสูงมากเพราะอาจต้องเลือกทำเลที่ตั้งในเมือง ตัวอย่างเช่น ทำเลที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย ใกล้เขตมีนบุรี ที่มีอุตสาหกรรมหลักที่มีชื่อเสียงหลายแห่งไปตั้งอยู่จะใกล้กับโรงงาน (แหล่งผลิต) และใกล้ตลาดในคราวเดียวกัน

2. การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าใกล้ตลาด
การตัดสินใจเลือกทำที่ตั้งลักษณะนี้ผู้ประกอบการจะพิจารณาจัดตั้งคลังสินค้าให้ใกล้ลูกค้าให้มากที่สุด ในทางปฏิบัติปัจจุบันทำได้ยากมาก และเชื่อว่าจะไม่มีผู้ประกอบการใดนำแนวคิดในการเลือกทำเลที่ตั้งลักษณะนี้ไปใช้พิจารณาในการเลือกทำเลที่ตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากการตั้งคลังสินค้าใกล้ตลาดจะต้องใช้ต้นทุนคงที่ด้านที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่อาจมีต้นทุนสูงมาก ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการคลังสินค้ามีทางเลือกที่จะจัดตั้งคลังสินค้าให้อยู่ใกล้ตลาดได้โดยอาศัยสามารถตั้งคลังสินค้าบริเวณถนนบางนา-ตราด ถนนร่มเกล้า ลาดกระบัง ถนนเจ้าคุณทหาร ถนนเพชรเกษม ถนนพระรามที่ 2 รวมทั้งถนนวงแหวนรอบนอก หรือวงแหวนอุตสาหกรรม ที่เส้นทางของถนนสายนี้ใช้ชื่อว่า ถนนกาญจนาภิเษก ในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเอื้อประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้า ทั้งนี้เนื่องจากเป็นถนนที่ล้อมรอบกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศเป็น อีกทั้งยังถือว่าเป็นตลาดหลักของสินค้าเกือบทุกประเภท ปัจจุบันมีคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าไปดำเนินการจัดตั้งอยู่บริเวณถนนวงแหวนอุตสาหกรรมมากมายซึ่งสามารถกระจายสินค้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งยังสามารถกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ได้เช่นกัน

3. การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าใกล้แหล่งผลิต
คลังสินค้าวัตถุดิบจะมีความสำคัญมากในกระบวนการเริ่มต้นของการผลิตการเลือกทำเลที่ตั้งในลักษณะนี้จะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบให้มากที่สุดทั้งนี้เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบมีอยู่อย่างต่อเนื่องหากอยู่ไกลจากแหล่งวัตถุดิบจะมีปัญหาด้านต้นทุนการขนส่งรวมทั้งการควบคุมปริมาณการจัดส่งที่อาจต้องส่งคราวละ มาก ๆ ทำให้ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนในการดำเนินการคลังสินค้า

เพราะทุกการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าและการขนส่งกระจายสินค้าไปในที่ต่างๆนั้นมีต้นทุนด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อเรารู้แหล่งผลิตและตลาดของสินค้าที่เราทำธุรกิจแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องหาคลังสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา เพื่อลดต้นทุนและสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น