เกษตรยอดขายพุ่ง ฮิตติดตลาดออนไลน์รับ New Normal

SME Update
29/05/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 1925 คน
เกษตรยอดขายพุ่ง ฮิตติดตลาดออนไลน์รับ New Normal
banner

จัดเป็นโอกาสอันดีก็ว่าได้ที่โควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย ช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรสำคัญอย่างผลไม้ออกสู่ท้องตลาดพอดี ทำให้ช่วงเวลากักตัวอยู่บ้านและล็อกดาวน์เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านของตัวผู้บริโภคและเกษตรกร ที่มีการปรับรับรูปแบบการทำธุรกิจเข้าสู่การซื้อขายในระบบออนไลน์โดยอัตโนมัติ

ถ้าเทียบกับสินค้าอื่นแล้ว สินค้าเกษตรจัดเป็นสินค้าที่มีการจัดการด้านการขนส่งยากกว่าสินค้าอื่น แต่ในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด การที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายจากออฟไลน์เข้าสู่ระบบออนไลน์ เน้นการขายปลีกแทนการเหมาซื้อยกสวน กลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในด้านดี

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


เม็ดเงินสะพัดกว่า 45 ล้านบาท

เกษตรกรขายสินค้าออนไลน์ได้มากขึ้นในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลที่ใช้ตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่ามีเม็ดเงินจากการซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมากว่า 45 ล้านบาท ท่ามกลางความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง แต่สินค้าเกษตรกลับสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้แม้ในยามวิกฤติเศรษฐกิจ

ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกนโยบายช่วยขยายช่องทางการตลาดของเกษตรกรสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นผ่าน DGTFarm, อตก., เดลิเวอรี่, เครือข่ายเกษตร, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ Lazada ในการจัดอบรมส่งเสริมความรู้เกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม Young Smart Farmer เกี่ยวกับการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ ไปจนถึงเทคนิคการโปรโมทสินค้า การบรรจุผลิตภัณฑ์ และขนส่ง โครงการดังกล่าวได้ช่วยให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ พัฒนาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด

จากการสำรวจข้อมูลของ สศก. โดยความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมประมง, และกรมปศุสัตว์ เพื่อสำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) จำนวน 234 แห่งรวม 57 จังหวัด แบ่งเป็นสหกรณ์ต่างๆ ร้อยละ 70 กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 11 และที่เหลือเป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

โดยพบว่าช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีสินค้าเกษตรที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์รวมมูลค่า 45.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมียอดจำหน่ายได้ 36.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 โดยกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 57 มียอดจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นอย่างมาก  

นอกจากนี้ส่วนใหญ่กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีความตื่นตัวเพื่อเข้าสู่ระบบการตลาดออนไลน์มากขึ้น โดยร้อยละ 61 มีการวางแผนเตรียมการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่วนอีกร้อยละ 27 มีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์มานานกว่า 1 ปี และร้อยละ 12 เพิ่งเริ่มจำหน่ายแบบออนไลน์ในปีนี้ โดยส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชั่น Line มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79 รองลงมาคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 78 ผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าสหกรณ์ฯ (www.co-opclick.com, www.coopshopth.com) ร้อยละ 19 จำหน่ายผ่าน Lazada ร้อยละ 15 และ Shopee ร้อยละ 10

โดยกลุ่มสินค้าที่จำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ข้าวสาร ผ้า/สิ่งทอ และกลุ่มผลไม้ ทั้งนี้การค้าออนไลน์นับว่ามีต้นทุนต่ำไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง เกษตรกรจึงสามารถเพิ่มช่องทางการค้าได้เป็นอย่างดี

 

ปัจจัยเสริมให้ขายสินค้าเกษตรออนไลน์เป็นผลสำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและเกษตรกร ประกอบกับการส่งเสริมผลักดันให้เกิดการซื้อขายออนไลน์ในภาคการเกษตรขึ้นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านระบบการซื้อขายสินค้าเกษตรครั้งใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าผักสด ผลไม้ ให้เปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เน้นขายส่งแบบเหมาสวน ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นเน้นขายปลีกส่งถึงมือผู้บริโภคผ่านระบบการขนส่งที่รวดเร็ว ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้สูง หากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้นและยังไม่ค้นพบวัคซีนและยารักษา เกษตรกรก็จำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่แนวทางนี้ ไม่ก็ต้องผ่านตัวแทนจัดการอย่างมีระบบแบบแผน ด้วยการขายออนไลน์จะกลายเป็นทางเลือกสำคัญที่ผู้คนหันมาใช้บริการ จากการเลี่ยงออกไปสัมผัสกับเชื้อโรคในที่ชุมชนนอกบ้าน  

โดยจะเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วในหลายประเทศที่มีการระบาดหนักอย่างประเทศจีน ที่ผู้คนหันมาจับจ่ายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์  ซื้อแม้กระทั่งวัตถุดิบทำกับข้าว เช่น เนื้อหมู ผักสด ปลา ฯลฯ ดังนั้นหากไม่ได้ทำการตลาดโดยพึ่งแพลตฟอร์มการตลาดเจ้าดัง ก็ต้องอาศัยเคล็ดวิธีขายสินค้าเกษตรออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้เกิดผลสำเร็จ ตามแนวทางดังนี้

1. อัพเดทความเคลื่อนไหวในกิจกรรมฟาร์ม ผ่านพื้นที่โซเชียลมีเดียเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ใช้เป็นประจำสม่ำเสมอ

2. มีการการันตีคุณภาพผลผลิต เช่น ปลอดสารพิษ  รสชาติคุณภาพดี ฯลฯ

3. มีการให้ข้อมูลความรู้ควบคู่ไปกับการขาย เช่น วิธีการฟังเสียงทุเรียนสุกแก่พร้อมกิน

4. ใช้บริการการขนส่งที่รวดเร็ว

5. บรรจุภัณฑ์ชวนซื้อ ช่วยเพิ่มมูลค่า

6. มีการบรรจุ หีบห่อที่ดี ขนส่งไม่เสียหาย

7. มีบริการถาม-ตอบดี เช่น ตอบไว ให้ข้อมูลชัด ตามติดปัญหาตลอด

8. ทำตลาดชัดเจน มุ่งเน้นขายส่งในผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความแตกต่างจากผลผลิตทั่วไป ที่มีความอ่อนไหวด้านราคาไปตามกลไกลการตลาด


การซื้อขายออนไลน์เป็นทิศทางที่ได้รับความนิยม การนำเทคโนโลยีมาช่วยรองรับการทำตลาดสินค้าเกษตร หรือมีการรวมกลุ่มซื้อขายผลผลิตเพื่อส่งจำหน่ายทางออนไลน์ รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มการขายและบริการให้คนในชุมชนได้มาใช้บริการ ไปจนสร้างระบบขนส่งขึ้นมารองรับสินค้าเกษตร ก็เป็นแนวทางการต่อยอดที่จะทำให้เกิดการเริ่มต้นธุรกิจด้านการให้บริการทางการตลาดออนไลน์สินค้าเกษตรได้เช่นกัน. 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


5 วิธีช่วย SMEs รบชนะในสมรภูมิออนไลน์

Coop-MART ตลาดสินค้าเกษตร-สหกรณ์ออนไลน์ ส่งทั่วไทยBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
pin
3496802 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
pin
127875 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
pin
121035 | 12/04/2020
เกษตรยอดขายพุ่ง ฮิตติดตลาดออนไลน์รับ New Normal