รูปแบบแหล่งเงินทุนของธุรกิจ Startup

5 รูปแบบแหล่งเงินทุน Startup

สำหรับสตาร์ทอัพแล้วเงินทุนนับเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อขยายบริการและเติบโต ซึ่งสตาร์ทอัพจะสามารถหาแหล่งเงินทุนได้ที่ไหนบ้างจึงจะเหมาะสมกับธุรกิจ และส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนของสตาร์ทอัพมาในรูปแบบและการจัดการแบบใด

1. Angel Investor เป็นนักลงทุนที่นำเงินส่วนตัวมาลงทุนในสตาร์ทอัพ ส่วนใหญ่เพราะเชื่อมั่นในแนวคิด เนื่องจาก Angel Investor ใช้เงินส่วนตัวลงทุน จำนวนเงินอาจไม่สูงมาก และพวกเขามักนิยมลงทุนในช่วง Seed หรือ Pre-Series A ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของสตาร์ทอัพ โดยการลงทุนนั้นจะแลกมาด้วยหุ้นบางส่วน

2. VC หรือ Venture Capital เป็นนักลงทุนที่ทำการรวบรวมเงินทุนจากหลายแห่ง เช่น กองทุนต่างๆ แล้วทำการแบ่งบางส่วนลงทุนในสตาร์ทอัพ นิยมลงทุนใน Series A ขึ้นไป แต่ก็ยังมีนักลงทุนบางคนที่นิยมลงทุนในช่วง Seed เช่นกัน

สตาร์ทอัพที่ต้องการระดมทุนจาก VC ต้องมีสินค้าหรือ MVP(Minimum Variable Product) รวมถึงมีลูกค้าหรือทำรายได้จากสินค้ามาบ้างแล้ว กลุ่มนักลงทุนประเภทนี้มักสนใจเรื่องของทีม แผนธุรกิจ เทคโนโลยี และจุดแข็งที่คนอื่นลอกเลียนแบบไม่ได้

3. Corporate Venture Capital หรือ CVC เงินจากบริษัทใหญ่ที่นำมาลงทุน และจะได้หุ้นบางส่วนกลับไป และมักเลือกลงทุนในสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกัน CVC หรือสามารถเพิ่มมูลค่า ให้กับฐานลูกค้าเดิมของ CVC ได้

4. Govenment Fund ปัจจุบันการลงทันมี 2 รูปแบบ คือเงินลงทุนในลักษณะ VC โดยลงทุนผ่านกองทุนหน่วยงานรัฐ ส่วนใหญ่เลือกลงทุนในสตาร์ทอัพขั้น Series A ที่มีการเติบโตระยะหนึ่ง อีกรูปแบบคือการสนับสนุนให้เงินเปล่า มักให้สตาร์ทอัพที่อยู่ในขั้น Idea หรือ Seed

5. Crowdfunding การระดมทุนจากคนจำนวนมาก เพื่อนำเงินมาลงทุนในโครงงการหรือธุรกิจสตาร์ทอัพที่เตรียมไว้ โดยมีรางวัลแก่ผู้ให้เงินทุนแตกต่างกันออกไปตามประเภทของการระดมทุน แบ่งเป็น 4 ประเภทหลักคือ Donation Based (บริจาค), Reward-Based (ให้ของรางวัลเมื่อระดมทุนสำเร็จ), Equity-Based (ได้รับหุ้น) และ Lending -Based (ระดมทุนแบบให้ยืมโดยต้องคืนทีหลัง)

การหาแหล่งเงินทุนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพของตนเองยั่งยืน เพราะการหาแหล่งเงินทุนจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น