Family Business


บทความทั้งหมด

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว เผยเทคนิคส่งต่อธุรกิจ จากโซเชียลมีเดียสู่ยุค AI

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว เผยเทคนิคส่งต่อธุรกิจ จากโซเชียลมีเดียสู่ยุค AI

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ต้องเผชิญความท้าทายหลากหลายประการ ทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก ดังนั้น การส่งต่อธุรกิจให้ยั่งยืน…
pin
43 | 24/06/2024
เขียนธรรมนูญครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นอย่างไร?  ให้ไร้ข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในธุรกิจครอบครัว

เขียนธรรมนูญครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นอย่างไร? ให้ไร้ข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในธุรกิจครอบครัว

สิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างธุรกิจทั่วไป กับ ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่เห็นได้ชัด คือธรรมนูญครอบครัว ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการและบริหารสมาชิกในครอบครัว…
pin
4266 | 27/05/2024
สูตรสำเร็จทายาทธุรกิจ ‘เทพไทย’ เปลี่ยนสมุนไพรไทยแบรนด์ท้องถิ่น ทะยานสู่ระดับโลก

สูตรสำเร็จทายาทธุรกิจ ‘เทพไทย’ เปลี่ยนสมุนไพรไทยแบรนด์ท้องถิ่น ทะยานสู่ระดับโลก

ธุรกิจครอบครัวไทยที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีจำนวนไม่น้อยที่ดำเนินกิจการมายาวนานนับหลายทศวรรษ มีการสืบทอด ส่งต่อภูมิปัญญาและองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น…
pin
2982 | 22/05/2024
เคล็ดลับเสริมแกร่งให้ธุรกิจครอบครัว ก้าวผ่านการทำงานแบบพี่น้อง ที่มีข้อจำกัดมากกว่าการบริหารธุรกิจธรรมดา

เคล็ดลับเสริมแกร่งให้ธุรกิจครอบครัว ก้าวผ่านการทำงานแบบพี่น้อง ที่มีข้อจำกัดมากกว่าการบริหารธุรกิจธรรมดา

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจครอบครัว (Family Business) คือ การส่งต่อธุรกิจครอบครัวให้แก่ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวรุ่นต่อไป เนื่องจากผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวอาจจะเป็นทายาทธุรกิจที่เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกัน…
pin
5913 | 27/04/2024
5 อุปสรรคใหญ่ กับความท้าทายที่ธุรกิจครอบครัวต้องเรียนรู้ เพื่อ Transition สู่ยุค AI Disruption

5 อุปสรรคใหญ่ กับความท้าทายที่ธุรกิจครอบครัวต้องเรียนรู้ เพื่อ Transition สู่ยุค AI Disruption

นับตั้งแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการบริหารธุรกิจครอบครัว (Family Business) จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจครอบครัวที่มีรูปแบบการดำเนินงานแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป…
pin
5411 | 09/04/2024
อะไรคือกุญแจสำคัญ? ของการบริหารธุรกิจครอบครัว ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

อะไรคือกุญแจสำคัญ? ของการบริหารธุรกิจครอบครัว ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

ธุรกิจครอบครัวยุคดิจิทัล ต้องเผชิญความท้าทายจาก Disruption อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เทรนด์ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคจากสถานการณ์รอบตัว…
pin
8788 | 30/03/2024
ศึกษาแนวคิด 3 พลังหญิง นำทัพ ‘ธุรกิจครอบครัว’ Transition ธุรกิจทางรอดอย่างยั่งยืนในยุค Disruption

ศึกษาแนวคิด 3 พลังหญิง นำทัพ ‘ธุรกิจครอบครัว’ Transition ธุรกิจทางรอดอย่างยั่งยืนในยุค Disruption

ธุรกิจครอบครัวที่บริหารด้วยค่านิยมแบบดั้งเดิม มักจะมีมุมมองว่าลูกผู้ชาย เหมาะสมที่จะก้าวขึ้นมารับช่วงกิจการในตำแหน่งหัวหน้า ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการหารายได้…
pin
5537 | 08/03/2024
ธุรกิจครอบครัว ในยุคเปลี่ยนผ่านฉับพลัน (Family business in disruption era)

ธุรกิจครอบครัว ในยุคเปลี่ยนผ่านฉับพลัน (Family business in disruption era)

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่ลักษณะโดดเด่น คือเป็นธุรกิจที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเจ้าของ และมีหุ้นส่วนใหญ่ของธุรกิจ มากกว่า 50%…
pin
5428 | 28/02/2024
จุดแข็ง-จุดอ่อนธุรกิจครอบครัว VS ธุรกิจทั่วไป ใครได้เปรียบ เสียเปรียบ!

จุดแข็ง-จุดอ่อนธุรกิจครอบครัว VS ธุรกิจทั่วไป ใครได้เปรียบ เสียเปรียบ!

ความหมายของคำว่า ธุรกิจครอบครัว (Family Business) และ ธุรกิจทั่วไป (Business) อาจจะมีเส้นบางๆ ที่กั้นระหว่าง 2 คำนี้ เชื่อว่าหลายคนยังมีข้อสงสัยว่า…
pin
7883 | 20/02/2024
ยากกว่า ปัญหาธุรกิจ คือ ‘การบริหารธุรกิจครอบครัว’ จริงแค่ไหน?

ยากกว่า ปัญหาธุรกิจ คือ ‘การบริหารธุรกิจครอบครัว’ จริงแค่ไหน?

ในการทำธุรกิจครอบครัวที่มีคนในครอบครัวเป็นสมาชิกทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด…
pin
4117 | 30/01/2024
ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว แนะแนวทางมุ่งหน้าสู่ 'ดาวเหนือ' ด้วยกลยุทธ์ 3Ps Purpose – Principle – Planning สู่ความสำเร็จปี 2024

ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว แนะแนวทางมุ่งหน้าสู่ 'ดาวเหนือ' ด้วยกลยุทธ์ 3Ps Purpose – Principle – Planning สู่ความสำเร็จปี 2024

จากการศึกษา “ธุรกิจครอบครัว” (family business) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย)…
pin
1434 | 19/01/2024
ศาสตร์ ‘ไคเซ็น’ หลักคิดพัฒนาต่อเนื่อง คืออะไร? ทำไมธุรกิจครอบครัวญี่ปุ่น ใช้แล้วประสบความสำเร็จ (GURU)

ศาสตร์ ‘ไคเซ็น’ หลักคิดพัฒนาต่อเนื่อง คืออะไร? ทำไมธุรกิจครอบครัวญี่ปุ่น ใช้แล้วประสบความสำเร็จ (GURU)

ความยั่งยืนในการทำธุรกิจครอบครัว ประกอบด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสมดุลในบริบทเฉพาะของครอบครัว การมีธรรมนูญครอบครัวเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ…
pin
11766 | 19/12/2023
3 ทายาทธุรกิจ กับแนวคิด Tech&Innovation สานต่อธุรกิจครอบครัว สู่ Smart Agriculture (การเกษตรยุคใหม่)

3 ทายาทธุรกิจ กับแนวคิด Tech&Innovation สานต่อธุรกิจครอบครัว สู่ Smart Agriculture (การเกษตรยุคใหม่)

กว่า 80% ในประเทศไทย เป็นรูปแบบของธุรกิจครอบครัว (Family Business) กระจายตัวไปทุกกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ บริษัทขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรธุรกิจระดับประเทศ…
pin
5937 | 12/12/2023
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว แนะขั้นตอนขับเคลื่อนองค์กรสู่แนวคิดยั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว แนะขั้นตอนขับเคลื่อนองค์กรสู่แนวคิดยั่งยืน

ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจครอบครัวอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะทำให้ธุรกิจครอบครัวมีแนวทางในการบริหารธุรกิจที่นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนของมิติเศรษฐกิจ…
pin
1058 | 28/11/2023
3 Success Cased ทายาทยุคใหม่ ลด 'Generation Gap' แบบไร้รอยต่อในธุรกิจครอบครัว

3 Success Cased ทายาทยุคใหม่ ลด 'Generation Gap' แบบไร้รอยต่อในธุรกิจครอบครัว

จากที่ผ่านมา เราได้นำเสนอแนวทางการลดช่องว่างระหว่างวัยแต่ละวัย รวมถึงอธิบายลักษณะพฤติกรรม และวิธีการปรับจูนคนแต่ละวัยเข้าหากันเพื่อลดช่องว่าง…
pin
5027 | 13/11/2023
7 กลยุทธ์วางแผนสืบทอด ‘ธุรกิจครอบครัว’ ให้อยู่รอดสู่รุ่นถัดไป ก่อนปี 2024 และปีต่อ ๆ ไป

7 กลยุทธ์วางแผนสืบทอด ‘ธุรกิจครอบครัว’ ให้อยู่รอดสู่รุ่นถัดไป ก่อนปี 2024 และปีต่อ ๆ ไป

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไม่มีสูตรสำเร็จแบบตายตัวว่าจะบริหารอย่างไร จึงจะการันตีได้ว่าธุรกิจนั้นจะอยู่รอดในทุกสถานการณ์ หรือรอดพ้นจากคำสาป…
pin
18926 | 26/10/2023
‘ธุรกิจครอบครัว’ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ให้เกิดความราบรื่น ยั่งยืน

‘ธุรกิจครอบครัว’ ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ให้เกิดความราบรื่น ยั่งยืน

กรอบแนวคิด ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ คือ มุ่งให้ผู้ที่นำไปปฏิบัติ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จะได้มีชีวิตที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี…
pin
17783 | 13/10/2023
เดินหน้า "ธุรกิจครอบครัว" ปรับตัวสู่ความยั่งยืนในยุค New Economy

เดินหน้า "ธุรกิจครอบครัว" ปรับตัวสู่ความยั่งยืนในยุค New Economy

New Economy หรือ “เศรษฐกิจยุคใหม่” ไม่ใช่ศัพท์ใหม่แต่ประการใด และเป็นคำกล่าวที่ใช้กันมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 90 ในยุคที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต…
pin
5079 | 28/09/2023
พลังเด็กรุ่นใหม่ ใช้ ‘จุดแข็ง’ ต่อยอดเป็นจุดขาย สานต่อ แบรนด์รุ่นพ่อ-แม่ สู่  ‘ธุรกิจครอบครัว’ โตอย่างยั่งยืน

พลังเด็กรุ่นใหม่ ใช้ ‘จุดแข็ง’ ต่อยอดเป็นจุดขาย สานต่อ แบรนด์รุ่นพ่อ-แม่ สู่ ‘ธุรกิจครอบครัว’ โตอย่างยั่งยืน

ภารกิจสำคัญของผู้ที่เป็นทายาทธุรกิจ นั่นคือการเข้ามารับช่วงต่องานบริหารธุรกิจครอบครัว (Family Business)  ซึ่งนับเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง…
pin
24517 | 23/09/2023
7 ไกด์ไลน์ ชี้ทางทายาทธุรกิจให้สานต่อธุรกิจครอบครัวอย่างราบรื่น

7 ไกด์ไลน์ ชี้ทางทายาทธุรกิจให้สานต่อธุรกิจครอบครัวอย่างราบรื่น

ภารกิจในการวางแผนเพื่อสืบทอดกิจการของผู้ก่อตั้ง เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว โดยรุ่นบุกเบิกทุกคนล้วนมุ่งหวังให้ทายาทสามารถก้าวเข้ามาสานต่อธุรกิจที่ตนได้สร้างไว้แบบไร้รอยต่อและไม่มีอุปสรรคจากปัจจัยเสี่ยงต่าง…
pin
24872 | 06/09/2023