5 วิธี ‘สร้างสรรค์’ คอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

SME Update
20/11/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 16387 คน
5 วิธี ‘สร้างสรรค์’ คอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย
banner

การทำให้คอนเทนท์คุณภาพบนข้อเท็จจริงด้วยความสร้างสรรค์ จึงกลายเป็นโจทย์ทางการตลาดทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนการนำเสนอแบบให้ความรู้ ความบันเทิง ใช้การเล่าเรื่องผ่านรูปภาพกราฟิกสวยงามอย่าง Infographic, Video clip, Podcast รูปภาพสวยงาม และเนื้อหาที่แฝงไปด้วยประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ แทนการนำเสนอเพื่อมุ่งเน้นเรื่องการขายเพียงอย่างเดียว

การทำคอนเทนต์ในปัจจุบัน ยังคงเป็นหัวใจของการโฆษณาสินค้าและแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Contents Is King) ได้ไม่ว่าจะนำเสนอในรูปแบบใด แต่จะต้องอยู่บนองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเรื่องราว นั่นคือ คำนำ เนื้อเรื่อง บทสรุป เพื่อให้โดนใจผู้เสพสาร โดยไม่หลุดวัตถุประสงค์ในการทำ Content Marketing บนประสบการณ์อันดีที่ผู้อ่านจะได้รับ นั่นคือ

1. ทำให้ค้นหาง่าย (Findable)

2. อ่านสบายตา (Readable)

3. เข้าใจได้ง่าย (Understandable)

4. กระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ (Actionable)

5. เกิดการบอกต่อ (Shareable) 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการทำคอนเทนต์ นอกจากจะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์แล้ว ยังจะทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียหาย เช่น

1. เนื้อหาซ้ำซ้อน การสร้างเนื้อหาที่มีการนำเสนอแบบซ้ำซ้อน ทั้งในส่วนของแบรนด์เองและซ้ำกับผู้อื่น จนดูเหมือน Copy Past จะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกด้านลบต่อแบรนด์ได้ ดังนั้นควรเลี่ยงปรับเปลี่ยน แยก แตกย่อยคอนเทนต์ให้เหมาะสมต่อแต่ละแพลตฟอร์มที่ใช้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร หรือปรับเปลี่ยนสำนวนรูปแบบการเล่าเรื่องให้ต่างออกไป ในหัวข้อหรือประเด็นที่เป็นกระแส ก็จะทำให้เกิดความสร้างสรรค์ได้ แม้จะเป็นชุดคอนเทนต์เดียวกัน

2. โฟกัสผิดจุด หลุดประเด็น แน่นอนว่าการสร้าง Engagemant หรือการเอาตัวเองไปอยู่ในกระแส เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการทำคอนเทนต์ แต่ถ้าโฟกัสแต่เรื่องดังกล่าวจนหลุด Funnel, loop, framework และขาดเรื่องของ Interest, Decision และ Action คอนเทนต์นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ทางการตลาด 

3. ขาดการ Approval การจัดทำคอนเทนต์ควรอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่มีระบบช่วยตรวจทาน ตรวจสอบ เพื่อลดการนำเสนอข้อเท็จจริงที่อาจผิดพลาด หรือการสะกดศัพท์ ไวยากรณ์ ใช้ภาษาผิดที่มีแต่จะทำให้เกิดภาพลบต่อแบรนด์

4. ขาด Performance Review หากการทำคอนเทนต์ไม่มีเรื่่องของข้อมูลสถิติต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบการเช็ค Performance Review เช่น  Reach ,Engagement ก็จะทำให้การทำคอนเทนต์นั้นไม่บรรลุเป้าหมาย และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจไม่ได้  

ซึ่งหากทำได้ดังกล่าว ถือว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาในการทำ Content Marketing ยุคใหม่ เพื่อช่วยสร้างให้ธุรกิจเติบโต บนความสร้างสรรค์ที่ควรคำนึงถึงที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์ ด้วย 5 วิธี ดังนี้

1. เป็นคอนเทนต์ที่เสริมสร้างสังคมในด้านดี เช่น เนื้อหาข้อมูลกระตุ้นการตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การป้องกันตัวเองจากโรคระบาด การลดการใช้ขยะพลาสติก ฯลฯ และเสริมสร้าง Attitude ในทางบวกให้แก่ผู้เสพสาร โดยไม่พลาดพิงกล่าวร้ายใคร จะทำให้แบรนด์ดูมี Value เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่แบรนด์และทำให้เกิด คุณค่าฝังลึกผูกพันในใจของลูกค้า

2. สื่อสารได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างตรงประเด็น ชัดเจน สามารถระบุใจความสำคัญในสิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง มีแหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้ รวมถึงแบรนด์นั้นเป็นแหล่งอ้างอิงได้เอง จะทำให้แบรนด์เกิดความน่าเชื่อถือ มีการบอกต่อแบบอ้างอิงที่มาสู่แบรนด์ได้

3. มีความต่อเนื่องในการสื่อสาร การนำเสนอคอนเทนต์ที่ดี มีการอัพเดทข้อมูลต่อเนื่อง ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทำให้เกิด movement ความเคลื่อนไหวที่สร้างภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์ด้านความทันสมัย มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง พัฒนาไม่หยุดนิ่ง

4. ทำให้เกิดคุณค่าต่อแบรนด์และลูกค้า การนำเสนอคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ เช่น ถ้าแบรนด์ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันสุขภาพ การสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ รักษาอาการเจ็บป่วย ฯลฯ จะช่วยเสริมภาพลักษณ์อันดี น่าจดจำให้แก่แบรนด์ได้ดีกว่าการพุ่งเป้านำเสนอแต่ตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว

5. สร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ด้วย Content Uniqueness เพราะเอกลักษณ์ในแบบที่ไม่ซ้ำใคร จะทำให้คนจดจำ ภาพลักษณ์ที่แบรนด์ต้องการสื่อสารออกไปได้ง่ายกว่าการนำเสนอคอนเทนต์แบบตามกระแส นอกจากนี้ยังทำให้เกิดพลังความต้องการขึ้นได้แบบ Uniqueness บนความใส่ใจความต้องการของลูกค้าที่อาจไม่ได้นำมาซึ่ง Traffic ในจำนวนมากเหมือนคอนเทนต์ตามกระแส แต่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนจดจำ จนกลายเป็นจุดแข็งของแบรนด์

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการผลิต Create Content marketing เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์ โดยไม่มุ่งเน้นเรื่องการนำเสนอขายที่จะนำมาสู่ผลลัพธ์อันดีมาก ในการทำคอนเทนต์ที่จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินในธุรกิจของแบรนด์ หากมีการออกแบบวางแผนและจัดการให้ดีเสียตั้งแต่วันนี้

 

สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


เทคนิคปิดการขายออนไลน์ แชทอย่างไรให้ลูกค้ายอมควักกระเป๋า

เจาะ Trend Content Marketing บนแพลตฟอร์มออนไลน์


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
2204 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2710 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2577 | 25/01/2024
5 วิธี ‘สร้างสรรค์’ คอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย