‘เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์’ มุ่งวิจัย-พัฒนา ต่อยอดสินค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ สู่ผู้นำนวัตกรรมความงามครบวงจร

SME in Focus
13/08/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 12945 คน
‘เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์’ มุ่งวิจัย-พัฒนา ต่อยอดสินค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ สู่ผู้นำนวัตกรรมความงามครบวงจร
banner
การเติบโตด้านนวัตกรรม มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง จนอาจกล่าวได้ว่าหากจะทำธุรกิจ หรือผลิตสินค้าในยุคนี้ ล้วนแต่ต้องพึ่งพาการเรียนรู้ และเติบโตให้ทันเทคโนโลยี จึงจะมีโอกาสในการแข่งขันได้ รวมถึงยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงความต้องการมากขึ้น นำมาสู่ความยั่งยืนของการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างในขณะนี้ 

บทความนี้ Bangkok Bank SME ได้มีโอกาสพูดคุยกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ ที่มี Know How ด้านอินโนเวชั่นที่แข็งแกร่ง จนต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์กลุ่มความงามและสุขภาพสำหรับคน โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จนได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานระดับสากลน.สพ.ดร.วินัย โชติเธียรชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากตนเองเรียนจบจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บวกกับมีความสนใจด้านอินโนเวชั่นเป็นทุนเดิม ทำให้นำสองสิ่งนี้มาประกอบกันเป็นธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ และพัฒนาด้านอินโนเวชั่นควบคู่ไปด้วย

จากนั้นมีการพัฒนา ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ( Functional Food)และสาร Active ingredient สำหรับเครื่องสำอางและอาหารเสริมสำหรับคน ทั้งรูปแบบ In House และ Outsource

โดย บริษัทเอ็มพาวเวอร์ริ่ง อินโนเวชั่นส์ จำกัด หรือ EMI (ในเครือ VSC Group) เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริม (OEM, ODM & OBM) ที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริมชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ

น.สพ.ดร.วินัย ย้อนเรื่องราวก่อนเข้าสู่แวดวงธุรกิจว่า ตนเรียนจบด้านสัตวแพทย์ แต่พบว่าชอบด้านการทำธุรกิจมากกว่า จึงเลือกศึกษาต่อในหลักสูตร MBA เพื่อจะนำความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจมาปรับใช้ รวมถึงชอบเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับอินโนเวชั่นมาพัฒนาและผลิตออกมาเป็นสินค้าต่าง ๆ จนได้รับรางวัลมากมาย

จากนั้นด้วยความตั้งใจจะเพื่อศึกษาเรื่องที่สนใจมากขึ้น จึงตัดสินใจเข้าเรียนในหลักสูตรด้านนวัตกรรม (CU Innovation Hub) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน ยังได้เรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงควบคู่ไปด้วย “เนื่องจากตอนเรียนที่จุฬาฯ เราทำ Thesis (ธีสิส) เกี่ยวกับ Nano Incarnation Cosmetic Technology เกี่ยวกับเครื่องสำอางและอาหารเสริม พอมาทำธุรกิจนี้ ตั้งใจให้เป็นรูปแบบ Open Innovation คือ เราร่วมมือกับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย

ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ทั้งการทำ MOU ระหว่างอธิการบดี หรือร่วมมือกับคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ”

Business Model คือ อยากจะเป็นฐานด้านอินโนเวชั่น และมีแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีที่มีความชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไป จะแบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ Product Innovation, Process Innovation, Business Model Innovation และ Service Innovation ของเราจะเน้น Process Innovation เป็นกระบวนการด้านนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์เข้ากับหลายแพลตฟอร์มได้  ใช้เทคโนโลยีนาโนไปเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์

น.สพ.ดร.วินัย อธิบายถึงการนำเทคโนโลยีนาโนมาใช้ในธุรกิจว่า ‘เวท ซุปพีเรีย’ ใช้เทคโนโลยี Nano Encapsulation หรือ ระบบกักเก็บสาระสำคัญด้วยเทคโนโลยีห่อหุ้มระดับนาโน เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและยา เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ ทั้งการช่วยกับเก็บสารสำคัญ ความคงตัว อัตราการดูดซึม และการนำส่งสารออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ‘เวท ซุปพีเรีย’ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเป็นแบบ ‘Double Nano Encapsulation Technology’ เพื่อยกระดับการนำส่งสารออกฤทธิ์ไปยังอวัยวะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เป็นเทคโนโลยีการนำส่งสาระสำคัญ ที่เป็นทั้งฟิสิกส์คอล และ เคมีคอล ใช้ในการพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง ยา และเวชภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลที่ 1

โดยสามารถนำไป Apply เป็นอาหารเสริม ใช้ได้ทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงคนด้วย เช่น เราต้องการให้อาหารเสริมหรือเครื่องสำอางตัวนั้นอยู่ทนทานไม่ถูกออกซิไดส์จากอ็อกซิเจน ทำให้ดูซึมสู่ผิวได้ง่าย เพราะเป็นเทคโนโลยีนาโน ถือเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีไม่กี่รายในเมืองไทย 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและส่งต่อสู่ตลาดอุตสาหกรรมเวชสำอางระดับโลก หนุนเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์ สุขภาพ และความงาม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG สำหรับใช้ในการพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง ยา และเวชภัณฑ์ดังนั้นเมื่อเรามีระบบนาโนเทคโนโลยี จะสามารถนำมา Apply ใส่ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ได้ ทั้งสินค้าที่ใช้กับสัตว์บก สัตว์น้ำ กลุ่ม Pet care หรือสินค้าของคนที่เป็นกลุ่มเครื่องสำอาง อาหารเสริม และพืช สมุนไพร

กล่าวคือ หากเราแพลตฟอร์มเทคโนโลยี 1 อย่างที่มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ชัดเจนว่าให้ประโยชน์เรื่องใด จะสามารถนำไปต่อยอดในสินค้าได้หลากหลายประเภท 

“ถ้าเรามีแค่กลยุทธ์ทางธุรกิจ ยุคนี้อาจจะไม่เพียงพอ การทำธุรกิจต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วย เราจึงพยายามทำให้บริษัทฯ เป็น Corporate ที่มีทั้ง Forward และ Backward นั่นคือ นอกจากความร่วมมือกับที่อื่น ๆ  เรายังใช้อินโนเวชันที่มี มาทำ Product ของตัวเอง เพื่อต่อยอดในการจำหน่ายด้วย นี่คือสิ่งที่เป็น Core Tecnology ของเรา ซึ่งสิ่งที่สะท้อนความสำเร็จ คือบริษัทของเรามีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ อาทิ รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ และยังได้รางวัลจากต่างประเทศเช่น ที่ เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น” ต่อยอดเทรนด์ Probiotic (โปรไบโอติก) และ Postbiotics (โพสไบโอติกส์)

นอกจากมีผลิตภัณฑ์ของตัวเอง บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด ยังรับผลิตสินค้าแบบ OEM ให้กับแบรนด์ความงามชั้นนำอีกมากมาย น.สพ.ดร.วินัย กล่าวว่า จะเห็นว่าช่วงนี้ กระแสของ Probiotic (โปรไบโอติก) ที่มักจะใส่ในอาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพต่าง ๆ เริ่มเป็นที่นิยมอย่างมาก 

บริษัทเราทำการวิจัยด้านจุลินทรีย์ มีการเพาะสายพันธุ์ ทำการ Research เอง รวมทั้งการซื้อสายพันธุ์จาก Outsource ที่วิจัยโดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากนั้นจะนำมาสู่การให้ทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านโปรไบโอติกของเรา นำมาเข้าสู่การทดลองระดับห้องปฏิบัติการ (Lab-scale test) โดยเพาะเลี้ยงเชื้อในนั้น ให้เกิดความเสถียร และป้องกันเรื่องการกลายพันธุ์ ซึ่งมั่นใจได้ในมาตรฐานและคุณภาพที่ดี 

ขณะที่ Postbiotics (โพสไบโอติกส์) ในเครื่องสำอาง ก็มาแรงไม่แพ้กัน ทั้งในผลิตภัณฑ์ของคนและสัตว์เลี้ยง  ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ รวมถึงมีทีมเภสัชกรที่ดูแลและควบคุมส่วนนี้ด้วย ทำให้เราเป็นบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งความยากของการทำธุรกิจด้านเวชสำอาง หรือผลิตอาหารเสริมที่ส่งผลต่อสุขภาพลูกค้า คือคุณต้องขายความน่าเชื่อถือ แม้จะเป็น SME เรื่องพื้นฐานคือ ต้องมีการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดมาตรฐานด้วย เราลงทุนกับงานวิจัยค่อนข้างเยอะ แผนอนาคต ‘บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด’

น.สพ.ดร.วินัย เผยว่า ไม่ว่าจะเป็นการทำห้องแลปสำหรับงานวิจัย หรือความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมครบวงจร โรงงานของเราทำผลิตภัณฑ์ด้านความงามได้ทุกความต้องการ นอกจากนี้ เรายังส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น เกาหลี รัสเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม เป็นต้น 

สิ่งที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เพราะเราเชื่อในเรื่องการทำอินโนเวชั่น เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในตลาดมีการแข่งขันที่สูงมาก ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ ต้องรู้จักนำสิ่งที่มีเหล่านี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และสิ่งสำคัญ คือการลงทุนทางด้านงานวิจัย และนวัตกรรม แม้เรื่องเหล่านี้จะเป็นต้นทุนที่สูงและใช้ระยะเวลานากว่าจะเห็นผล แต่จะมีความยั่งยืนและคุ้มค่าแน่นอน


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘มาม่อนเค้ก’ ขนมเค้ก นุ่ม ฟู ที่กินครั้งแรกก็ติดใจ จนกลายเป็นธุรกิจ ‘มิสมาม่อน’

‘มาม่อนเค้ก’ ขนมเค้ก นุ่ม ฟู ที่กินครั้งแรกก็ติดใจ จนกลายเป็นธุรกิจ ‘มิสมาม่อน’

การเป็น ‘เจ้าของธุรกิจ’ คือสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะได้ทำในสิ่งที่ชอบ บวกกับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ท้าทายความสามารถของตัวเองในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง…
pin
76 | 17/07/2024
เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’  เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’ เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

ในปี 2566 ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปตลาดต่างประเทศ 8.7 ล้านตัน เป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 มีการประเมินว่า การส่งออกข้าวอาจลดลงเล็กน้อย…
pin
332 | 14/07/2024
ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

‘ภูเก็ต’ จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ด้วยมนต์เสน่ห์หลากหลาย เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี…
pin
275 | 12/07/2024
‘เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์’ มุ่งวิจัย-พัฒนา ต่อยอดสินค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ สู่ผู้นำนวัตกรรมความงามครบวงจร