'อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่' ยกระดับห้องแล็บไทย ติดอาวุธด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ก้าวให้ไกลกว่าคู่แข่ง

SME in Focus
09/05/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 2295 คน
'อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่' ยกระดับห้องแล็บไทย ติดอาวุธด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ก้าวให้ไกลกว่าคู่แข่ง
banner
RIA LAB ผู้ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัย ด้วยแนวคิดจาก คุณวัฒนา ศิริบุรานนท์ ผู้บริหารบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด ที่พร้อมติดปีกให้ธุรกิจวงการแพทย์ก้าวทันสู่เวทีโลก

คุณวัฒนา ขยายความถึง RIA LAB ว่าเป็นศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางการแพทย์และอุตสหกรรมที่ให้บริการตรวจวินัจฉัยทางห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาล คลินิก สำนักงานบริษัทประกันชีวิตและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์และน้ำยาวิเคราะห์ที่ทันสมัยและพร้อมด้วยประสิทธิภาพ ที่มีทั้งบุคลากรนักเทคนิคทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภายใต้การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับสิ่งส่งตรวจตลอดจนถึงการรายงานผลอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้ามานานกว่า 30 ปีซึ่งได้นำระบบ Laboratory Information System (LIS) มาใช้ในห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร รวมถึงการรายงานผลการตรวจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการรายงานผลของศูนย์การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยังถือว่าเป็นศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่อยู่ในธุรกิจขนาด SME เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำระบบ VITROS Automation Solutions (VAS)
 Automation System โดยเป็นระบบอัตโนมัติ ที่ใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

โดยมีบริการตรวจวิเคราะห์โรคจากห้องเเล็บ 3 กลุ่มงาน ได้แก่

1. Clinical Lab เป็นการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายจากของเหลวต่างๆ เช่น เลือด ปัสสาวะ น้ำลาย

2. Surgical Pathology เป็นการตรวจทางพยาธิวิทยาจากชิ้นเนื้อ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์การทำงานทางพยาธิวิทยามาอย่างยาวนาน

3. Molecular Biology เป็นการตรวจหาโรคทางอณูชีววิทยา ซึ่งเป็นการตรวจในระดับยีนหรือส่วนที่เล็กที่สุดของเชื้อ

ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยี

RIA Lab ยกระดับการบริการด้วยการสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยี นำระบบ LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS) มาใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์จากเครื่องตรวจวิเคราะห์กับระบบการรายงานผล ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การรายงานผล และการคิดค่าบริการ ซึ่งเป็น Software ที่มีเสถียรภาพสูงและสามารถตรวจสอบได้ โดยลิงค์ผลการตรวจ Out Lab เข้าระบบ LIS ของลูกค้าอัตโนมัติ ด้วยระบบ Auto Download  หรือ HIS สามารถตรวจสอบเช็คผลการตรวจได้ตลอดเวลา
ดังนั้น RIA Lab จึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการบริการให้กับสุขภาพคนไทยได้ทันท่วงที

ให้บริการตรวจวิเคราะห์มากกว่า 700 รายการ

มีบริการการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ มากกว่า 700 รายการ ซึ่งรวมถึงการตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย ตรวจมะเร็งเบื้องต้นจากเลือด ตรวจภูมิแพ้จากเลือด ตรวจกรองทารกดาวน์ ตรวจเอดส์ ตรวจการตั้งครรภ์ และการวัดระดับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย

สำหรับเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ VITROS® 3600 Immunodiagnostic System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยี, Sysmex® Automation System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา, VITROS® 5600 Integrated System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและอิมมูโนโลยี, ORTHO AutoVue® Innova System เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือด, Biorad® Variant II เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดของฮีโมโกลบิน โดยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

“นอกจากนี้ RIA Lab ยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์และน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณภาพและเพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความคุณภาพ ความถูกต้องและแม่นยำถูกต้องตามหลักสากลมากที่สุด โดยยึดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ”สร้างจุดแข็ง พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แม่นยำ รวดเร็ว

คุณวัฒนา เล่าอีกว่า RIA Lab พร้อมติดอาวุธให้ธุรกิจตรวจแล็บด้วยการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ LABORATORY INFORMATION SYSTEM (LIS) ไม่ว่าจะโรงพยาบาลเล็กหรือใหญ่ก็รับเทคโนโลยีผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลชุมชนในการเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

สำหรับการพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นมานั้น ทันทีที่ตรวจเสร็จ ผลจะเข้าไปสู่ระบบโรงพยาบาลนั้นๆ เลย ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของหมอ พยาบาลได้ ส่วนการนำส่งผลตรวจ เพียงแค่ Click ข้อมูลก็จะเข้าระบบอัตโนมัติ

ซึ่งในมุมอุตสาหกรรม สำหรับแนวคิดพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวให้ไกลกว่าคู่แข่ง ผู้บริหาร RIA Lab มองว่า ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์สาธารณสุขเมืองไทยให้ดีขึ้น หากมองในมุมคุณภาพนอกจากเครื่องตรวจวิเคราะห์พัฒนาไปไกล ยังช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วย

“การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สามารถช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของหมอ พยาบาลได้ เช่น เทสต์ตรวจเบาหวานเมื่อก่อนตรวจ 1 ชั่วโมงรู้ผล ยุคนี้ 10 - 15 นาทีก็สามารถทราบผลตรวจได้ทันที”บริการลูกค้าทั่วประเทศ สู่ผู้นำทางการตลาดธุรกิจการแพทย์

พร้อมเป็นผู้นำการตลาดด้านองค์กรสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันในเรื่องเทรนด์สุขภาพ ทุกคนให้ความใส่ใจ ดังนั้นการให้บริการตรวจสุขภาพที่แม่นยำ และรวดเร็ว ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สำหรับจำนวนกลุ่มลูกค้า มีทั้งกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาล - เอกชน กลุ่มลูกค้าคลินิกเวชกรรม กลุ่มลูกค้าศูนย์แล็บต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจก่อนเข้าทำงาน

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าประชาชนทั่วไป โดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายโดยทั่วไป รวมถึงการมาตรวจเพื่อนำผลไปพบแพทย์และติดตามผลการรักษา 
พร้อมทั้งมีศูนย์ใหญ่ในการตรวจวิเคราะห์อยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา สงขลา และพร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ

ท่ามกลางความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงการแพทย์และสุขภาพ RIA LAB ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าจับมองในการยกระดับวงการสาธารณสุขไทยให้ก้าวทันโลกมากขึ้น และยังเป็นโอกาสมหาศาลในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์สุขภาพคนไทยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ 

 

รู้จัก บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด ได้เพิ่มเติมที่ : 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

A.I. TECHNOLOGY เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย Automation & Robotics สู่ Smart Factory 4.0

A.I. TECHNOLOGY เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย Automation & Robotics สู่ Smart Factory 4.0

ปัจจุบัน มีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่ให้บริการเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Automation & Robotics ไม่ว่าจะเป็นการทำ System Analysis (SA) เพื่อพัฒนา และตรวจสอบหา…
pin
24 | 23/03/2023
‘Coral Hotel Bangsaphan’ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วย Passion ธุรกิจโรงแรม คือ ‘ความสุข’

‘Coral Hotel Bangsaphan’ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วย Passion ธุรกิจโรงแรม คือ ‘ความสุข’

ปักหมุดจุด Check in ใหม่ สไตล์ ไทยล้านนา กับ ‘Coral Hotel Bangsaphan’ ที่ตั้งอยู่ติดชายหาดและทะเลอ่าวไทยที่กว้างใหญ่ ภายในโรงแรมถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นและสวยงาม…
pin
109 | 22/03/2023
เปิดโมเดลธุรกิจ ESG กับ "คุณกร สุริยพันธุ์" ผู้บริหาร บจก. เทพไทย โปรดัคท์ ยกระดับสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจพันล้าน

เปิดโมเดลธุรกิจ ESG กับ "คุณกร สุริยพันธุ์" ผู้บริหาร บจก. เทพไทย โปรดัคท์ ยกระดับสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจพันล้าน

มองเป็น เห็นโอกาส Bangkok Bank SME ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ “คุณกร สุริยพันธุ์” ผู้บริหารบริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด แบรนด์ยาสีฟันของคนไทย…
pin
507 | 10/03/2023
'อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่' ยกระดับห้องแล็บไทย ติดอาวุธด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ก้าวให้ไกลกว่าคู่แข่ง