Startup ในเวียดนามกับอนาคตที่สดใส

สิ่งที่ทำให้ Startup ในเวียดนามเริ่มมีอนาคตที่สดใส

เวียดนามหนึ่งในประเทศที่มีความได้เปรียบและมีศักยภาพค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งของประเทศ รวมถึงการผลิตที่มีค่าแรงต่ำ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น แต่ด้วยรูปแบบในการผลิตและ Outsourcing ที่มีขีดจำกัด ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ประกอบการและบริษัทในเวียดนามต่างต้องหาวิธีใหม่ในการสร้างและเพิ่มมูลค่า และยกระดับให้สามารถต่อสู้กับเศรษฐกิจโลกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้นำทั้งในภาครัฐและเอกชน
การศึกษาระดับนานาชาติของเยาวชน
เยาวชนของเวียดนามมีการศึกษาระดับนานาชาติ และแนวโน้มทางวัฒนธรรมจากเกาหลี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยในปัจจุบันมีนักศึกษาเวียดนามมากกว่า 130,000 คนที่ไปศึกษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ของเวียดนามก็มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งความสามารถ มองโลกในแง่ดี พร้อมเรียนรู้ และพยายามปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพวกเขา บัณฑิตจบใหม่เหล่านี้ล้วนมีความสนใจในการทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากทักษะของชาวต่างชาติ
ประเทศทางวิศวกรรม
วิศวกรมากกว่า 100,000 คน ที่จบมาในแต่ละปี เวียดนามจึงมีความได้เปรียบเทียบในฐานะเป็น 10 อันดับแรกของประเทศด้านวิศวกรรมสำหรับการผลิต ทั้งนี้เวียดนามเป็น Top-rate App Economy ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ข้อได้เปรียบนี้อาจช่วยให้เวียดนามสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจได้ซึ่งอาศัยการสร้างแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ยังช่วยเป็นการจ้างงานชาวเวียดนามอีกด้วย เวียดนามจึงกลายเป็นศูนย์กลางแอพพลิเคชั่น แทนที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิต
เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
จากการคาดการณ์ไว้ในระหว่างปี 2017 จนถึง 2050 เวียดนามมีความเป็นไปได้ ที่จะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดพร้อมกันกับอินเดียและบังคลาเทศ ในปี 2030 เวียดนามถูกคาดหวังให้เป็นหนึ่งใน 30 ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีที่สุด โดยวัดจากภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ หรือ PPP (Purchasing Power Parity)
นอกจากนั้นเวียดนามยังตัดอันดับที่ 47 จากทั้งหมด 127 ประเทศ (อันดับสามในอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ตามลำดับ) ด้วยคะแนน 38.3 จาก Global Innovation Index (GII) แต่ยังไม่หมดแค่นั้น กรุงโฮจิมินห์ ยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถัดจากกรุงมะนิลา จาการ์ตา และกรุงเทพฯ ตามลำดับ ทั้งกรุงโฮจิมินห์และฮานอย คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มจำนวนของประชากรเป็นอย่างมากอีกด้วย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน
สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น