ผลไม้ล้นตลาด! โอกาสที่ต้องทบทวน-รีบคว้าไว้

SME Update
01/04/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 12454 คน
ผลไม้ล้นตลาด! โอกาสที่ต้องทบทวน-รีบคว้าไว้
banner

ช่วงเทศกาลผลไม้ไทยกำลังคืบคลานเข้ามาในจังหวะที่ยอดการส่งออกตกหล่น เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เศรษฐกิจชะงักงันจากการปิดเมือง ปิดธุรกิจห้างร้าน ลดการจ้างงาน กักตัว กักตุนสินค้า เก็บตัว  เพื่อกำจัดโรคระบาดที่กำลังคุกคามผู้คนในขณะนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นเค้าลางวิกฤติทางเศรษฐกิจการเงินส่วนตัว ไปจนถึงระดับประเทศชาติก็ว่าได้ เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเกี่ยวพันโยงใยกับธุรกิจ ธุรกรรมของผู้คนไปแล้วทั่วโลก

แม้แต่ชาวสวนชาวไร่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะสถานการณ์ของผลไม้ประจำฤดูกาลสำคัญอย่าง ทุเรียน มังคุด ลองกอง และเงาะ ที่ภาครัฐกำลังห่วงกังวลเพราะทำการส่งออกไม่ได้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้ ทั้งในส่วนของภาคตะวันออกที่เริ่มออกสู่ท้องตลาดแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม และจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม จากนั้นจะส่งไม้ต่อให้แก่ผลไม้ทางภาคใต้ที่จะมีผลิตออกมามากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ แต่ยังไม่มีตลาดรองรับ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


สถานการณ์ผลไม้ไทย 4 ชนิดที่สำคัญ ปี 2563

ผลไม้ภาคตะวันออก : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึงผลพยากรณ์ไม้ผลภาคตะวันออกในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ปี 2563 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ 24 มกราคม 2563) โดย สศก. ร่วมกับคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก พบว่าไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวมจำนวน 1,053,016 ตัน เพิ่มขึ้นจากผลพยากรณ์ครั้งที่ 1 ร้อยละ 18.78 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย มีความหนาวเย็นไม่มากและหนาวเย็นนาน มีฝนตกเหมาะสมกับช่วงระยะการออกดอก ส่งผลให้การติดดอกออกช่อของผลผลิตได้ดี ออกดอกได้เต็มต้น

ประกอบกับราคาผลไม้อยู่ในเกณฑ์ดีในปีที่ผ่านมา จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาต้นมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ของไม้ผลทุกชนิดมีทิศทางเพิ่มมากขึ้น โดยผลผลิตทุเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 21 รองลงมาได้แก่ ลองกอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เงาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และมังคุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 14

ผลไม้ภาคใต้ : สำหรับในเขต 14 จังหวัดภาคใต้มีสินค้าหลัก 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีพื้นที่ปลูกพืชทั้ง 4 ชนิดรวมกันเป็น จำนวน 1,018,651 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 1,002,587 ไร่ เป็น 16,064 ไร่ หรือร้อยละ 1.60  ซึ่งคาดว่าผลผลิตรวมของทุเรียนจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 16.29 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและราคาดีต่อเนื่อง จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาต้นทุเรียนดี ส่วนมังคุด เงาะ และลองกอง คาดว่าผลผลิตรวมลดลง โดยมังคุดจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.01 เนื่องจากในแหล่งผลิตที่สำคัญ คือ จังหวัดชุมพร ฝนตกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ต้นมังคุดแตกยอดอ่อนแทน ส่วนเงาะ ลดลงร้อยละ 6.87 และลองกอง ลดลงร้อยละ 7.55

ปีนี้จึงมีผลผลิตของสินค้าทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง ของภาคตะวันออกและภาคใต้รวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 1,918,053 ตัน

ด้านสถานการณ์การส่งออกผลไม้ไทยอ้างอิงข้อมูลจากกรมการค้าภายในรายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 นับตั้งแต่มกราคม-ตุลาคม มีปริมาณการส่งออก ทุเรียน ไปยังตลาดโลกสูงสุด 42% รองลงมาเป็นมังคุด 16% ลำไย 14% ซึ่งมีมูลค่ารวมการส่งออกผลไม้ไทยเติบโต 41.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เป็นมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมด 3,213 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 99,000 ล้านบาท

โดยตลาดสำคัญของการส่งออกทุเรียน และผลไม้ของไทยในปี 2562 ได้แก่ จีน อาเซียน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และ เกาหลีใต้ ซึ่งเฉพาะมูลค่าการส่งออกผลไม้ไทยไปอาเซียนและจีน มีมูลค่าสูงถึง 2,690 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 84 ของการส่งออกผลไม้ไทยไปตลาดโลก จากข้อมูลดังกล่าวหากประเทศไทยทำการส่งออกไม่ได้ นั่นเท่ากับว่าผลผลิตของผลไม้ทั้ง 4 ชนิดเกือบ 2 ล้านตันทั้งหมดจะตกหล่นอยู่ภายในประเทศไปแบบเลี่ยงไม่ได้

 

ผลผลิตปีนี้เพิ่มขึ้นแต่ส่งออกไม่ได้ เพราะโควิด-19

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดทำรายงานฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยระบุถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อการนำเข้าผลไม้ไทย พอสรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันให้ความเห็นว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าผลไม้ไทย เนื่องจาก

1. ผลไม้ไทยมีราคาสูง ทำให้คนจีนไม่นิยมบริโภคในช่วงนี้ ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าจำเป็น และเลือกซื้อผลไม้ท้องถิ่นที่ราคาไม่แพง

2. เนื่องจากผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการออกมาในที่สาธารณะ รวมทั้งปัญหาระบบโลจิสติกส์ภายใน ทำให้ผู้นำเข้าต่างชะลอการสั่งซื้อ และรอดูสถานการณ์การระบาด

3. การระงับเที่ยวบินระหว่างไทย-จีนอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ไทยที่ขนส่งทางอากาศ


นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่พอจะคาดเดาทิศทางอนาคตของชาวสวนไทยได้ไม่ยาก ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสภาวะที่คนตกงาน ว่างงาน รายได้ไม่ขยับ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เศรษฐกิจประเทศหยุดชะงัก เศรษฐกิจระดับครัวเรือนอยู่ในช่วงยากลำบาก จากการประกาศปิดกิจการ Lockdown เมืองหลวง จนสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาผลไม้ปีนี้จะตกลงจากการระบายออกไปนอกประเทศได้ยาก

เพราะผลไม้ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน และในสถานการณ์แบบนี้คงมีน้อยสวนที่จะทำนอกฤดูกาล นี่จึงเป็นจังหวะและโอกาสที่ผู้ประกอบการไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาโอกาสเริ่มต้นธุรกิจ ใช้ช่วงวิกฤติพลิกเป็นโอกาสให้ตัวเอง โดยผู้ประกอบการหรือกลุ่มเกษตรกรอาจต้องวางแผนให้ไว ในการจัดการผลผลิตที่กำลังจะออกมา เพื่อเปลี่ยนวิกฤติมาเป็นโอกาส ท่ามกลางวิกฤติที่ทำให้ผู้คนห่วงกังวล เช่น

1. ทำการตลาดออนไลน์  โดยความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเหมือนในยุคสมัยหนึ่งที่ผ่านมา ด้วยการจัดแพ็คเกจราคาที่คุ้มค่าดีกว่าปล่อยให้เน่าเสียหน้าสวน ปรับการขายสดขณะผลไม้สุกแก่มาเป็นการขายส่ง Delivery แบบคำนวณระยะเวลาการสุกให้ถึงหน้าประตูบ้านผู้บริโภคในช่วงต้นและปลายฤดูกาล ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถทำตลาดได้ก่อนคู่แข่งและทำราคาได้ดีกว่าช่วงกลางฤดูกาล

2. ปรับล้งซื้อขายสดเป็นล้งเก็บสต๊อกแช่แข็งไว้  เพื่อยืดเวลาให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติด้านราคาออกไป ตลอดจนเปิดบริการให้เช่าพื้นที่เก็บสินค้าทางการเกษตรแบบแช่แข็งควบคู่ไปด้วย จะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงที่ทำการส่งออกในฤดูกาลไม่ได้ เพราะเมื่อผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ไปได้แล้ว ค่อยนำออกสู่ตลาดจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าช่วงที่มีผลผลิตล้นตลาด ไปจนถึงทำสัญญาการค้ากับคู่ค้าที่ทำการส่งออกแต่ไม่สามารเก็บผลผลิตสต๊อกได้

3. ผลผลิตใดที่เกินกำลังการเก็บรักษา หรือแช่แข็งให้นำมาแปรรูป  เป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วไปจนถึงของแปลกใหม่ที่ยังไม่มี เพื่อขยายช่องทางการทำตลาดให้มากขึ้น และลดจำนวนการสูญเสียลง

4. วิ่งล่องผลไม้ขายแบบดั้งเดิม  ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกตินั่นคือ ผู้คนลดการออกจากบ้านก็ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการวิ่งล่องขายรายทางไป จนถึงนำเสิร์ฟส่งให้เองแบบถึงหน้าประตูบ้าน บนเส้นทางที่ต้องเดินรถอยู่แล้วควบคู่ไปด้วย แล้วจะเห็นยอดขายที่พุ่งขึ้นจนวิ่งขึ้นล่องไม่ทัน ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการค้าในแนวทางนี้ ควรมีใบรับรองแพทย์ประกอบการขายว่าไม่ใช่ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และเป็นจุดขายที่น่าเลือกซื้อในสถานการณ์แบบนี้


ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการเตรียมการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เผื่อไว้ ในวันที่ผลไม้ไทยหมดทางไปต่อตามระบบปกติ  ไปจนถึงการสร้างโอกาสให้ได้เริ่มต้นทำอะไรในช่วงเวลาที่หลายคนถอดใจให้กับจังหวะชีวิต ที่อาจดูสุ่มเสี่ยงท่ามกลางกำลังพลคู่แข่งที่น้อยรายไปจนถึงไม่มีเลย

เพราะจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพูดคุยกับคนที่ตกงาน ถูกพักงานแบบไม่ได้เงินเดือนจากสถานการณ์ที่ห้างร้านต้องปิดตัวลง เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วผันตัวเองจากลูกจ้างกินค่าแรงไม่กี่ร้อยบาทต่อวัน มาเป็นการวิ่งล่องขายผลไม้ ผักสด จากตลาดไท เสิร์ฟตรงตามชุมชนที่ห่างไกล และซอกซอยต่างๆ ในช่วงกักตัวหลายราย พบว่าการหันมาทำแบบนี้กลับสร้างรายรับที่ดีเป็นหลักหลายพันต่อวัน ทำให้ชีวิตพลิกผันเปลี่ยนไปเป็นทางตรงกันข้ามกับที่ชีวิตในยามปกติไม่เคยนึกถึงไปในทันที.

 

แหล่งอ้างอิง :

https://www.kasetkaoklai.com/home

https://www.prachachat.net/local-economy/news-433044

http://www.oae.go.th/

https://www.dit.go.th/Default.aspx 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


โควิดสะเทือนจีน ตลาดเบอร์ 1 ผลไม้ไทย 

กล้วยหอมทองผลไม้ยืนหนึ่ง ตลาดญี่ปุ่นต้องการสูง


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘ผงโปรตีนจากคาร์บอน’ นวัตกรรมรักษ์โลก เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็น อาหาร ลดโลกร้อน

‘ผงโปรตีนจากคาร์บอน’ นวัตกรรมรักษ์โลก เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็น อาหาร ลดโลกร้อน

เราทุกคนตระหนักดี ว่าโลกกำลังอยู่ในวิกฤติ “ภาวะโลกรวน” ซึ่งมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัญหาภาวะโลกร้อน และ สภาพภูมิอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน…
pin
215 | 26/09/2023
พาชม! นวัตกรรม EV ในงานพลังงาน และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2023

พาชม! นวัตกรรม EV ในงานพลังงาน และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2023

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากความนิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน นอกจากจะช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม…
pin
1384 | 14/09/2023
6 เทรนด์ ‘MarTech’ การตลาดยุคใหม่ ปี 2023-2026 ที่แบรนด์ต้องรู้!

6 เทรนด์ ‘MarTech’ การตลาดยุคใหม่ ปี 2023-2026 ที่แบรนด์ต้องรู้!

‘MarTech’ ถือเป็นเครื่องมือการตลาดที่ผสานการตลาด (Marketing) และ (Technology) ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นผู้ช่วยชั้นดีที่จะติดปีกแบรนด์ของคุณให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว…
pin
1184 | 29/08/2023
ผลไม้ล้นตลาด! โอกาสที่ต้องทบทวน-รีบคว้าไว้