แผนผลักดันค้าชายแดนผ่านเวที ACMECS

ความร่วมมือ ACMECS นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2546 เพื่อสร้างความร่วมมือระดับเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ไฮไลต์ :

ในปี 2561 ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา – แม่โขง หรือ (Ayeyawady-Chao Phraya – Mekong Cooperation Strategy : ACMECS) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยมุ่งเน้นความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่ 1) การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน 2) การเกษตร 3) อุตสาหกรรมและพลังงาน 4) การเชื่อมเส้นทางคมนาคม 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7) สาธารณสุข และ 8) สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การผลักดันความร่วมมือ ACMECS เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการส่งเสริมการค้าชายแดนของไทย เพื่อให้ขยายตัวตามเป้าหมายที่วางไว้ ในปี 2561 คาดว่าจะเติบโต 15% มูลค่า 1.3 ล้านล้านบาท

————————————————————-

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา – แม่โขง หรือ (Ayeyawady-Chao Phraya – Mekong Cooperation Strategy : ACMECS) ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561

 

ความร่วมมือ ACMECS นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2546 เพื่อสร้างความร่วมมือระดับเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค โดยมุ่งเน้นความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่ 1) การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน 2) การเกษตร 3) อุสาหกรรมและพลังงาน 4) การเชื่อมเส้นทางคมนาคม 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7) สาธารณสุข และ 8) สิ่งแวดล้อม

 

นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า การประชุม ACMECS ในครั้งนี้ มีกำหนดจะประชุมในระดับเอกชนก่อนในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และเป็นการประชุมระดับผู้นำในกลุ่ม ACMECS ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนยน 2561 โดยฝ่ายไทยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

 

วาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นผลักดันจะหารือถึงแนวทางในการเดินหน้าสู่เป้าหมายร่วมกัน 3 ด้าน ภายใตัแผนการดำเนินการ 5 ปี ระหว่างปี 2019-2023

 

สำหรับเป้าหมาย 3 ด้านได้แก่ 1) Simulate Connectivity ACMECS  การพัฒนาเส้นทางเชื่อมภายในภูมิภาค (Economic Corridor) ทั้งเส้นทางเชื่อมเมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม และเส้นทางเชื่อม GMS  2) การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (Synchronize ACMECS Economic) และ 3) การสร้างระบบอัจฉริยะและการสร้างความยั่งยืน ในกลุ่ม ACMECS (Smart and Sustainable ACMECS) ทั้งด้านคน เทคโนโลยี และการพัฒนาสตาร์ตอัพ ส่วนการสร้างความสมาร์ทด้าน เกษตร การศึกษา ยา ตลอดจนการพัฒนาเชื่อมโยงบูรณาการทำงาน ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 

ขณะที่ในฝั่งของภาครัฐ ทางกระทรวงพาณิชย์​  ‘นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์’ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  ระบุว่า เป้าหมายการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ปี 2561 คาดว่าจะเติบโต 15% จากปีที่ผ่านมาที่มี 1.3 ล้านล้านบาท ขยายตัวจากปี 2559 ถึง 8.85% โดยล่าสุดการค้าชายแดนในช่วง 4 เดือนแรกมีมูลค่า 440,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.50%

โดยกรมจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญการค้าชายแดนในเมืองรอง กลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยผ่านการจัดมหกรรมการค้าชายแดน 4 ประเทศ พร้อมกันนี้ กรมจะเดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ YEN-D  สร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

 

นอกจากนี้ ยังมีแผนเตรียมจัดงาน “มหกรรมการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ฝ่าย” ระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย หรือ IMG – GT Fair และ BIM-EAGA ครั้งที่ 4 ขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2561 ณ​ จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ตอัพ รวมถึงสร้างความร่วมมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าในระดับอนุภูมิภาคให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนผลักดันการค้าชายแดน ระหว่างสมาชิก

 

สำหรับงาน IMG – GT Fair ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสินค้าเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมสู่อนาคต โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 1,500 คน มีการจัดแสดงสินค้านานาชาติทั้งจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบูรไน รวมกว่า 200 คูหาซึ่งจะมีทั้งสินค้าเกษตรกร นวัตกรรม สินค้าจากผู้ผลิตเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพที่มีมาตรฐานส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ สินค้าแฟรนไชส์ และสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา และสินค้าบริการ

 

ภายในงานยังจัดให้มีการพบกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนรัฐบาล และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อป เอสเอ็มอี และสตาร์ตอัพ

 

จุดสำคัญหลังจากนี้เป็นที่น่าจับตามองว่าไทยจะสามารถผลักดันการค้าชายแดนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่

 

 

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน

เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

 

แสดงความคิดเห็น