สนช. ชี้กลุ่มสตาร์ทอัพชายแดนใต้น่าจับตา เตรียมอัดฉีดเงินทุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท

NIA เผยโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และสตาร์ทอัพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สินค้านวัตกรรมชุมชน ธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีการผลิตและการขนส่ง เตรียมสนับสนุนเงินทุนธุรกิจสูงสุด 1.5 ล้านบาท

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  เปิดเผยว่า  ได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และสตาร์ทอัพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สินค้านวัตกรรมชุมชน การพัฒนาการค้าและบริการผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและการขนส่ง เนื่องด้วยปัจจัยจากความเป็นเมืองเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว ตลอดจนความต้องการในตลาดผู้บริโภคที่ช่วยให้เกิดความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จำเป็นต้องมองนอกเหนือจากโอกาสที่สามารถพัฒนาได้นั้น คือต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านธุรกิจนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพให้ถ่องแท้มากขึ้น พร้อมด้วยวิธีการมองหาโอกาสว่าจะนำเทคโนโลยีต่างๆ มาออกแบบการแก้ไขปัญหาและความต้องการของสังคม

ด้าน ดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช. กล่าวว่า  NIA ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนใต้ (ศอบต.) นำโครงการ OPEN INNOVATION มาเปิดโอกาสและกระตุ้นให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในพื้นที่ ค้นพบแนวทางการทำธุรกิจนวัตกรรมเพื่อตลาดและสังคม และรู้ขั้นตอนที่จะช่วยให้การจัดตั้งธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ

ดร. สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สนช.

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้จักลักษณะของธุรกิจนวัตกรรม การแปลงไอเดียเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อออกสู่ตลาด การสร้างโมเดลและการวิเคราะห์เพื่อขยายธุรกิจ รวมทั้งวิธีการนำเสนอแผนธุรกิจต่อแหล่งทุนให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในตลาด การศึกษาคู่แข่ง การใช้เทคโนโลยีที่สอดรับกับกระแสหรือปัญหาของสังคม เป็นต้น

 

แสดงความคิดเห็น