‘กรไทย’ สร้างธุรกิจผลิตอาหารสู่การยอมรับระดับสากล จนประสบความสำเร็จยาวนานกว่า 40 ปี

SME in Focus
18/05/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 1474 คน
‘กรไทย’ สร้างธุรกิจผลิตอาหารสู่การยอมรับระดับสากล จนประสบความสำเร็จยาวนานกว่า 40 ปี
banner
กรณีศึกษาทายาทธุรกิจ ‘บริษัท กรไทย จำกัด’ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปในแบบสเปรย์ดราย ให้สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมั่นคงยาวนาน สู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงจนเป็นที่ยอมรับในตลาดระดับสากล จนก้าวเข้าสู่ 4 ทศวรรษ

คุณวัชรลักขณ์ ตัณฑ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรไทย จำกัด เล่าถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จว่า เมื่อปี 2525 คุณแม่และเพื่อนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารได้เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้น  เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ อาทิ ครีมเทียมโคคอฟ คูซ่า กะทิผงสำเร็จรูปชาวไทย ขิงผงสำเร็จรูปโคจิน โกโก้สำเร็จรูปโคเลตต์ เป็นต้น 

ด้วยความเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตและความจริงใจในการทำธุรกิจ ต่อมาจึงได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าด้วยดีเสมอมาทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ขยายกำลังการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด และสามารถเติบโตมาอย่างแข็งแกร่งจนปัจจุบันดำเนินธุรกิจครบรอบ 40 ปี อย่างมั่นคง

 
วัชรลักขณ์ ตัณฑ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรไทย จำกัด

ใช้ประสบการณ์สานต่อธุรกิจครอบครัว

คุณวัชรลักขณ์ เล่าต่อถึงการกลับมารับหน้าที่สานต่อธุรกิจครอบครัว (Family Business) ว่า ก่อนหน้านี้ตนเองได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่บริษัทเอกชนในต่างประเทศมานานหลายปี จึงมีความเชี่ยวชาญในการด้านการจัดการบัญชีและทักษะด้านบริหารการเงิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตนเองในฐานะที่เป็นทายาทธุรกิจ สามารถพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน มีการนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานในต่างประเทศมาพัฒนาธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร พร้อมทั้งมีการวางระบบจัดซื้อและระบบบัญชีให้มีมาตรฐานและโปร่งใสตรวจสอบได้ง่าย จนมีรายได้ที่เติบโตและสามารถสร้างผลกำไรให้บริษัทได้เพิ่มมากขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จนกระทั่งปี 2564 สามารถทำรายได้กว่า 3.6 พันล้านบาท จากในช่วงแรกที่ตนเองเข้ามาบริหารบริษัทมีรายได้เพียง 800 ล้านบาทสร้างความเชื่อมั่นกับทีมงานด้วยผลงานที่โดดเด่น

ภายหลังจากที่พิสูจน์ตนเองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจบริหารกิจการและสานต่อธุรกิจที่ครอบครัวสร้างไว้จนเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานเห็นถึงศักยภาพความเป็นผู้นำ พร้อมทั้งยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรในทุกด้านเป็นอย่างดี จนมีการยกระดับการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานมากขึ้น นำไปสู่การทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์ค และสามารถบรรลุมีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยืดหยุ่นผ่อนปรนให้คนทำงานมีความสุข

ขณะเดียวกัน ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรายงานปัญหาเรื่องการทำงาน ปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีแก้ไขนำไปสู่การหาออกร่วมกันกับผู้บริหารได้โดยตรง พร้อมทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสารถได้เลื่อนขั้นหรือเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานโดยไม่ยึดติดกับวุฒิการศึกษา

อีกทั้ง ยังปลูกฝังให้พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การความรู้รักสามัคคี มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการยืดหยุ่นผ่อนปรนกันตามความเหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ พร้อมผลักดันให้พนักงานเติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน โดยมีการให้รางวัลและสวัสดิการกับพนักงานที่มีผลงานดีเด่น ส่งผลให้พนักงานร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนานแล้วหลายคน ทำให้เกิดแรงจูงใจและความภักดีต่อองค์กร ร่วมเติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทอย่างมั่นคงพัฒนาสินค้าพร้อมรักษา Partner Relationship

เรื่องนี้ คุณวัชรลักขณ์ เล่าต่อว่า ด้วยประสบการณ์จากการทำงานในต่างประเทศที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานและเห็นกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ประกอบกับแนวคิดของคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งเป็นผู้บริหารในยุคก่อตั้ง ที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาสินค้าให้ดีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งต้องรักษาความสัมพันธ์และมีความซื่อสัตย์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอ

โดยภายหลังจากที่ตนเองได้เข้ามาบริหารธุรกิจครอบครัว (Family Business) จึงได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตภายในโรงงานให้ผ่านการรับรองมาตรฐานทางอุตสาหกรรมอาหาร และสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับกฎระเบียบทางการค้าและข้อบังคับของลูกค้าในระดับสากลอย่างราบรื่น จนปัจจุบันสามารถบุกในตลาดโซนยุโรปได้

พร้อมกันนี้ ยังมุ่งตอบสนองลูกค้าได้หลากหลายประเภทธุรกิจอาหาร โดยมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าสูตรพิเศษให้ลูกค้าแต่ละเจ้าโดยไม่ซ้ำกัน เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคปลายทางที่มีความหลากหลาย โดยบริษัทจะรักษาความลับของลูกค้าและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องรสชาติที่ซ้ำกัน พร้อมกับสร้างช่องทางในการหาตลาดใหม่ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ทำให้บริษัทสามารถเติบโตและมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ Local Supply Chain เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

คุณวัชรลักขณ์ เล่าว่า ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดหาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพได้ภายใต้ราคาที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นในการเลือกซัพพลายเออร์ภายในประเทศ หรือสินค้าเกษตรที่มาจากเกษตรกรคนไทย (Local Supply Chain) เพราะถือเป็นการทดแทนการนำเข้า ช่วยสนับสนุนสินค้าไทยทำให้เม็ดเงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ รวมถึงช่วยให้การบริหารต้นทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ยังสามารถจัดหาซัพพลายเออร์ได้หลายเจ้า พร้อมทั้งยังมีการติดตามและตรวจสอบราคากลางได้อย่างสะดวก ช่วยให้บริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบได้อย่างมีต่อเนื่องโดยไม่กระทบหรือมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลให้บริษัทสามารถคาดการณ์และวางแผนเพื่อเพิ่มหรือปรับลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจจะไปได้ดีระบบบัญชีต้องมีมาตรฐาน

เรื่องนี้ คุณวัชรลักขณ์ มองว่า การทำธุรกิจทุกประเภทต้องสามารถทำกำไรได้ หากในกรณีที่เป็นธุรกิจครอบครัว (Family Business) ต้องมีการแยกระหว่างบัญชีใช้จ่ายภายในครอบครัว กับบัญชีธุรกิจออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในส่วนของบัญชีที่เป็นของธุรกิจนั้นต้องมีการวางระบบมาใช้ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดอย่างชัดเจนว่ารายการบัญชีแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไร มีผลกำไร ขาดทุน รายได้ และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่ หากพบต้นตอของปัญหาต้องรีบแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรและสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งกลยุทธ์บริหารงานภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

คุณวัชรลักขณ์ เล่าว่า แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะเกิดสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวน แต่บริษัทยังสามารถบริหารจัดการให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทได้ตระหนักในการป้องกันโรคโดยจัดหาวัคซีนให้พนักงานได้รับอย่างทั่วถึงทุกคน และมีการตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานที่อยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุข ประกอบกับศักยภาพของทีมงานที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในการปรับตัวให้สามารถทำงานได้ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างไม่หยุดยั้ง

นอกจากนี้  บริษัทยังมีกลยุทธ์ในการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และมีกำลังการผลิตที่เพียงพอป้อนสู่ตลาดได้ แม้จะมีการปรับราคาจากสถานการณ์ที่ต้นทุนสูงขึ้น แต่ลูกค้ายังเข้าใจและให้ความเชื่อมั่นด้วยดีเสมอมา เพราะที่ผ่านมาบริษัทได้ตระหนักถึงการรักษาความสัมพันธ์พร้อมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมาอย่างสม่ำเสมอ

จากกรณีศึกษาของ ‘กรไทย’ ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็แล้วแต่ หากมีทายาทธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมสานต่องานธุรกิจจากรุ่นก่อตั้งที่ได้วางรากฐานไว้เป็นอย่างดีแล้วย่อมมีผลลัพธ์ที่ดีตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่มีความยั่งยืนได้ในที่สุด ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องยึดมั่นอยู่เสมอ คือคุณภาพของสินค้าที่ผลิตขึ้นอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับการบริการและความเอาใจใสต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

รู้จัก ‘บริษัท กรไทย จำกัด’ เพิ่มเติมได้ที่ 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

A.I. TECHNOLOGY เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย Automation & Robotics สู่ Smart Factory 4.0

A.I. TECHNOLOGY เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย Automation & Robotics สู่ Smart Factory 4.0

ปัจจุบัน มีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่ให้บริการเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Automation & Robotics ไม่ว่าจะเป็นการทำ System Analysis (SA) เพื่อพัฒนา และตรวจสอบหา…
pin
24 | 23/03/2023
‘Coral Hotel Bangsaphan’ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วย Passion ธุรกิจโรงแรม คือ ‘ความสุข’

‘Coral Hotel Bangsaphan’ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วย Passion ธุรกิจโรงแรม คือ ‘ความสุข’

ปักหมุดจุด Check in ใหม่ สไตล์ ไทยล้านนา กับ ‘Coral Hotel Bangsaphan’ ที่ตั้งอยู่ติดชายหาดและทะเลอ่าวไทยที่กว้างใหญ่ ภายในโรงแรมถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นและสวยงาม…
pin
109 | 22/03/2023
เปิดโมเดลธุรกิจ ESG กับ "คุณกร สุริยพันธุ์" ผู้บริหาร บจก. เทพไทย โปรดัคท์ ยกระดับสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจพันล้าน

เปิดโมเดลธุรกิจ ESG กับ "คุณกร สุริยพันธุ์" ผู้บริหาร บจก. เทพไทย โปรดัคท์ ยกระดับสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจพันล้าน

มองเป็น เห็นโอกาส Bangkok Bank SME ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ “คุณกร สุริยพันธุ์” ผู้บริหารบริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด แบรนด์ยาสีฟันของคนไทย…
pin
507 | 10/03/2023
‘กรไทย’ สร้างธุรกิจผลิตอาหารสู่การยอมรับระดับสากล จนประสบความสำเร็จยาวนานกว่า 40 ปี