บันดาหยา รีสอร์ท’ โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste ลดโลกร้อน

SME in Focus
02/03/2024
รับชมแล้วทั้งหมด 2092 คน
บันดาหยา รีสอร์ท’ โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste ลดโลกร้อน
banner

ในยุคปัจจุบันนี้กระแสของการใช้พลังงานทางเลือกกำลังมาแรงเป็นอย่างมาก ผู้คนต่างตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป จึงเกิดเป็นกระแสการนำพลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนที่การใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งในวันนี้ Bangkok Bank SME จะพาไปพูดคุยกับ คุณภัทรภร กวีรัชต์ ผู้บริหาร ‘บันดาหยา รีสอร์ท’ ในแง่มุมโรงแรมตัวอย่างในการปรับตัวสู่ Green Hotel และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกที่ทำให้เกาะหลีเป๊ะดังไกลไปทั่วโลก สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวให้กับเกาะดังแห่งจังหวัดสตูล ที่สำคัญดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด Sustainability คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับสังคม และชุมชนท้องถิ่น อ่านบทสัมภาษณ์นี้แล้วคุณจะหลงรัก ‘บันดาหยา’ มากขึ้น
Green Hotel ทางเลือกนักท่องเที่ยวยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


Green Hotel หรือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมศักยภาพโรงแรมให้ใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


คุณภัทรภร กวีรัชต์ Managing Director บริษัท บันดาหยา รีสอร์ท จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงแรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเริ่มให้ความสำคัญกับการทำ ‘คาร์บอนฟุตพริ๊นท์’ มากขึ้น จึงเข้าร่วม การทำกิจกรรม Low Carbon กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้สอดรับกับนโยบายโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า Green Hotel ซึ่ง บันดาหยา มีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว ทั้งยังได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ทำธุรกิจด้วยแนวคิดรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


คุณภัทรภร บอกว่า เมื่อนักท่องเที่ยวมายังเกาะหลีเป๊ะจะเกิดการใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะพอสมควร บันดาหยา มองเห็นความสำคัญเรื่องนี้ จึงยอมสละพื้นที่ถึง 1 ไร่ เพื่อสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร และยังมีระบบการจัดการแยกขยะ มีการนำเศษอาหารมาทำแก๊สชีวภาพ เพื่อใช้ทำอาหารภายในโรงแรม และใช้พลังงานความร้อนในการซักผ้า - อบผ้า เรายอมลงทุนในส่วนนี้เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน (Sustainability)


นอกจากนี้ยังมีการทำโปรเจกต์ ‘เซฟหลีเป๊ะ’ ทุกปี โดยทำมาประมาณ 10 ปีแล้ว เนื่องจากอยากให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับธรรมชาติ แล้วส่งกลับคืนให้กับเกาะหลีเป๊ะ เช่น การจัดทริปท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาแทรก อาทิ เก็บขยะริมชายหาด, ปลูกปะการังแล้วมาดูพัฒนาการเติบโตในปีหน้าว่า ปะการังที่เราปลูกเป็นอย่างไรบ้าง เป็นต้น
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการปลูกฝังให้เกิดการท่องเที่ยวแบบรักธรรมชาติ โดยใช้งบประมาณของทางรีสอร์ทเอง เพื่อร่วมคืนความสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้กับเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก แต่การระบาดของโควิด 19 ทำให้ต้องหยุดโปรเจกต์ชั่วคราว แต่โรงแรมก็ยังผลักดันในเรื่องอื่น เช่น รณรงค์การเก็บขยะ มีการใช้กล่องพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกาะหลีเป๊ะเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการจัดการที่ดี ไม่มีการบำบัดน้ำเสีย สิ่งแวดล้อมจะถูกทำลาย และอยู่กับเราได้ไม่นาน
“บันดาหยา มองว่าที่นี่คือบ้านของเรา ไม่ใช่ที่สร้างรายได้เพียงอย่างเดียว เรามาทำธุรกิจที่นี่เพราะรักเกาะหลีเป๊ะจริงๆ อยากพัฒนาให้ธุรกิจเติบโต โดยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเคียงคู่กันไป”


ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า


คุณภัทรภร กล่าวว่า บันดาหยา ถือเป็นโรงแรมแห่งแรกที่มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจรบนเกาะหลีเป๊ะ เพราะ น้ำ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามาก ฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับระบบการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมลดการใช้น้ำสำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ เช่น ลูกค้าชาวต่างชาติบางกลุ่มจะมาพักผ่อนระยะยาว เราจะรณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการ ลดการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ที่ปกติต้องเปลี่ยนทุกวัน รวมไปถึงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่มีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ ในการช่วยประหยัดน้ำ ซึ่งน้ำจากห้องพักทุกห้องจะไม่มีการปล่อยออกสู่ภายนอกโรงแรม แต่จะถูกหมุนเวียนในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้งในการรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า


การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ บันดาหยา ยังให้ความสำคัญเรื่องขยะอาหาร (Food Waste) จึงมีการดำเนินการเพื่อลดการเกิดขยะ โดยการคัดแยกขยะ แบ่งเป็นขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ เพื่อเก็บรวบรวมอย่างถูกต้อง โดยขยะรีไซเคิลจะส่งขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าในท้องถิ่น ส่วนขยะอาหารจำนวนมาก จะนำไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ที่ใช้ประกอบอาหารในโรงแรม ส่วนกากที่ได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพและใบไม้ นำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในสวนผักของโรงแรมซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้โซล่าเซลล์ ประหยัดพลังงาน แถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


สำหรับการลดการใช้พลังงาน บันดาหยา ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มอัตราการใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าไฟฟ้า แต่ยังเป็นการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
คุณภัทรภร บอกว่า ช่วง High Seasons มีกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมห้องประชุมสัมมนา บริการอาหารเช้า ซึ่งการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ช่วยลดค่าไฟอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์อยู่บ้าง คือ เมื่อระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว สามารถเก็บไฟฟ้าได้ประมาณ 6 ชั่วโมง ทำให้ช่วงเวลากลางคืนต้องใช้เครื่องปั่นไฟช่วย เพราะหากขาดช่วงไป อาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจในการมาใช้บริการ แต่ปริมาณการใช้น้ำมันในการปั่นไฟก็ลดลงถึง 35% ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างพัฒนาเพื่อสะสมพลังงานไว้ใช้ตอนกลางคืน มากขึ้น”
แนวคิด Green Tourism มาแน่


คุณภัทรภร เผยวิสัยทัศน์ว่า อนาคต บันดาหยา วางแผนใช้พลังงานสะอาดอย่างจริงจัง โดยมีการออกแบบพื้นที่สำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้น รวมถึงพื้นที่สำหรับโครงการสวนผัก เพื่อใช้ประกอบอาหารไว้บริการแขก และในอนาคตอาจมีบริการ E-Charger ให้แขกที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้บริการชาร์จไฟได้ รวมถึงโปรเจกต์ เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนที่ บันดาหยา อีกด้วย


สุดท้ายนี้ ในฐานะผู้ประกอบการที่ตั้งใจเดินหน้าสู่ความเป็นโรงแรมยั่งยืน คุณภัทรภร มองว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แนวคิด ‘Green Tourism’ จะได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะไม่เพียงมอบความสะดวกสบาย อาหารที่ดีต่อสุขภาพ และความร่มรื่นตามธรรมชาติ แต่ยังช่วยลดโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถตรวจวัด Carbon Footprint จากการเข้าพักได้จริง


เราจึงมุ่งมั่น เพื่อแสดงให้เห็นว่าไลฟ์สไตล์ Eco-Living การใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่ทุกคน สามารถทำได้ ไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงาน และทรัพยากร แต่ยังมีส่วนร่วมในการช่วยทะนุถนอมสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

“อยากให้โรงแรมทั่วประเทศปรับตัวสู่ Green Hotel กันมากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการให้บริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะในอนาคตอันใกล้นี้ การดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้นอย่างแน่นอน”


ติดตามเรื่องราวของ “บันดาหยา รีสอร์ท” ได้ที่

https://www.bundhayaresort.com/

https://www.facebook.com/bundhayaresort/

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

เมื่อโลก กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่จากการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้คาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนจากปัจจุบันที่มีอยู่ราว…
pin
166 | 20/06/2024
แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

หากใครกำลังสนใจอยากเริ่มธุรกิจอาหารทะเลสด ห้ามพลาดกับการแชร์เรื่องราวจากประสบการณ์จริง ของแบรนด์ปูไข่ดอง ยอดขายหลักล้าน โดย คุณตรีชาวัชร์…
pin
264 | 18/06/2024
‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

การก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบของ ‘ธุรกิจครอบครัว’ มักจะมีคำกล่าวว่า “ธุรกิจครอบครัว อยู่รอดได้ไม่เกิน 3 ชั่วอายุคน” กล่าวคือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่เริ่มสร้างกิจการ…
pin
544 | 14/06/2024
บันดาหยา รีสอร์ท’ โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste ลดโลกร้อน