แมรี่แมนูแฟ็คเจอริ่ง ผู้ผลิตน้ำหอมแบรนด์ไทย เจาะเมกะเทรนด์ตลาดความหอมสำหรับคน และบ้าน

SME in Focus
17/11/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 2784 คน
แมรี่แมนูแฟ็คเจอริ่ง ผู้ผลิตน้ำหอมแบรนด์ไทย เจาะเมกะเทรนด์ตลาดความหอมสำหรับคน และบ้าน
banner

Positioning แบรนด์ในตลาดมีผลต่อราคา และราคามีผลต่อการขายสินค้า ดังนั้นการเปลี่ยนราคาสินค้าจึงไม่ใช่ทางเลือกที่พบได้บ่อยนัก ดังเช่นกรณีธุรกิจเครื่องสำอาง และน้ำหอม ที่เดิมเน้นทำน้อย คุณภาพสูง และขายแพง ปรับเปลี่ยนเป็นผลิตสินค้าคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำ และลดราคาสินค้าให้ถูกลงเปลี่ยนเป็นปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการผลิต ทำให้ต้นทุนการผลิตน้อยลงและตั้งราคาขายถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น จึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญบนเส้นทางธุรกิจน้ำหอมแบรนด์ BONSOIR (บองซัวร์)
เส้นทางธุรกิจน้ำหอมแบรนด์ BONSOIR ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ในนาม บริษัท แมรี่แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด โรงงานผลิต และจำหน่ายน้ำหอมสำหรับคน (Body) และน้ำหอมสำหรับบ้าน (Home) จำหน่ายตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการรับจ้างผลิต (OEM) สินค้าเครื่องสำอาง น้ำหอมตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันสืบทอดมาถึงทายาทธุรกิจรุ่นที่ 3


คุณภาวิณี อ้างสันติกุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้า จะเป็นตัวแทนมาเล่าความเป็นมาเกี่ยวกับธุรกิจน้ำหอมของครอบครัว

ธุรกิจเครื่องสำอางและน้ำหอมก่อตั้งขึ้นตั้งแต่รุ่นอากง (ปู่) ในประเทศจีนทางบ้านอากงมีฐานะยากจนมาก แม่จึงพาเดินทางมาเมืองไทย ตั้งแต่อายุ 4 ขวบ เพื่อมาสร้างครอบครัว อากงได้เล่าเรียนที่เมืองไทย และช่วยแม่ทำงาน ด้วยความอดทน ขยัน จนสามารถเรียนจบได้ และเริ่มทำงานเป็นเสมียร (พนักงานบัญชี) ในบริษัทขายหัวน้ำหอมแห่งหนึ่ง และค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัว เก็บหอมรอมริบจนสามามารถออกมาทำธุรกิจของตัวเองได้ โดยเริ่มจากการเป็นผู้นำเข้าเครื่องสำอางและน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสมาจำหน่ายในประเทศไทย จัดจำหน่ายสินค้าโดยใช้รถหน่วยออกวิ่งขาย หรือโฆษณาสินค้าในลักษณะฉายหนังกลางแปลง เมื่อสะสมความรู้และประสบการณ์จนเกิดความเชี่ยวชาญอากงจึงได้เริ่มผลิตน้ำหอมของตนเอง
สร้างแบรนด์ ส่งไม้ต่อทายาทธุรกิจ


ประมาณปี 2513 บริษัทผู้ผลิตน้ำหอมในประเทศฝรั่งเศสได้เลิกกิจการ และบริษัทที่เป็นเอเยนต์หรือตัวแทนในประเทศไทยไม่ได้ต่อสัญญาขายสินค้าให้เรา ตอนนั้นเลยเปลี่ยนจากการนำเข้าสินค้าแบรนด์ต่างประเทศมาเป็นการผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ของเราเอง ซึ่ง BONSOIR (บองซัวร์) ได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคนั้น การสร้างแบรนด์ จึงเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้ในการทำธุรกิจมาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยมีทั้งสินค้าที่ผลิตจำหน่ายเอง ได้แก่ น้ำหอม ครีมใส่ผม และสินค้าที่จ้างผลิต (OEM) เช่น สินค้ากลุ่มแป้งน้ำ


ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจในส่วนต่าง ๆ ทุกคนในครอบครัวได้คำสอน คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายจากอากงที่ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด อากงเน้นย้ำเสมอถึงความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ลูกหลานทุกคนยึดมั่นคำสอนดังกล่าวถือปฎิบัติมาจนทุกวันนี้


จุดเปลี่ยนสำคัญและบุคคลที่สำคัญที่สุดของบริษัท คือ คุณจิตติ อ้างสันติกุล ทายาทรุ่นที่ 2 ท่านเป็นผู้สืบทอดและส่งต่อองค์ความรู้ให้กับทายาทรุ่นต่อมา โดยนับตั้งแต่ลูกหลานจบการศึกษา พร้อมกลับมาช่วยครอบครัวเพื่อต่อยอดธุรกิจ ท่านได้ช่วยเหลือและให้ความรู้และเข้าไปร่วมกับบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศในการพัฒนาแพคเกจจิ้ง ขวดและหัวสเปรย์ จนปัจจุบันเราเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าขวดแก้ว และหัวสเปรย์รายใหญ่ในประเทศไทย


ในปัจจุบันบริษัทแมรี่กรุ๊ป มี 3 บริษัทในเครือ โดยประธานกรรมการคือ นายจิตติ อ้างสันติกุล ประกอบด้วย

1. บริษัท แมรี่คอมเมอร์เชียล จำกัด นำเข้าขวดและหัวสเปร์ยจากประเทศจีน,ไต้หวัน,ญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเป็นหลัก โดยนายภูวดล อ้างสันติกุล กรรมการผู้จัดการ, นางภัคอร อ้างสันติกุล ดูแลฝ่ายต่างประเทศ

2. บริษัท แอโร่แพ็ค จำกัด นำเข้าเครื่องจักรในการผลิตน้ำหอมบริหารงานโดย นายกนก อ้างสันติกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ, นายภูวดล อ้างสันติกุล กรรมการผู้จัดการ, นางภัคอร อ้างสันติกุล ดูแลฝ่ายต่างประเทศ

3. บริษัท แมรี่แมนูเฟ็คเจอริ่ง จำกัด โรงงานผลิตน้ำหอม ผู้บริหาร 3 ท่าน นายกนก อ้างสันติกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ,นางศราวรรณ อ้างสันติกุล ดูแลฝ่ายการตลาดและต่างประเทศ นางภาวิณี อ้างสันติกุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้า


ทำไมต้องใช้ชื่อแบรนด์ว่าบองซัวร์ (BONSOIR)


สินค้าตัวแรกที่อากงผลิตขึ้นมาขาย คือน้ำหอม อากงตั้งชื่อน้ำหอมขวดนั้นว่า “บองซัวร์” มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า Bonsoir หมายถึงการทักทายสวัสดี ในตอนเย็นตามธรรมเนียมของคนฝรั่งเศส ทำไมอากงจึงตั้งชื่อน้ำหอมว่า Bonsoir เพราะอากงใช้หัวเชื้อน้ำหอมที่ผลิตขึ้นในประเทศฝรั่งเศสมาผลิต และอากงรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกับคู่ค้าชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างดี และมักจะพบปะพูดคุยธุรกิจกันในเวลาเย็น เมื่อเจอกันก็พูดทักทายกันด้วยคำว่า Bonsoir กันทุกวัน อากงจึงอยากใช้การสวัสดีนี้มาเป็นชื่อน้ำหอมของตัวเอง ดังว่าฉีดน้ำหอมแล้วเหมือนได้พูดทักทายสวัสดีกันในตอนเย็น เมื่อต้องการออกไปพบปะสังสรรค์กินข้าวเต้นรำกันตามยุคสมัยนั้น และอากงได้ออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าน้ำหอมนี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง โดยการวาดเป็นรูปคนกำลังเต้นรำด้วยกัน เพื่อให้สื่อถึงกิจกรรมรื่นรมย์ที่มักทำกัน ในช่วงเวลาเย็นถึงค่ำในสมัยนั้น เมื่อพบกันก็จะทักทายกันด้วยคำว่า Bonsoir และเมื่อฉีดน้ำหอม Bonsoir ของอากงด้วยแล้ว คอนเซ็ปท์สินค้าของอากงจึง complete สมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวง ทำให้สินค้าน้ำหอมชื่อ Bonsoir ของอากงขายดิบขายดีในยุคสมัยนั้น สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีกลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้ผลิตจำหน่ายอยู่เสมอมา และเป็นกลิ่นหอมที่ครองใจคนรุ่นอากงมาถึงทุกวันนี้ จากรุ่นสู่รุ่น ทางแบรนด์จึงใช้ชื่อ Bonsoir มาเป็นชื่อแบรนด์เพื่อระลึกถึงน้ำหอมขวดแรกที่ผลิตจากมืออากงและขายดีที่สุดแห่งยุค เพื่อสืบต่อเจตนารมย์และต่อยอดทางธุรกิจต่อไป


ปรับราคาสินค้า เน้นเจาะตลาด Mass


ต่อมาคุณพ่อได้เล็งเห็นว่า ตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มน้ำหอมที่แบรนด์ทำตลาดอยู่นั้น เป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูง และมีต้นทุนสูง เพราะใช้บรรจุภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ แนวคิดตอนนั้น คือ หากต้องการเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้น ก็ต้องปรับราคาให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น และลดต้นทุนในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่เดิมนำเข้าจากต่างประเทศ ก็เปลี่ยนเป็นการจัดหาแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศแทน

สำหรับ หัวสเปรย์ ที่ใช้กับขวดน้ำหอม จากเดิมที่ซื้อผ่านผู้นำเข้า เปลี่ยนเป็นการจัดหาแหล่งผลิตในต่างประเทศ และผันตัวมานำเข้าเพื่อใช้เอง พร้อมเป็นตัวแทนจำหน่ายให้อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องสำอางหรือน้ำหอมรายอื่นในประเทศไทยด้วยตลาดธุรกิจน้ำหอมในไทย


มองว่าตลาดน้ำหอมจากยุคแรก ๆ อากงเน้นผลิตสินค้าราคาแพง เจาะตลาดน้ำหอมเกรดพรีเมียมมีจุดแข็งที่เป็นแบรนด์ผู้ผลิตจากฝรั่งเศส แต่เมื่อมาถึงจุดที่เราต้องการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ต้องปรับตัวจากการเป็นผู้นำเข้าน้ำหอมแบรนด์เนม มาเป็นผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ตัวเองในราคาย่อมเยา เน้นเข้าถึงกลุ่มคนทั่วไปมากขึ้น (Mass Market)


สำหรับลูกค้าในตลาดน้ำหอมไทย จะอยู่ระดับกลาง (Medium) เราพิจารณาตลาด กำลังซื้อของผู้บริโภค และต้นทุนอื่น ๆ ค่อยออกมาเป็นสินค้า ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี มีการสั่งซื้อซ้ำ


นอกจากแนวกลิ่นแล้ว ความติดทนของกลิ่น ความฉุนของตัวทำละลาย ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าพิจารณาในการเลือกซื้อน้ำหอม บรรจุภัณฑ์ก็มีส่วนสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน อย่างเช่นหัวสเปรย์ เวลากดต้องไม่แข็งเกินไป หรือกดใช้ได้จนหมดขวดหรือไม่ สิ่งนี้ถือเป็นความพิเศษที่ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

ในขณะที่คุณภาพของสินค้ายังเป็นองค์ความรู้จากน้ำหอมแบรนด์ฝรั่งเศส เรายังคัดสรรวัตถุดิบที่ได้รับรองสัญลักษณ์ IFRA (International Fragrance Association) ของสมาคมน้ำหอมนานาชาติที่การันตีในคุณภาพที่เป็นสากลจากผู้ผลิตหัวน้ำหอมระดับโลก ทั้งในประเทศฝรั่งเศส และยุโรป เพื่อนำมาผสมเป็นน้ำหอมกลิ่นที่ถูกใจผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

จุดเด่น ‘น้ำหอม’ ของเรา คือ คุณภาพที่สม่ำเสมอ มี Product Life Cycle ที่ยาวนาน หลายสินค้ามีอายุมากกว่า 10 ปี แม้รูปแบบบรรจุภัณฑ์อาจปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่กลิ่นยังคงเป็นกลิ่นเดิม การเข้าถึงซัพพลายวัตถุดิบในต่างประเทศ ซึ่งแต่ละแหล่งยังคงเอกลักษณ์เฉพาะ การเป็นโรงงานผู้ผลิต และการนำเข้าบรรจุภัณฑ์โดยตรงจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทยทำให้สามารถจัดการต้นทุนให้ต่ำกว่าผู้ผลิตรายอื่นได้


รวมทั้ง ในช่วงหลายปีมานี้ ตลาดสินค้าสำหรับบ้านของเราเติบโตค่อนข้างมาก จากเทรนด์ที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะพฤติกรรมช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้ตลาดน้ำหอมในบ้านเราเติบโตไปด้วย


BONSOIR Home เจาะตลาดสินค้าแต่งกลิ่นสำหรับบ้าน


คุณภาวิณี บอกว่า ก่อนหน้านี้คือ สมัยอากงไม่ได้มุ่งเน้นพัฒนาในส่วนของการสร้างแบรนด์มากนัก เนื่องจากเป็นช่วงของการวางรากฐานธุรกิจและการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ขณะที่ปัจจุบันบริษัทเน้นทำการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์มากขึ้น


กระนั้น จุดเด่นของตลาดน้ำหอมคือ หากกลิ่นหรือแบรนด์นั้นถูกใจ ผู้บริโภคจะใช้ไปอย่างยาวนาน ไม่เปลี่ยนบ่อย แม้ในปัจจุบันธุรกิจจะมีการพัฒนาแบรนด์ที่หลากหลาย แต่แบรนด์ BONSOIR ที่เป็นน้ำหอมใช้ฉีดพ่นร่างกาย (Body) ยังเป็นสินค้ากลุ่มหลัก ต่อมาครอบครัวขยายใหญ่ขึ้น คุณกนก เล็งเห็นว่าต้องขยายธุรกิจ ได้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ BONSOIR HOME โดยใช้ความรู้ คุณภาพหัวน้ำหอม แพคเกจจิ้ง รวมถึงขั้นตอนการผลิต เช่นเดียวกับน้ำหอมตัว
ซึ่งแบรนด์น้ำหอมสำหรับบ้าน เริ่มทำการตลาดหลังปี 2554 โดยเล็งเห็นว่าตลาดที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมผู้คนจะใส่ใจดูแลบ้านและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในบ้านมากขึ้น จึงวางตำแหน่งสินค้าในตลาดระดับกลาง ๆ ปัจจุบันสินค้าในกลุ่มนี้มีกระแสตอบรับดีและลูกค้ามีการสั่งซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกลิ่นของสินค้ากลุ่ม Home จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากน้ำหอมที่ใช้สำหรับคน เป็นกลิ่นที่ช่วยปรับอารมณ์ให้รู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่น เป็นกลิ่นที่สามารถดมได้นาน มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ละเมียดละไม มีความคล้ายคลึงกับกลิ่นในธรรมชาติ เช่น กลิ่นดอกไม้ เครื่องหอม เป็นต้น


เน้นคุณภาพ ที่ยากลอกเลียนแบบ


สำหรับปัญหาสินค้าเลียนแบบ ที่มีอยู่ในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ แต่เนื่องจากแบรนด์เราเป็นผู้ผลิตน้ำหอมคุณภาพ คงความเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้ใช้จะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจากสินค้าเลียนแบบ รวมถึงหัวสเปรย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพจะแตกต่างกันอย่างไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะสินค้ากลุ่มไหน เชื่อเสมอว่าผู้บริโภคย่อมต้องเลือกของแท้เป็นทางเลือกแรกที่สำคัญ แบรนด์ยังสะท้อนคุณค่า และความคุ้มค่าด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรจากแหล่งผลิตคุณภาพ แตกต่างจากสินค้าในตลาดเดียวกันอย่างชัดเจน ปัจจุบัน แบรนด์เรามีสินค้าน้ำหอมกลิ่นที่ได้รับความนิยมติดตลาดยาวนานนับ 10 ปี อยู่หลาย SKUs รวมถึงแบรนด์ BONSOIR ที่ติดตลาดมาตั้งแต่รุ่นก่อตั้งแบรนด์ หรืออยู่ในตลาดน้ำหอมมายาวนานกว่า 60 ปี และเรายังได้รับการคัดเลือกให้ร่วมออกบูธทั้งในและต่างประเทศจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP)
สำหรับช่องทางการตลาด แบรนด์เราจะจำหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกทั่วไป กระจายสินค้าผ่านผู้ค้าส่งที่เป็นคู่ค้ากัน รวมถึงแพลตฟอร์มขายออนไลน์ โซเชียลมีเดีย Beauty Store และ โมเดิร์นเทรด เช่น เซ็นทรัล โรบินสัน ส่วนตลาดน้ำหอมบ้าน จะจำหน่ายผ่าน อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เป็นต้น


“น้ำหอมเป็นวัฒนธรรมสังคมรูปแบบหนึ่ง และกลิ่นเป็นการสื่อสารในลักษณะ ‘อวัจนภาษา’ กระนั้นรสนิยมการใช้น้ำหอมกลิ่นต่าง ๆ ของคนเอเชียกับยุโรปแตกต่างกัน การปรุงกลิ่น หรือผสมให้ได้กลิ่นที่ตรงตามรสนิยมของผู้บริโภคจึงเป็นโจทย์ที่ธุรกิจน้ำหอมต้องพัฒนาอยู่เสมอ”ในอนาคต สินค้าอื่นของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ช่วยในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน (Well Being) หรือสุขภาวะ โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้กับการพัฒนากลิ่นที่ส่งผล หรือตอบสนองต่อร่างกายมนุษย์เฉพาะจุดมากขึ้น เป็นการนำกลิ่นมาเป็นตัวช่วยในการบำบัดร่างกาย เช่น กลิ่นที่ลดความเครียด หรือทำให้สดชื่นแจ่มใสขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาสินค้าตอบโจทย์ตลาดที่มีศักยภาพสูง


ติดตามข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจพร้อมความเคลื่อนไหวได้ที่ : www.bonsoirthailand.com
Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

เมื่อโลก กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่จากการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้คาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนจากปัจจุบันที่มีอยู่ราว…
pin
157 | 20/06/2024
แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

หากใครกำลังสนใจอยากเริ่มธุรกิจอาหารทะเลสด ห้ามพลาดกับการแชร์เรื่องราวจากประสบการณ์จริง ของแบรนด์ปูไข่ดอง ยอดขายหลักล้าน โดย คุณตรีชาวัชร์…
pin
221 | 18/06/2024
‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

การก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบของ ‘ธุรกิจครอบครัว’ มักจะมีคำกล่าวว่า “ธุรกิจครอบครัว อยู่รอดได้ไม่เกิน 3 ชั่วอายุคน” กล่าวคือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่เริ่มสร้างกิจการ…
pin
539 | 14/06/2024
แมรี่แมนูแฟ็คเจอริ่ง ผู้ผลิตน้ำหอมแบรนด์ไทย เจาะเมกะเทรนด์ตลาดความหอมสำหรับคน และบ้าน