e-Tax Invoice เรื่องต้องรู้สำหรับธุรกิจ SME ยุคดิจิทัล

SME Update
12/01/2024
รับชมแล้วทั้งหมด 1297 คน
e-Tax Invoice เรื่องต้องรู้สำหรับธุรกิจ SME ยุคดิจิทัล
banner

ปัจจุบันโลกธุรกิจเข้าสู่ยุคของดิจิทัลที่การติดต่อซื้อ – ขาย และการทำธุรกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นในระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินการยื่นเอกสาร จัดทำธุรกรรม หรือจัดเก็บหลักฐาน ต่าง ๆ จึงมีการปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบ e-Service มากขึ้น โดยการลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเพิ่มความมั่นใจความปลอดภัยในการทำธุรกรรมตามมาตรฐานสากล และลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้น

การจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice & e-receipt) จึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐ พยายามส่งเสริม และผลักดันออกมาเป็นนโยบายต่าง ๆ เช่น มาตรการ ช้อปดีมีคืน 2566 ที่ผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีมากกว่า

อย่างล่าสุดปีนี้ (2567) ภาครัฐได้ออกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ มาลดหย่อนภาษีได้ถึง 50,000 บาท มีชื่อว่า Easy E-Receipt ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่อยากให้ผู้ประกอบการหันเข้ามาสู่ระบบดิจิทัลกัน หลายองค์กรจึงต้องเร่งมือ เตรียมพร้อม ระบบ e-tax ไว้ตอบรับกับนโยบาย หากยังมีข้อสงสัยว่าควรเริ่มต้นอย่างไร? ในอินโฟกราฟิกนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ e-Tax Invoice กันในหลาย ๆ ประเด็น


e-Tax Invoice คืออะไร?

คือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงการออกใบกํากับภาษีรูปแบบใหม่ ที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นมาใช้แทนการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ โดยจะปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบออนไลน์แบบ 100% ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ หรือบริการ รวมทั้งกิจการร้านค้า ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียม หรือจัดทำใบกำกับภาษีแบบกระดาษให้วุ่นวาย รวมถึงไม่ต้องไปจัดส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีและลูกค้าที่ทำธุรกิจซื้อ – ขายสามารถทำได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งสามารถส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางอีเมล หรือเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ในทันท่วงที
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเป็นอย่างมาก โดยช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์


สำหรับธุรกิจ SME ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรวางแผนและเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ โดยพิจารณาถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลสินค้าหรือบริการ ข้อมูลคู่ค้า และข้อมูลทางการเงิน
ผู้ประกอบการต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามวิธีที่ตกลงกัน และมีหน้าที่ต้องนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรผ่านช่องทางที่กำหนด ภายในวันที่ 15 ของเดือนภาษีถัดไป


การส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และเมื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด


** ศึกษาขั้นตอนการทำ e-Tax ได้ที่

https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/main#top
ระบบ e-Tax Invoice เป็นระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย จะช่วยให้ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและคู่ค้า ช่วยลดขั้นตอนวุ่นวายแบบเดิม ๆ และยังลดปัญหาเอกสารใบกำกับภาษี ตกหล่น สูญหาย หรือความล่าช้าของการได้รับใบกำกับภาษีอีกด้วย

ถ้าใช้ระบบนี้แล้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่จำเป็นต้องจัดทำใบกำกับภาษีเป็นกระดาษ สามารถนำส่งและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย


นอกจากนี้ยังรองรับสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลาย ๆ มาตรการของรัฐบาลที่ประกาศออกมา กิจการหรือร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 มาตรการลดหย่อนภาษีประจำปี มูลค่า 30,000 บาท สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และลดหย่อนเพิ่มได้อีก 10,000 บาท เมื่อใช้ใบกำกับภาษี หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) และล่าสุดกับ Easy E-Receipt หนึ่งในโครงการจากรัฐบาล ที่ประชาชนผู้ใช้บริการ หรือซื้อสินค้าจากผู้ประกอบร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน


** ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/emag/flipbook/01_Overview.pdf

https://flowaccount.com/blog/easy-e-receipt-2567/

https://www.leceipt.com/blog/company-guidelines-easy-e-receipt-2567


อ้างอิง

กรมสรรพากร

https://www.rd.go.th/publish/seminar/Seminar_190722.pdf

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2022/12/etax_01.pdf

https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/emag/flipbook/01_Overview.pdf
Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
2014 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2510 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2430 | 25/01/2024
e-Tax Invoice เรื่องต้องรู้สำหรับธุรกิจ SME ยุคดิจิทัล