Music Marketing กลยุทธ์การตลาดผ่านเสียงดนตรีผู้ประกอบการ SME ทำได้ ช่วยให้คนจดจำแบรนด์

SME Update
05/09/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 1804 คน
Music Marketing กลยุทธ์การตลาดผ่านเสียงดนตรีผู้ประกอบการ SME ทำได้ ช่วยให้คนจดจำแบรนด์
banner
Music Marketing คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้การสื่อสารผ่านเสียงดนตรี เช่น การสร้างแคมเปญทางการตลาดด้วยการทำเพลงที่ใช้ในการโปรโมทสินค้าหรือบริการ การสร้างความจดจำได้ของแบรนด์ เพื่อช่วยสร้างภาพจำให้แบรนด์มีความโดดเด่นและแตกต่าง และช่วยโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งโดยส่วนใหญ่การทำ Music Marketing มักจะไม่เน้นเพียงการขายเพียงอย่างเดียว แต่มักจะเป็นการสร้างตัวตนของแบรนด์ในมิติอื่นๆ ผ่านการใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล ให้แก่ผู้บริโภค

ตัวอย่าง Music Marketing
-แลคตาซอย 5 บาท 125 มิลลิลิตร
-กินอะไร กินอะไร กินอะไร ไปกินเอ็มเค
-ปู ปู ปู ปูไทย ตัวไม่ใหญ่ไม่โต
-กย.15 ใช้จุดกันยุง ได้กลิ่นหอมฟุ้ง ไล่ยุงไปไกล
-ในช้อปปี้ๆๆๆๆ เสื้อผ้าดีๆๆๆๆ ทุกอย่างมีๆๆๆๆ มีที่ช้อปปี้

หรือแม้จะไม่มีเนื้อเพลง แต่มีเพียงแค่ทำนองขึ้นมาว่า…ดือ ดื๊อ ดื่อ ดือ ดื๊อ ดื่อ ก็นึกออกได้ทันทีว่าเป็นเสียงของรถไอศกรีมวอลล์คันสีแดง ที่อยากกินเท่าไรก็ไม่เคยได้กินสักที เพราะวิ่งตามคนขับไม่เคยทัน ทำไม? ควรทำ Music Marketing

การตลาดผ่านเสียงดนตรี (Music Marketing) เป็นการตลาดประเภทหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับ ผู้บริโภคผ่านทางอารมณ์ความรู้สึกได้ โดยใช้ดนตรีเป็นตัวกลาง ในการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการผ่านรูปแบบทางดนตรีที่แตกต่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดคอนเสิร์ต การแข่งขันประกวดวงดนตรี การร่วมมือระหว่างแบรนด์ และค่ายเพลงในการทำกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา

 ยืนยันได้จากข้อมูลสถิติความคิดเห็นของเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดกว่า 70 แบรนด์ในต่างประเทศที่ใช้การตลาดผ่านดนตรีในการสื่อสารการตลาดให้กับแบรนด์ 
โดย 97% มองว่า ดนตรีและเสียงเพลง สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์สินค้าได้ และ 76% ในตลาดต่างประเทศเป็นแบรนด์ที่ใช้ Marketing ผ่านดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผลการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการตลาดผ่านดนตรีที่มีต่อแบรนด์ พบว่า 41% คิดว่า ดนตรีสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์สินค้าได้ (ข้อมูลจากวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า)

ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของดนตรีในการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์สินค้า ทั้งในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า ตลอดจนช่วยในการเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีข้อพิสูจน์จากตลาดต่างประเทศแล้วว่า การใช้การตลาดผ่านดนตรีเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ5 กลยุทธ์การทำ Music Marketing ทำอย่างไร? เพื่อผู้ประกอบการและ SME นำไปปรับใช้

1. ต้องรู้จักตัวตนก่อน
สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการและ SME ควรรู้คือ รู้ว่าแบรนด์ของตัวเองว่าเป็นอย่างไร ควรรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อน จุดแข็ง มีเป้าหมาย หรือมีภาพลักษณ์อย่างไร เพราะในการใช้ Music Marketing ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี คือ เจ้าของธุรกิจต้องรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และความต้องการของลูกค้าให้ดีก่อนถึงจะสามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่าต้องการอะไร
ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใคร ต้องการอะไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ออก เพื่อให้เรารับรู้ถึงพฤติกรรมในการซื้อและการใช้ของกลุ่มลูกค้า แล้วนำมาปรับให้เข้ากับแบรนด์

3. เลือกช่องทางการนำเสนอให้ตรงกลุ่ม
ควรศึกษาว่าลูกค้าส่วนใหญ่นิยมใช้แพลตฟอร์มไหน คู่แข่งมีการเคลื่อนไหวอย่างไร หรือแพลตฟอร์มไหนมีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาโทรทัศน์ ร้านค้า Store สื่อช่องทางออนไลน์ วิทยุ ฯลฯ เพื่อจะได้เลือกทำ Music Marketing ที่ตอบโจทย์และตรงจุดที่สุด

4. ทำให้สั้นและน่าจดจำ
ควรออกแบบให้สั้นและชัดเจนอย่างน่าจดจำ เพราะอย่าลืมว่ามีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นที่จะดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การสร้างแบรนด์ด้วยเสียงที่ยอดเยี่ยมจะต้องไพเราะและน่าจดจำ ยิ่งเสียงสั้นและกระชับเท่าไหร่ ลูกค้าก็จะยิ่งจดจำได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องมั่นใจว่าเนื้อหาที่สื่อไปนั้นครบ ชัดเจน และตรงประเด็น ซึ่งจะเห็นได้จากแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ Music Marketing คือ การใช้เสียงที่โดดเด่นแต่เข้าถึงง่ายทุกเพศทุกวัย และเนื้อหาที่สั้นและชัดเจน

5. สร้างเสียงเพลงให้ลูกค้ามีความรู้สึกร่วม
อารมณ์ คือส่วนสำคัญในการสร้างจูงใจ เพราะสิ่งที่มาพร้อมกับเพลง คืออารมณ์ความรู้สึกที่ขับเคลื่อนผ่านเสียงดนตรี ควรให้ลูกค้ามีความรู้สึกร่วมเข้ามาผสมผสาน เช่น ร่าเริง เศร้า หรือฮึกเหิม จากนั้นก็โน้มน้าวเชื้อเชิญจากความรู้สึกของลูกค้า จนทำให้เกิดผลดีกับแบรนด์ และยิ่งดนตรีที่ทำขึ้นมานั้นมีความโดดเด่นมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้เพลงประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น Music Marketing นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดอันทรงพลังที่สามารถช่วยส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราพบเห็นแบรนด์ต่างๆ นิยมใช้ Music Marketing เป็นเครื่องมือทางการตลาดกันมากขึ้น

ดังนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ Marketing อีกทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการและ SME สามารถนำไปปรับใช้ในการช่วยเรื่องการสร้างการรับรู้แบรนด์สินค้า ทั้งในแง่ของการสร้างภาพลักษณ์ ความภักดีต่อแบรนด์สินค้า ตลอดจนช่วยในการเพิ่มยอดขาย และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแนบเนียน 


แหล่งอ้างอิง : วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า
https://missiontothemoon.co/marketing-music-marketing/
https://www.everydaymarketing.co/knowledge/choosing-to-use-music-to-build-a-brand/
http://gscm.nida.ac.th/uploads/files/1606718761.pdf

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
2012 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2510 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2430 | 25/01/2024
Music Marketing กลยุทธ์การตลาดผ่านเสียงดนตรีผู้ประกอบการ SME ทำได้ ช่วยให้คนจดจำแบรนด์