5 ความท้าทายใหม่ SME ด้านอาหาร เส้นชัยสู่ความยั่งยืน

SME Update
29/10/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 3867 คน
5 ความท้าทายใหม่ SME ด้านอาหาร เส้นชัยสู่ความยั่งยืน
banner

จะเห็นว่าภายใต้การระบาดของโควิด 19 ทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ แต่ก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมามีบางอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต และยังมีแนวโน้มที่สดใส เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยการดำรงชีวิต นั่นคือ อุตสาหกรรมอาหาร นับเป็น SME โดยภาพรวมที่มีอัตราการเติบโตแม้ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

 

แต่กระนั้น ภายใต้กติกาและค่านิยมของโลกที่ปรับเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะในภาคของ การผลิต ซึ่งจะเป็นกลุ่มต้นน้ำ และกลางน้ำ อาทิ เกษตรกร เครือข่ายเกษตร วิสาหกิจชุมชน หรือ SME ขั้นกลางน้ำที่มีการแปรรูปที่ไม่ได้มีกระบวนการซับซ้อนมากนัก อาจจะต้องเริ่มปรับตัวและเข้าใจบริบทใหม่ของการผลิตอาหารที่ต้องปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน

 

โดยบทความนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึกกันว่า การทำธุรกิจด้านอาหารนั้นจะต้องเน้นย้ำในด้านใด เพื่อให้ธุรกิจ SME ที่อยู่ในมือของคุณนั้นเติบโตได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันของตลาดโลก  


ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

 

 

1. การตรวจสอบย้อนกลับ : การนำระบบ “การตรวจสอบย้อนกลับ” มาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารนั้น จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยังสร้างแบรนด์ได้ในตัวเอง กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายออกไปจะต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน มีซีเรียลนัมเบอร์ หรือคิวอาร์โค้ดของสินค้า ให้สามารถสแกนหรือคีย์ข้อมูลเพื่อตรวจอบสอบที่มาของสินค้าได้ ซึ่งมาตรการทางการค้าในตลาดต่างประเทศจะให้ความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นผู้ผลิตอาหารเองจะละเลยเรื่องนี้ไม่ได้อีกต่อไป

 

2. การจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน : หลายๆ คน คงจะกำลังสงสัยว่า “การจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน” คืออะไร ? อธิบายแบบทุกคนเข้าใจได้ คือ สินค้า วัตถุดิบ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงนี้เรียกว่า ซัพพลายเชน ซึ่งทุกกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาต้องทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ และที่สำคัญคือการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ดังนั้นผู้ผลิตอาหารจะต้องมีระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนนั่นเอง

 

3. ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง : จะเห็นว่าเทรนด์การบริโภคเปลี่ยนไป ผู้บริโภคในตลาดไม่ได้ต้องการของถูกเสมอไป แต่อยากได้ของดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นผู้ผลิตอาหารที่มุ่งเน้นการผลิตเชิงปริมาณ โดยไม่ใส่ใจคุณภาพผลผลิต โอกาสที่ธุรกิจจะโดนกดดันทั้งจากราคาตลาด และการแข่งขันที่สูง ดังนั้นการมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาคุณภาพผลผลิตคุณภาพสูง จะเป็นทางออกหนึ่งที่จะทำให้ปลีกตัวออกจากตลาดที่มีการแข่งขันสูง มาอยู่ในตลาดที่เฉพาะกลุ่มและสามารถขายผลิตผลในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

 

4. มาตรฐานสินค้าอาหารปลอดภัยและเป็นมิตรต่อโลก : นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพ อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารของคุณได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคก็คือ การมีมาตรฐานรับรองสินค้าอาหารว่าปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศให้ความสำคัญมาก ขณะที่ตลาดในประเทศไทยก็มีการตื่นตัวในด้านนี้ ดังนั้นมาตรฐานอาหารปลอดภัยยังต้องมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นมิตรต่อโลก ซึ่งบางขณะการได้มาซึ่งมาตรฐานการรับรองอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุน ดังนั้นอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปหากจะขอมาตรฐานการรับรองที่จะเป็นใบเบิกทางไปในตลาดต่างประเทศ อาทิ มาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในแต่ละประเทศอาจจะมีมาตรฐานการรับรองที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องดูตลาดที่ต้องการจะไป

 

5. กฎระเบียบการค้าโลกที่เปลี่ยนไป : เราเคยกล่าวถึง มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี มาหลายครั้ง แต่ดูเหมือนว่าแนวโน้มทั่วโลกในขณะนี้จะออกสารพัดมาตรการในการจำกัดการนำเข้าอาหารของบางประเทศ โดยใช้มาตรการที่นอกเหนือจากระบบกีดกันแบบเดิมๆ คือการออกกฎที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น และหนึ่งในนั้นคือมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการเรื่องคาร์บอนเครดิต การจัดการในเรื่องการการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งที่เป็นตัวการในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น SME จะต้องติดตามข่าวคราวของตลาดส่งออกในต่างประเทศ ตลอดจนข้อบังคับและระเบียบการต่างๆ อาทิ ในตลาดยุโรป สินค้าเกษตรและอาหารจากไทยมีแนวโน้มว่าอาจจะเผชิญปัญหาเรื่องต้นทุนคาร์บอนของสินค้า เป็นต้น

 

 

จากทั้ง 5 ความท้าทายใหม่ที่เราหยิบยกมาบอกกล่าวในที่นี้ ซึ่งบางข้อก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นัก แต่จะเห็นว่ามีผู้บริโภคให้ความสำคัญมากขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตอาหารได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น เพราะภายใต้กติกาการค้าของโลกที่มุ่งเน้นการจัดการเพื่อความยั่งยืน ผู้ผลิตอาหารก็ควรเข้าใจเทรนด์นี้ และปรับธุรกิจให้สอดรับและก้าวทันเทรนด์การค้าโลก 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
2231 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2727 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2596 | 25/01/2024
5 ความท้าทายใหม่ SME ด้านอาหาร เส้นชัยสู่ความยั่งยืน