ต้องรู้! กฎหมายก่อนใช้โดรนเพื่อการเกษตร

SME in Focus
11/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 949 คน
ต้องรู้! กฎหมายก่อนใช้โดรนเพื่อการเกษตร
banner
อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก หรือที่รู้จักกันในชื่อ โดรน ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการทำเกษตร ลักษณะการใช้งานแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ใช้สำรวจและวางแผนการผลิตพืช ไม่ว่าจะการสำรวจพื้นที่ ติดตามการเติบโตของพืช เพื่อนำมาคาดการณ์ผลผลิตหรือวางแผนการจัดการแปลง และประเภทที่สอง คือ ใช้เพื่อทุ่นแรง เช่น การหว่านเมล็ดพืช ปุ๋ย หรือฉีดพ่นสารเคมี โดรนถือเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะพืชที่มีลำต้นสูง ทั้งนี้ การใช้โดรนในประเทศไทยมีข้อบังคับและกฎหมายควบคุมอยู่ จากพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มีข้อบังคับที่เกษตรกรควรรู้ ดังนี้
   
 • โดรนที่ไม่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพและน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่ต้องขึ้นทะเบียน โดรนที่ไม่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ แต่มีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม ต้องขึ้นทะเบียน โดรนที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และโดรนที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี
 •  
 • การบังคับหรือปล่อยโดรนต้องสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาที่ทำการบิน และห้ามทำการบังคับโดยมองจากภาพของกล้องบนโดรน
 •  
 • ห้ามบังคับโดรนเข้าใกล้อากาศยานที่มีนักบิน
 •  
 • ห้ามทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตรจากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน นอกจากจะได้รับอนุญาต
 •  
 • ห้ามทำการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบกับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร น้อยกว่า 30 เมตร
 •  
 • ห้ามทำการบินในบริเวณเขตห้าม รวมทั้งสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล นอกจากจะได้รับอนุญาต
 • นอกจากนี้ การใช้โดรนยังมีเงื่อนไขก่อนทำการบิน ระหว่างทำการบิน และบทลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งเกษตรกรที่สนใจควรศึกษาข้อบังคับเหล่านี้เพิ่มเติม เพื่อให้การเพาะปลูกนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง

  ไม่เกิดปัญหาที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 1 ปี และปรับถึง 40,000 บาท

  Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com/loan  หรือสายด่วน 1333

  Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
  สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


  Related Article

  ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

  ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

  ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
  141486 | 09/06/2020
  Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
  33089 | 02/07/2019
  ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

  ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

  มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
  20144 | 14/06/2019
  ต้องรู้! กฎหมายก่อนใช้โดรนเพื่อการเกษตร