ศึกษาแนวคิดสำคัญสร้างธุรกิจครอบครัวอย่างไร? ให้ยั่งยืนสู่ 100 ปี กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อ SME นำไปปรับใช้

Family Business
08/09/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 4246 คน
ศึกษาแนวคิดสำคัญสร้างธุรกิจครอบครัวอย่างไร? ให้ยั่งยืนสู่ 100 ปี กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อ SME นำไปปรับใช้
banner
การจะสานต่อธุรกิจครอบครัว (Family Business) ให้เติบโตก้าวสู่ 100 ปี ได้นั้น ถือเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายอยู่มาก แม้จะฟังดูเป็นเรื่องที่ยาก แต่เชื่อว่าทำได้  เพราะมีอีกหลายธุรกิจครอบครัวทั้งไทยและต่างประเทศ ที่สามารถสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น จนเติบโตก้าวสู่อายุ 100 ปี ได้อย่างประสบความสำเร็จ

Bangkok Bank SME จึงจะขอพาไปศึกษากุญแจสำคัญในการสร้างธุรกิจครอบครัวอย่างไร? ให้ยั่งยืนสู่ 100 ปี เพื่อให้ผู้สืบทอดธุรกิจ หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการและ SME สามารถนำมาปรับใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต   

10 บริษัท 100 ปี ในประเทศไทยมีใครบ้าง?

1. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อายุ 144 ปี
2. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) อายุ 140 ปี
3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อายุ 139 ปี
4. โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ อายุ 135 ปี
5. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อายุ 133 ปี
6. บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) อายุ 131 ปี
7. บริษัท อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อายุ 131 ปี
8. บริษัท ห้าง ขาย ยา อังกฤษ (ตรา งู) จำกัด อายุ 130 ปี
9. บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด (ยาขมน้ำเต้าทอง) อายุ 125 ปี
10. บริษัท หมอมี จำกัด อายุ 124 ปีข้อมูลจาก : Forbes Thailand. 10 อันดับ “บริษัท 100 ปี” ในประเทศไทย


ตัวอย่างความสำเร็จ บริหารธุรกิจครอบครัวอย่างไร? ให้ก้าวสู่ 100 ปีบริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด

อีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่ก้าวสู่แบรนด์100 ปี อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกยาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มจากธรรมชาติ และสารสกัดจากสมุนไพร ที่ยืนหยัดด้วยคุณภาพ ครองใจคนไทยมาหลายยุคหลายสมัย พร้อมแนวคิดที่น่าสนใจจาก คุณวัชรพงษ์  พงษ์บริบูรณ์ ผู้บริหาร บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ทายาทรุ่นที่ 3   

สำหรับแนวคิดการบริหารในครั้งนี้ หัวเรือใหญ่อย่างคุณวัชรพงษ์ เล่าว่า การจะนำพาบริษัทให้ได้ 100 ปี สิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือ การมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทำให้ครอบครัวอยู่ได้ยืนยาว เมื่อครอบครัวอยู่ได้ยืนยาว ธุรกิจก็ไม่แตกแยก และหน้าที่ของครอบครัวคือทำให้ธุรกิจอยู่ในครรลองคลองธรรม ซึ่งสิ่งนี้จะนำพาธุรกิจให้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ การสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง คนที่เป็นผู้นำองค์กรต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จนตอนนี้กำลังเข้าสู่รุ่นที่ 4 แล้ว และมุ่งมั่นนำองค์กร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมต่อไป

สูตร 5C กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวก้าวสู่ 100 ปี

1. Corporate Structure การจัดโครงสร้างบริษัทธุรกิจครอบครัว

ควรจะต้องมีโครงสร้างบริษัทและการถือหุ้นที่ดีและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและไม่ก่อหนี้ เพราะหากจัดโครงสร้างได้ดี ย่อมทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคง แต่หากโครงสร้างผิดอาจทำให้ธุรกิจครอบครัวพังลงได้ง่ายๆ เช่นกัน 

2. Compensation หรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนของสมาชิก

การจัดการตอบแทนและผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม โดยไม่ได้หมายถึงการแบ่งปันอย่างเท่าเทียม หรือตามใจของพ่อแม่ในรุ่นที่ 1 แต่หมายถึงการวางนโยบายจัดสรรผลประโยชน์ให้เหมาะตามความสามารถของผลงานแต่ละคน ซึ่งจะทำให้ทุกคนในครอบครัวพึงพอใจและป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นตามมา

3. Communication คือ การสื่อสารภายในครอบครัว 

ความล้มเหลวของธุรกิจครอบครัวทั่วโลกส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร เพราะเมื่อพ่อแม่ลูก หรือพี่น้องคุยกันมักจะไม่ฟังกัน เพราะเป็นการคุยกันแบบสั่งให้ทำ โดยเฉพาะรุ่นที่ 1 จะสั่งมากกว่าทุกรุ่น เพราะถือว่าตัวเองสร้างธุรกิจมากับมือ อีกทั้งแต่ละเจนเนอเรชันมีความคิดไม่เหมือนกัน

ดังนั้น การสื่อสารจึงต้องรับฟังแบบเปิดใจ โดยไม่ใช่การสั่งให้ทำ แต่ต้องพูดคุยระหว่างรุ่นต่อรุ่นที่ทำธุรกิจ และให้กำลังใจไม่ทำร้ายจิตใจกัน และเมื่อสื่อสารแล้วความเห็นไม่ตรงกัน ต้องมีกระบวนการเจรจา ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท เพื่อให้ทายาทธุรกิจรับช่วงต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด

4. Conflict Resolution คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทหรือขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว

ธุรกิจครอบครัวต้องมีการบริหารความขัดแย้งด้วยการเขียนเป็นข้อกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการการระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง เพราะหากธุรกิจครอบครัวมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือมีข้อขัดแย้งกันควรมีแนวทางในการจัดการอย่างไร หรือสื่อสารกันจนกว่าจะเข้าใจตรงกันทุกคน

5. Care and Compassion คือ ความเอื้ออาทร เห็นใจซึ่งกันและกัน

ความเอื้ออาทร ความกรุณา ความเห็นใจระหว่างทายาทในครอบครัวกันเอง และรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวสามารถอยู่รอดและก้าวสู่ 100 ปีได้ เพราะนอกจากการเอื้ออาทรคนในครอบครัว กับลูกค้าแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะการทำธุรกิจวันนี้ จะมุ่งหวังแค่ผลกำไรอย่างเดียวโดยไม่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม คงไม่ยั่งยืน ขณะเดียวกันทุกส่วนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องร่วมกัน

แหล่งที่มา : กิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์, 2554. วางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน, หน้า (231 - 240)

ธุรกิจครอบครัวนับว่ามีหลายมิติให้ได้เรียนรู้มาก เชื่อว่าหากมีครบ 5C จะสามารถทำให้ธุรกิจครอบครัวเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว ให้ก้าวสู่ปีที่ 100 ได้ไม่ยากแม้ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ที่ประสบความสำเร็จครอบครัวหนึ่ง อาจไม่สามารถเป็นต้นแบบให้กับอีกธุรกิจครอบครัวหนึ่งได้ในทุกมิติ แต่เชื่อว่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดี และกุญแจสู่ความสำเร็จสำคัญเหล่านี้ ทายาทธุรกิจหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการและ SME สามารถนำมาปรับใช้เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต ให้เติบโตอยู่ได้หลายชั่วอายุคน


แหล่งอ้างอิง : หนังสือวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน เขียนโดย คุณกิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์, 
https://forbesthailand.com/leaderboard/10-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-100-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97.html

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เคล็ดลับเสริมแกร่งให้ธุรกิจครอบครัว ก้าวผ่านการทำงานแบบพี่น้อง ที่มีข้อจำกัดมากกว่าการบริหารธุรกิจธรรมดา

เคล็ดลับเสริมแกร่งให้ธุรกิจครอบครัว ก้าวผ่านการทำงานแบบพี่น้อง ที่มีข้อจำกัดมากกว่าการบริหารธุรกิจธรรมดา

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจครอบครัว (Family Business) คือ การส่งต่อธุรกิจครอบครัวให้แก่ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวรุ่นต่อไป เนื่องจากผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวอาจจะเป็นทายาทธุรกิจที่เป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกัน…
pin
3975 | 27/04/2024
5 อุปสรรคใหญ่ กับความท้าทายที่ธุรกิจครอบครัวต้องเรียนรู้ เพื่อ Transition สู่ยุค AI Disruption

5 อุปสรรคใหญ่ กับความท้าทายที่ธุรกิจครอบครัวต้องเรียนรู้ เพื่อ Transition สู่ยุค AI Disruption

นับตั้งแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการบริหารธุรกิจครอบครัว (Family Business) จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจครอบครัวที่มีรูปแบบการดำเนินงานแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป…
pin
5299 | 09/04/2024
อะไรคือกุญแจสำคัญ? ของการบริหารธุรกิจครอบครัว ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

อะไรคือกุญแจสำคัญ? ของการบริหารธุรกิจครอบครัว ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

ธุรกิจครอบครัวยุคดิจิทัล ต้องเผชิญความท้าทายจาก Disruption อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เทรนด์ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคจากสถานการณ์รอบตัว…
pin
6337 | 30/03/2024
ศึกษาแนวคิดสำคัญสร้างธุรกิจครอบครัวอย่างไร? ให้ยั่งยืนสู่ 100 ปี กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อ SME นำไปปรับใช้