เซี่ยงไฮ้ ส่งเสริม E-Sports สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ

SME in Focus
10/03/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 466 คน
เซี่ยงไฮ้ ส่งเสริม E-Sports สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ
banner
ในการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองนครเซี่ยงไฮ้ครั้งล่าสุดช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา หนึ่งในประเด็นใหม่ที่มีการหยิบยกหารือกันในที่ประชุมก็ได้แก่เรื่องการส่งเสริม E-Sports ซึ่งถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็คือการแข่งขันเล่นวิดิโอเกมนั่นเอง ทำให้ E-Sports กลายเป็นจุดสนใจของสาธารณชนในฐานะเครื่องยนต์ใหม่สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตสามเหลี่ยมปากแมน้ำแยงซี
สำหรับหลายๆ คน วิดิโอเกมหรือ E-Sports นี้อาจจะเป็นเพียงของเล่นสำหรับเด็กจนถึงวัยรุ่น แต่ในความเป็นจริงแล้ว คณะกรรมการโอลิมปิคสากลได้ยอมรับให้ E-Sports เป็นกิจกรรมกีฬาตั้งแต่ปี 2560 และในการแข่งขันเอเซียนเกมส์ปี 2565 ที่นครหางโจวในมณฑลเจ้อเจียง ก็จะมี E-Sports เป็นหนึ่งในประเภทกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย และทุกวันนี้จีนมีตลาด E-Sports ใหญ่ที่สุดในโลกถึง 350 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นกว่าครึ่งของตลาด E-Sports ของทั้งโลกทีเดียว


เซี่ยงไฮ้เองซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งในจีนนั้น ที่ผ่านมาก็หันมาให้ความสำคัญกับ E-Sports ทั้งในฐานะอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรม โดยตั้งเป้าจะส่งเสริมให้เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลาง E-Sports ของจีนอย่างเต็มตัว ซึ่งทุกวันนี้กว่าร้อยละ 40 ของการแข่งขัน E-Sports ในจีนก็จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้อยู่แล้ว และล่าสุดเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา เขตจิ้งอันที่อยู่ในศูนย์กลางนครเซี่ยงไฮ้ก็ได้ออกมาประกาศแผนการที่จะมีสถานที่แข่งขัน E-Sports ใหม่อีก 30 แห่ง

 

สร้างบุคลากร เปิดหลักสูตรสอน E-Sports

ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งเซี่ยงไฮ้และสถานบันการศึกษาอื่นๆ ก็ได้เปิดการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ E-Sports ในปี 2561 มีนักศึกษา 21 คนเข้าเรียนในสาขาวิชาเอกด้านการพากย์กีฬา E-Sports ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้พื้นฐานด้านกีฬาและการพากย์กีฬาในช่วง 2 ปีแรก จากนั้นจึงเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการเล่มเกมในช่วง 2 ปีหลังของหลักสูตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกมาให้อรรถาธิบายเพิ่มเติมว่าวิชาเอกด้าน E-Sports นี้ มิได้มุ่งจะผลิตนักเล่นเกม แต่จะมุ่งผลิตบุคลากรมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรมนี้ต่างหาก

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามองว่าปัญหาหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม E-Sports ในจีนและเซี่ยงไฮ้ ก็ได้แก่เรื่องบุคลากร นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของกฎระเบียบการแข่งขันที่แตกต่างกันออกไป ตลอดจนการขาดองค์กรกลางที่คอยดูแลและประสานงาน รวมทั้งยังขาดการยอมรับทางสังคมอีกด้วย

โดยในการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองนครเซี่ยงไฮ้ที่ผ่านมาก็ได้มีการเสนอว่าควรจะต้องเร่งพัฒนาการศึกษาด้าน E-Sports ก่อนหน้าตัวอุตสาหกรรมนี้เองด้วยซ้ำ เพื่อสร้างมาตรฐานและระบบที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรม โดยนอกจากสร้างสถานที่จัดการแข่งขันใหม่  ๆ และจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้ว ก็ต้องเร่งบ่มเพาะบุคลากรและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหมู่สาธารณชน โดยบรรดาเยาวชนที่สนใจการเล่มเกมก็ไม่ควรจะถูกผู้ใหญ่ต่อต้าน เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้อาจจะมีศักยภาพต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม E-Sports ได้หากได้รับการศึกษาและชี้แนะที่ถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายกรณีที่บรรดาเกมเมอร์มือฉมังได้พัฒนาศักยภาพเชิงนวัตกรรมจนสามารถประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้

เป้าหมายศูนย์แข่งขัน E-Sports ระดับโลก

ขณะเดียวกัน ผู้บริหารสมาคม E-Sports เซี่ยงไฮ้ก็ให้ความเห็นว่าอุตสาหกรรม E-Sports ต้องการบุคลากรที่มีความรู้เรื่องเกม ในขณะเดียวกันก็มีทักษะด้านการตลาดและการบริหาร นอกจากนี้ยังควรมีกฎกติกาและมาตรฐานเดียวกันสำหรับอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีสมาคม E-Sports ในระดับชาติในจีน หรือสมาคม E-Sports ระดับนานาชาติอย่าง FIFA แต่อย่างใด นอกจากนี้ เซี่ยงไฮ้ยังถูกมองว่าขาดแคลนการพัฒนาเกมของตัวเองขึ้น ซึ่งทำให้เสียโอกาสที่จะส่งเสริมมิติด้านวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮ้และของจีนลงไปได้อย่างน่าเสียดาย

นอกเหนือจากความพยายามผลักดันอุตสาหกรรม E-Sports ในเซี่ยงไฮ้เองแล้ว ยังมีความพยายามที่จะจับมือกับเมืองอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อผลักดันให้พื้นที่เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีนี้เป็น ‘ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมในด้าน E-Sports’ อีกด้วย โดยในที่ประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม E-Sports เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยถงจี้ของเซี่ยงไฮ้ ทางเขตหยางผู่ของนครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมมือกับนครหนานจิงในมณฑลเจียงซู และนครหางโจวในมณฑลเจ้อเจียง ริเริ่มศูนย์ความร่วมมือด้านนวัตกรรมการศึกษา E-Sports ขึ้น

sport

ศูนย์ดังกล่าวนี้จะมุ่งเน้นการฝึกอบรมและการศึกษาสายวิชาชีพสำหรับเกมเมอร์มืออาชีพในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี โดยจะมีการผลิตตำราเรียนสำหรับการศึกษาด้าน E-Sports ออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีจากนี้ รวมทั้งยังจะมีการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและห้องทดลองทาง E-Sports ขึ้นตามที่ต่าง ๆ ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี โดยเขตหยางผู่ ซึ่งวางเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์ด้าน E-Sports ระดับโลก มีแผนจะปรับปรุงอาคารโรงงานเก่าหลายแห่งให้เป็นสถานที่แข่งขัน E-Sports โดยโครงการล่าสุดได้แก่ศูนย์การแข่งขัน E-Sports มืออาชีพที่สามารถจุผู้ชมได้ 900 คน ซึ่งพัฒนาขึ้นจากอดีตโรงงานเหล็กกล้าของเซี่ยงไฮ้ และมีแผนจะเปิดให้บริการแก่สาธารณชนในช่วงต้นปี 2562 นี้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการพัฒนา E-Sports ในเซี่ยงไฮ้และเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีจะยังอยู่ในช่วงตั้งไข่ แต่การติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในจีน เรียกได้ว่าต้องห้ามกระพริบตา เพราะมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างตั้งตัวไม่ติดก็ว่าได้ ซึ่งอุตสาหกรรม E-Sports ในจีน โดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้และพื้นที่ใกล้เคียงนี้ก็คงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ว่าจะสร้างโอกาสหรือความท้าทายกับบรรดาเกมเมอร์ และผู้เกี่ยวข้องในวงการผลิตและออกแบบเกมในต่างประเทศอย่างไร แต่ที่แน่ ๆ คือเกมเมอร์ไทยเตรียมตัวลุ้นสำหรับ E-Sports ในเอเชี่ยนเกมส์ที่หางโจวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากันได้อย่างแน่นอน
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32615 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19695 | 14/06/2019
คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี SME in Focus

คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำ...
13587 | 08/12/2019
banner