'อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่' ยกระดับห้องแล็บไทย ติดอาวุธด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ก้าวให้ไกลกว่าคู่แข่ง

SME in Focus
09/05/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 3297 คน
'อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่' ยกระดับห้องแล็บไทย ติดอาวุธด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ก้าวให้ไกลกว่าคู่แข่ง
banner
RIA LAB ผู้ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัย ด้วยแนวคิดจาก คุณวัฒนา ศิริบุรานนท์ ผู้บริหารบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด ที่พร้อมติดปีกให้ธุรกิจวงการแพทย์ก้าวทันสู่เวทีโลก

คุณวัฒนา ขยายความถึง RIA LAB ว่าเป็นศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางการแพทย์และอุตสหกรรมที่ให้บริการตรวจวินัจฉัยทางห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาล คลินิก สำนักงานบริษัทประกันชีวิตและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์และน้ำยาวิเคราะห์ที่ทันสมัยและพร้อมด้วยประสิทธิภาพ ที่มีทั้งบุคลากรนักเทคนิคทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับสิ่งส่งตรวจตลอดจนถึงการรายงานผลอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้ามานานกว่า 30 ปีซึ่งได้นำระบบ Laboratory Information System (LIS) มาใช้ในห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร รวมถึงการรายงานผลการตรวจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการรายงานผลของศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยังถือว่าเป็นศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่อยู่ในธุรกิจขนาด SME เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำระบบ VITROS Automation Solutions (VAS)
 Automation System โดยเป็นระบบอัตโนมัติ ที่ใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

โดยมีบริการตรวจวิเคราะห์โรคจากห้องเเล็บ 3 กลุ่มงาน ได้แก่

1. Clinical Lab เป็นการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายจากของเหลวต่างๆ เช่น เลือด ปัสสาวะ น้ำลาย

2. Surgical Pathology เป็นการตรวจทางพยาธิวิทยาจากชิ้นเนื้อ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์การทำงานทางพยาธิวิทยามาอย่างยาวนาน

3. Molecular Biology เป็นการตรวจหาโรคทางอณูชีววิทยา ซึ่งเป็นการตรวจในระดับยีนหรือส่วนที่เล็กที่สุดของเชื้อ

ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยี

RIA Lab ยกระดับการบริการด้วยการสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยี นำระบบ LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS) มาใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์จากเครื่องตรวจวิเคราะห์กับระบบการรายงานผล ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การรายงานผล และการคิดค่าบริการ ซึ่งเป็น Software ที่มีเสถียรภาพสูงและสามารถตรวจสอบได้ โดยลิงค์ผลการตรวจ Out Lab เข้าระบบ LIS ของลูกค้าอัตโนมัติ ด้วยระบบ Auto Download  หรือ HIS สามารถตรวจสอบเช็คผลการตรวจได้ตลอดเวลา
ดังนั้น RIA Lab จึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการบริการให้กับสุขภาพคนไทยได้ทันท่วงที

ให้บริการตรวจวิเคราะห์มากกว่า 700 รายการ

มีบริการการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ มากกว่า 700 รายการ ซึ่งรวมถึงการตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย ตรวจมะเร็งเบื้องต้นจากเลือด ตรวจภูมิแพ้จากเลือด ตรวจกรองทารกดาวน์ ตรวจเอดส์ ตรวจการตั้งครรภ์ และการวัดระดับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย

สำหรับเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ VITROS® 3600 Immunodiagnostic System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยี, Sysmex® Automation System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา, VITROS® 5600 Integrated System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและอิมมูโนโลยี, ORTHO AutoVue® Innova System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด, Biorad® Variant II เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดของฮีโมโกลบิน โดยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

“นอกจากนี้ RIA Lab ยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณภาพและเพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความคุณภาพ ความถูกต้องและแม่นยำถูกต้องตามหลักสากลมากที่สุด โดยยึดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ”สร้างจุดแข็ง พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แม่นยำ รวดเร็ว

คุณวัฒนา เล่าอีกว่า RIA Lab พร้อมติดอาวุธให้ธุรกิจตรวจแล็บด้วยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS) ไม่ว่าจะโรงพยาบาลเล็กหรือใหญ่ก็รับเทคโนโลยีผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลชุมชนในการเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

สำหรับการพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นมานั้น ทันทีที่ตรวจเสร็จ ผลจะเข้าไปสู่ระบบโรงพยาบาลนั้นๆ เลย ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของหมอ พยาบาลได้ ส่วนการนำส่งผลตรวจ เพียงแค่ Click ข้อมูลก็จะเข้าระบบอัตโนมัติ

ซึ่งในมุมอุตสาหกรรม สำหรับแนวคิดพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวให้ไกลกว่าคู่แข่ง ผู้บริหาร RIA Lab มองว่า ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์สาธารณสุขเมืองไทยให้ดีขึ้น หากมองในมุมคุณภาพนอกจากเครื่องตรวจวิเคราะห์พัฒนาไปไกล ยังช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วย

“การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของหมอ พยาบาลได้ เช่น เทสต์ตรวจเบาหวานเมื่อก่อนตรวจ 1 ชั่วโมงรู้ผล ยุคนี้ 10 - 15 นาทีก็สามารถทราบผลตรวจได้ทันที”บริการลูกค้าทั่วประเทศ สู่ผู้นำทางการตลาดธุรกิจการแพทย์

พร้อมเป็นผู้นำการตลาดด้านองค์กรสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันในเรื่องเทรนด์สุขภาพ ทุกคนให้ความใส่ใจ ดังนั้นการให้บริการตรวจสุขภาพที่แม่นยำ และรวดเร็ว ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สำหรับจำนวนกลุ่มลูกค้า มีทั้งกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาล - เอกชน กลุ่มลูกค้าคลินิกเวชกรรม กลุ่มลูกค้าศูนย์แล็บต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจก่อนเข้าทำงาน

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าประชาชนทั่วไป โดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายโดยทั่วไป รวมถึงการมาตรวจเพื่อนำผลไปพบแพทย์และติดตามผลการรักษา 
พร้อมทั้งมีศูนย์ใหญ่ในการตรวจวิเคราะห์อยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา สงขลา และพร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ

ท่ามกลางความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงการแพทย์และสุขภาพ RIA LAB ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับมองในการยกระดับวงการสาธารณสุขไทยให้ก้าวทันโลกมากขึ้น และยังเป็นโอกาสมหาศาลในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์สุขภาพคนไทยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ 

 

รู้จัก บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด ได้เพิ่มเติมที่ : 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ต่างพากันยกระดับธุรกิจไปสู่การเป็น Smart Manufacturing เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัล…
pin
653 | 30/11/2023
The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

หลายคนคงมีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่ คงสะดุดตากับความโดดเด่น สวยงาม ของร้านที่ชื่อว่า The Chocolate Factory เป็นร้านช็อกโกแลตพรีเมียม สไตล์ยุโรป…
pin
660 | 24/11/2023
600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

‘แมงโก้ คอนซัลแตนท์’ (Mango Consultant) บริษัทผู้พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้า ตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่กว่า…
pin
965 | 22/11/2023
'อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่' ยกระดับห้องแล็บไทย ติดอาวุธด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ก้าวให้ไกลกว่าคู่แข่ง