เคล็ดลับสร้างโปรโมชั่นโดนๆ ให้แบรนด์สินค้า

การออกโปรโมชั่นให้กับแบรนด์สินค้า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการขาย ให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จัก และเกิดการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในจำนวนมากๆ ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม การที่จะออกโปรโมชั่นดีๆ เพื่อให้ผู้บริโภคประทับใจนั้น คุณต้องมีการทำงานที่เป็นระบบ มีกระบวนการคัดกรองผ่านข้อมูลต่างๆ ออกมาจนเป็นที่แน่ใจแล้วว่าโปรโมชั่นที่ออกมาต้องโดนใจและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ดังนั้น ในบทความนี้ bangkokbanksme.com มีเคล็ดลับดีๆ ที่เป็นกุญแจที่จะไขประตูไปสู่การออกโปรโมชั่นที่โดนใจผู้บริโภคครับ

      1.โปรโมชั่นโดนๆ ต้องมาจากเป้าหมายทางธุรกิจ

จุดเริ่มต้นของการออกโปรโมชั่นที่ดีที่สุด ต้องมาจากการรู้ถึงเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร เช่น คุณตั้งเป้าไว้ว่าอีก 5 ปีข้างหน้า แบรนด์ของคุณจะเป็นผู้นำในตลาด โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มคนระดับสูง ซึ่งหากคุณมีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนแล้ว คุณก็จะสามารถกำหนดโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      2.หากลุ่มเป้าหมายให้เจอ

กลุ่มเป้าหมาย คือส่วนสำคัญที่คุณต้องพิจารณา หาพฤติกรรมตัวตนของพวกเขาเหล่านั้นให้เจอ เพราะไม่ว่าสินค้าของคุณจะมีคุณภาพสูงสักเพียงใด แต่หากไม่สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนก็เป็นอันจบกัน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด คุณควรจะรู้พฤติกรรมผู้บริโภคผ่านการทำแบบสำรวจเสียก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยออกโปรโมชั่น เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

ท่องไว้เลยนะครับว่า ผู้บริโภค คือกลุ่มคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญมากที่สุด

  1. คาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่ได้

การออกโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย คุณจำเป็นต้องมองถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ เช่น โปรโมชั่นนี้สามารถยกระดับแบรนด์สินค้าให้สูงขึ้น ซึ่งเมื่อคุณทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายออกมาแล้ว คุณก็ควรประเมินผลด้วยว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

  1. โปรโมชั่นที่ดีควรมีเอกลักษณ์

การออกโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายที่ดีนั้น ควรมีรายละเอียดของโปรโมชั่นที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น ไม่เหมือนใคร เช่น คุณอาจจะกำหนดรายการสินค้าขึ้นมา 1 เซต แล้วค่อยสอดแทรกโปรโมชั่นที่มีความแปลกใหม่เข้าไป หรือจะเป็นการเลือกสินค้าที่มีขนาดใกล้เคียงกันก็เป็นการสร้างเอกลักษณ์ได้อีกแบบครับ

  1. โปรโมชั่นดีแล้ว คุณภาพสินค้าต้องดีด้วย

โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และคุณภาพของสินค้าจะต้องมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าโปรโมชั่นส่งเสริมการขายจะดี แต่หากคุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจที่ดีต่อผู้บริโภคได้

ดังนั้น โปรโมชั่นที่มีประสิทธิภาพ คือโปรโมชั่นที่มีความสอดรับกับกลุ่มลูกค้า ซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงจะทำให้แบรนด์ของคุณมีความโดดเด่น และสร้างมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์เป็นไปในทิศทางที่ดี

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น