รู้จัก 3 กลยุทธ์ Marketing ตอบโจทย์ผู้บริโภครักษ์โลกแนวโน้มโตไม่หยุด ผู้ประกอบการ SME ไทย ปรับใช้ไม่ตกเทรนด์

SME Update
30/05/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 3182 คน
รู้จัก 3 กลยุทธ์ Marketing ตอบโจทย์ผู้บริโภครักษ์โลกแนวโน้มโตไม่หยุด ผู้ประกอบการ SME ไทย ปรับใช้ไม่ตกเทรนด์
banner
‘โลกร้อน’ คือประเด็นเร่งด่วนที่ทั่วโลกกำลังให้สำคัญในการแก้ไขปัญหา เพื่อควบคุมและสกัดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศไม่ให้ส่งผล นำมาสู่โจทย์สำหรับภาคธุรกิจต้อง ‘ผลิตสินค้ายั่งยืน’ สู่กลยุทธ์ใหม่ Marketing ที่แต่ละแบรนด์ต้องหาวิธีมาตอบโจทย์ดังกล่าว

โดยผู้ประกอบการรวมถึง SME ต่างต้องรังสรรค์ไอเดียสินค้ายั่งยืน (Sustainability) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม ดังนั้น Bangkok Bank SME จึงขอพาไปรู้จักกลยุทธ์รักษ์โลกซึ่งจะมีวิธีไหนน่าสนใจตามไปดูกันเลย

 

1. กลยุทธ์ SEC เจาะใจกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ Marketing ตอบโจทย์ผู้บริโภครักษ์โลก SEC = S : Sustainability, E : Easy Choice, C : Carbon Footprint โดยกลยุทธ์นี้ คุณชีวานนท์ ปิยะพิทักษ์สกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประเทศไทยและมาเลเซีย, Kantar, Worldpanel Division ได้แนะนำแต่ละแบรนด์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภครักษ์โลกที่เติบโตขึ้นในตลาด

โดยหยิบรายงาน Who Cares, Who Does 2021 รายงานระดับโลกฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Kantar, Europanel และ GfK สำรวจผู้บริโภค 88,000 คนใน 26 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เพื่อเจาะหา Insight ผู้บริโภคด้านความยั่งยืน เชื่อมโยงไปยังพฤติกรรมการซื้อสินค้า FMCG (Fast Moving Consumer Goods) จริง

โดยภายในปี 2572 คาดว่าประชากรโลกเกิน 50% จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ตระหนักและใช้สินค้ารักษ์โลก จากปัจจุบันมีสัดส่วน 22% ซึ่งครอบครองมูลค่าตลาดราว 446 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอุตสาหกรรม FMCG ซึ่งเพิ่มขึ้น 70 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปี 2020กลยุทธ์ SEC เพื่อผู้ประกอบการ และ SME ตอบโจทย์ผู้บริโภครักษ์โลก

S : Sustainability
ผู้บริโภค 2 ใน 3 เปลี่ยนจากซื้อสินค้าปกติไปเป็นสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมความยั่งยืน แต่บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภคตลอดเวลา แบรนด์ต้องนำความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Brand Superiority แต่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมดยกเว้นว่าเป็นแบรนด์ Born-Sustainable แบรนด์ยังต้องเน้นถึง Positioning เดิม เพียงสอดแทรกในเรื่องความยั่งยืนเข้าไปให้ผู้บริโภครับรู้

E : Easy Choice
การเปลี่ยนแปลง Packaging ที่จะออกสู่ตลาดทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านราคาไปยังผู้บริโภค แม้ผู้ซื้อบางรายยินดีจ่ายเพิ่มแต่ไม่ใช่ทั้งหมด โดยมีแนวโน้มที่จะซื้อแบรนด์ที่ยั่งยืนมากกว่าซึ่งมักจะมีราคาแพงกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ไม่เต็มใจ ผู้ผลิต ค้าปลีก แบรนด์ และแม้กระทั่งภาครัฐ จำเป็นต้องร่วมมือกัน เพื่อลดอุปสรรคด้านต้นทุนและความกังวลว่าผลิตภัณฑ์จะด้อยคุณภาพ ต้องทำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในบรรจุภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้มองเห็นได้มากที่สุดและหาซื้อง่าย Easy choice, Easy to buy

C : Carbon Footprint
แม้ว่า Climate Change จะเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของโลก Plastic Waste เองก็เป็นจุดสนใจในการจับจ่าย แต่ความยั่งยืนเป็นมากกว่าเรื่องของ Packaging ผู้ผลิตจะต้องคำนึงทั้งกระบวนการผลิตและมีหน้าที่ให้ความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับประโยชน์ของการลด Carbon Footprint

2. Green Marketing

Green Marketing หรือพูดง่ายๆ ก็คือเป็นการทำ Marketing เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางปฏิบัติที่เน้นถึงประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมของตัวผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ซึ่งความแตกต่างที่สำคัญจากการทำการตลาดแบบเดิมๆ คือไม่ได้มุ่งเน้นแค่การสร้างรายได้และผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่แบรนด์ต่างๆ จะต้องก้าวข้ามไปสู่คอนเซปต์ ‘การฟื้นฟูโลก’ ด้วยการตลาดสีเขียวกับส่วนผสมด้าน Marketing

แนวคิดกรีนมาร์เก็ตติ้งสามารถนำส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ ผลิตภัณฑ์ Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มาใช้เป็นเทคนิค Marketing ได้

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ต้องเริ่มตั้งแต่การผลิตสินค้า คือ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือการลงทุนเพิ่มเพื่อปรับให้กระบวนการผลิตสินค้าในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ ที่จะไม่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกันและขจัดของเสียที่เกิดจากการผลิต เช่น การติดตั้งและใช้งานเครื่องกรองอากาศขนาดใหญ่ เครื่องบำบัดน้ำเสีย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนแล้ว ยังจะลดของเสีย เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า

การผลิตสินค้าต้องเป็น ‘สินค้าสีเขียว’ หมายถึง สินค้าที่ผลิตออกมานั้นสามารถย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ หลังใช้ หรือทิ้ง เช่น ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์ซักล้างที่ไม่ก่อมลพิษ เสื้อผ้าไม่ฟอกย้อม น้ำมันไร้สารตะกั่ว ตู้เย็น - เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟฟ้า

ด้านราคา (Price) การตั้งราคาขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าของสินค้าหรือบริการ ถ้ามีอรรถประโยชน์สูงจนทำให้สินค้ามีคุณค่าในสายตาของลูกค้าและต้องสูงเกินกว่าต้นทุนของผู้ซื้อ อย่างไรก็ดี Marketing ต้องเข้าใจต้นทุนการผลิตกับต้นทุนสิ่งแวดล้อม หากมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพก็จะก่อให้เกิดของเสียและมลพิษ ซึ่งจะกลายเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบ อันจะทำให้สินค้ามีราคาแพงจนไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้        

การจัดจำหน่าย (Place) ต้องคำนึงถึงวิธีการเลือกการกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคที่จะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่ประกอบไปด้วยการโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยใช้ทุกวิธีร่วมกันในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภค และผู้ประกอบการด้วยกันให้เกิดความใส่ใจอย่างจริงจัง กับสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อม3. กลยุทธ์ชูแนวคิด ESG จากการดำเนินธุรกิจมาเป็น Marketing ด้วย

ด้วยความที่ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาโลกร้อน ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม และอื่นๆ นำมาสู่แนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบ ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจจากองค์กรมากมาย โดยเริ่มมีการวางแผนทิศทางและเป้าหมายในระยะยาว เพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลในทุกมิติ ดังนั้นเมื่อแต่ละองค์กรมีการขับเคลื่อนกิจการด้วยแนวคิด ESG แล้ว ก็ควรนำมาทำการกลยุทธ์ Marketing เพื่อคว้าใจลูกค้ารักษ์โลกด้วยเช่นกัน

แนวคิด ESG คืออะไร

ESG คือการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมายถึง การที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการเติบโตของผลกำไร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่..

1. E : Environment (การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) คือการเน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. S : Social (การจัดการด้านสังคม) คือการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดูแลความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้าน

3. G : Governance (การจัดการด้านธรรมาภิบาล) คือการมีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริต ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย

ท่ามกลางความผันผวนจากสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ทำให้ภาคธุรกิจต่างต้องปรับตัวโดยดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด ESG ซึ่งในการดำเนินงานที่จะเป็นหนทางสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง ต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลประกอบการของบริษัทและความสามารถในการหยิบยื่นสิ่งดีๆ สู่สังคม จากนั้นก็นำการประสบความสำเร็จที่ได้เกิดขึ้น มาทำ Marketing ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบ ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ทำให้ผู้คนสนใจในสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

แหล่งอ้างอิง : 

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘ผงโปรตีนจากคาร์บอน’ นวัตกรรมรักษ์โลก เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็น อาหาร ลดโลกร้อน

‘ผงโปรตีนจากคาร์บอน’ นวัตกรรมรักษ์โลก เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็น อาหาร ลดโลกร้อน

เราทุกคนตระหนักดี ว่าโลกกำลังอยู่ในวิกฤติ “ภาวะโลกรวน” ซึ่งมาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัญหาภาวะโลกร้อน และ สภาพภูมิอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน…
pin
208 | 26/09/2023
พาชม! นวัตกรรม EV ในงานพลังงาน และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2023

พาชม! นวัตกรรม EV ในงานพลังงาน และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2023

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากความนิยมใช้รถพลังงานไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน นอกจากจะช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม…
pin
1379 | 14/09/2023
6 เทรนด์ ‘MarTech’ การตลาดยุคใหม่ ปี 2023-2026 ที่แบรนด์ต้องรู้!

6 เทรนด์ ‘MarTech’ การตลาดยุคใหม่ ปี 2023-2026 ที่แบรนด์ต้องรู้!

‘MarTech’ ถือเป็นเครื่องมือการตลาดที่ผสานการตลาด (Marketing) และ (Technology) ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นผู้ช่วยชั้นดีที่จะติดปีกแบรนด์ของคุณให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว…
pin
1184 | 29/08/2023
รู้จัก 3 กลยุทธ์ Marketing ตอบโจทย์ผู้บริโภครักษ์โลกแนวโน้มโตไม่หยุด ผู้ประกอบการ SME ไทย ปรับใช้ไม่ตกเทรนด์