สวทช. จัดทัพลงพื้นที่ EEC ให้ความรู้ SME ใช้นวัตกรรมกระตุ้นยอดขาย

สวทช. จัดกิจกรรม ลงพื้นที่ EEC ให้ความรู้ผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์ปาร์ก) สวทช. กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์ปาร์ก) ได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการขายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

“เราลงพื้นที่ใน EEC ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ได้มีความเข้าใจในแนวทางส่งเสริมการขายโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น การตลาดดิจิทัล, การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน ThaiGAP นำมาปรับใช้ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ” นายเฉลิมพล กล่าว

นายเฉลิมพล กล่าวต่อว่า สวทช. แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.การสร้างกลยุทธ์บุกตลาดดิจิทัลเพื่อกำหนดทิศทางและทางเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับธุรกิจ 2.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างจุดเด่นและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 3.การนำ ThaiGAP สร้างมาตรฐานให้กับการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย 4.การนำ Food Safety สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการ

“จากการดำเนินงานนี้ เราคาดหวังว่าผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ EEC จะได้ความรู้ที่เรามอบให้นำมาปรับใช้กับธุรกิจ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และนำมาสู่การเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจในที่สุด” นายเฉลิมพล กล่าว

แสดงความคิดเห็น