กรมพัฒน์ฯ แนะธุรกิจโลจิสติกส์ใช้แอปฯ LTMA บริหารระบบขนส่ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายกิจกรรม SMEs Networking Via Application เพิ่มอีกครั้งในส่วนกลาง เร่งผลักดันธุรกิจขนส่งใช้แอปพลิเคชัน LTMA ช่วยประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการขนส่งให้สอดรับสภาวะน้ำมันราคาสูง คาดจบโครงการจะมีผู้ผ่านการอบรมกว่า 1,000 ราย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในประเภทต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจบนมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งกำลังเป็นธุรกิจสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ปัจจุบันมีธุรกิจโลจิสติกส์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพธุรกิจระดับสากลแล้วกว่า 700 ราย ด้วยความสำคัญดังกล่าวกรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SMEs Networking Via Application” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ผลักดันให้ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า LTMA (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application) ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

“LTMA คือแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการจัดการขนส่งสินค้า ทั้งในเรื่องการบริหารงาน การเก็บข้อมูลต่างๆ ในการขนส่งสินค้า รวมถึงสามารถวิเคราะห์แนวทางปรับปรุงการบริหารงาน และการใช้พลังงานในการขนส่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในตลาดการค้าเสรีได้อย่างยั่งยืน” นางกุลณี กล่าว

นางกุลณี กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรม SMEs Networking Via Application ในปีนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับความร่วมมือจากสมาคมด้านโลจิสติกส์และ ผู้ประกอบธุรกิจในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ขอนแก่น สงขลา และนครสวรรค์ รวมกว่า 700 ราย โดยแอปพลิเคชัน LTMA สามารถสร้างประโยชน์ด้านการลดต้นทุนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์อย่างมาก โดยเฉพาะปัจจุบันที่ราคาน้ำมันในประเทศไทยกำลังปรับตัวสูงขึ้นตามราคาโลก ดังนั้นกรมฯ จึงขยายกิจกรรมอีก 1 ครั้งในส่วนกลาง โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

แสดงความคิดเห็น