สวรรค์ของหนอนหนังสือและคนทำงาน “หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร”

แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ใจกลางพระนคร ทันสมัยใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ สัมผัสบรรยากาศตึกเก่าตกแต่งแบบร่วมสมัย สวรรค์ของหนอนหนังสือและคนทำงาน

“หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร” เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 เม.ย.2560 ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนตะนาวศรี ถนนราชดำเนินกลาง ถือเป็นแหล่งรวมความรู้แห่งใหม่ย่านพระนคร โดยทางกรุงเทพมหานครได้เช่าอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หนึ่งในอาคาร 15 หลังที่เรียงรายตลอดสองฟากถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลแนวนีโอ-พลาสติก ออกแบบปรับปรุงให้เป็นอาคารหอสมุด ที่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะไทยผสมผสานกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตก

ถือว่าเป็นห้องสมุดแนวใหม่ที่มีความน่าสนใจ เพราะมีโต๊ะ โคมไฟ และปลั๊กไฟ มุมสำหรับอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานมากมายหลายมุมในทุกชั้น มีคาเฟ่ไว้คอยบริการ และด้วยการตกแต่งที่สวยงามร่วมสมัย แม้ไม่ใช่นักอ่านก็สามารถแวะมานั่งเล่นหามุมถ่ายรูปได้

เมื่อเข้ามาจะพบกับเคาน์เตอร์ Information สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้สิทธิ์ยืมหนังสือหรือสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ทุกอย่าง

แค่เพียงแสดงบัตรประชาชน เสียบให้เครื่องอ่านชิพจากบัตร ก็สามารถเข้าใช้บริการได้ทันที

สำหรับพื้นที่ให้บริการแบ่งเป็น 4 ชั้น เริ่มจากชั้น 1 เป็นส่วนบริการข้อมูลภายในหอสมุดและข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว มีมุมนิตยสาร/หนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุด นิตยสารทุกปก ทุกแนว ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน หนังสือพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 2 สัปดาห์ รวมถึงนิตยสารแจกฟรี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนมาให้ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และสังคม

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ

ชั้น M (ชั้นลอย) เป็นชั้นสาหรับเด็ก ซึ่งรวบรวมหนังสือ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัว มีหนังสือประเภท วรรณกรรมเยาวชน สารานุกรมและหนังสือภาพสำหรับเด็กเล็ก

ชั้น 2 คือโซนหนังสือทั่วไป วรรณกรรมไทยและวรรณกรรมนานาชาติ วรรณกรรมนักเขียนรุ่นใหม่ วรรณกรรมซีไรต์ไทยและอาเซียน วรรณกรรมหายาก รวมทั้งหนังสือความรู้ทั่วไปทางวิชาการ โซนนี้พื้นที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการนั่งทำงานที่ต้องมีสมาธิหรือกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม

และสุดท้ายคือชั้น 3  เป็นชั้นที่รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชนิพนธ์ นิทรรศการพระราชประวัติและโครงการพระราชดำริ หนังสือพระบรมราชจักรีวงศ์ และยังเป็นหอจดหมายเหตุกรุงเทพมหานคร รวบรวมเรื่องราวเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อใช้สิทธิ์ยืมหนังสือ ยื่นใบสมัครพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือหนังสือเดินทาง

โดยค่าสมัครสมาชิก อายุไม่เกิน 15 ปี ปีละ 5 บาท 15 ปีขึ้นไป ปีละ 10 บาท และค่าประกันหนังสือ คนละ 20 บาท และ 40 บาท ตามลำดับ

สำหรับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอเข้าใช้บริการได้ โดยใช้หนังสือเดินทางเพื่อรับบัตรสมาชิกชั่วคราว

บัตรสมาชิกสมัครได้ทันทีในเวลาไม่เกิน 20 นาที

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เสมือนสถานที่พักผ่อนที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ไปในตัว ซึ่งทางกรุงเทพมหานครคาดหวังว่าความตั้งใจดีนี้จะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคม รวมทั้งปลูกฝังการรักการอ่านแก่ประชาชน

 

เวลาทำการ

อังคาร – เสาร์ 08:00 – 21:00 น. อาทิตย์  09:00 – 20:00 น. ปิดวันจันทร์

การเดินทาง

รถแท็กซี่ : ลงสี่แยกคอกวัว ถ.ราชดำเนิน

เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าผ่านฟ้าลีลาศ

รถประจำทาง:  2, 9, 15, 32, 35, 42, 44, 47, 59, 60, 68, 70, 79, 82, 124, 127, 171, 183, 203, ปอ.60, ปอ.127, ปอ.157, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.511, ปอ.516, ปอ.556

www.bangkokcitylibrary.com


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น