‘กรไทย’ สร้างธุรกิจผลิตอาหารสู่การยอมรับระดับสากล จนประสบความสำเร็จยาวนานกว่า 40 ปี

SME in Focus
18/05/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 2670 คน
‘กรไทย’ สร้างธุรกิจผลิตอาหารสู่การยอมรับระดับสากล จนประสบความสำเร็จยาวนานกว่า 40 ปี
banner
กรณีศึกษาทายาทธุรกิจ ‘บริษัท กรไทย จำกัด’ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปในแบบสเปรย์ดราย ให้สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างมั่นคงยาวนาน สู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงจนเป็นที่ยอมรับในตลาดระดับสากล จนก้าวเข้าสู่ 4 ทศวรรษ

คุณวัชรลักขณ์ ตัณฑ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรไทย จำกัด เล่าถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จว่า เมื่อปี 2525 คุณแม่และเพื่อนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารได้เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้น  เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ อาทิ ครีมเทียมโคคอฟ คูซ่า กะทิผงสำเร็จรูปชาวไทย ขิงผงสำเร็จรูปโคจิน โกโก้สำเร็จรูปโคเลตต์ เป็นต้น 

ด้วยความเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตและความจริงใจในการทำธุรกิจ ต่อมาจึงได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าด้วยดีเสมอมาทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ขยายกำลังการผลิตมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด และสามารถเติบโตมาอย่างแข็งแกร่งจนปัจจุบันดำเนินธุรกิจครบรอบ 40 ปี อย่างมั่นคง

 
วัชรลักขณ์ ตัณฑ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรไทย จำกัด

ใช้ประสบการณ์สานต่อธุรกิจครอบครัว

คุณวัชรลักขณ์ เล่าต่อถึงการกลับมารับหน้าที่สานต่อธุรกิจครอบครัว (Family Business) ว่า ก่อนหน้านี้ตนเองได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่บริษัทเอกชนในต่างประเทศมานานหลายปี จึงมีความเชี่ยวชาญในการด้านการจัดการบัญชีและทักษะด้านบริหารการเงิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตนเองในฐานะที่เป็นทายาทธุรกิจ สามารถพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน มีการนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานในต่างประเทศมาพัฒนาธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร พร้อมทั้งมีการวางระบบจัดซื้อและระบบบัญชีให้มีมาตรฐานและโปร่งใสตรวจสอบได้ง่าย จนมีรายได้ที่เติบโตและสามารถสร้างผลกำไรให้บริษัทได้เพิ่มมากขึ้นภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว จนกระทั่งปี 2564 สามารถทำรายได้กว่า 3.6 พันล้านบาท จากในช่วงแรกที่ตนเองเข้ามาบริหารบริษัทมีรายได้เพียง 800 ล้านบาทสร้างความเชื่อมั่นกับทีมงานด้วยผลงานที่โดดเด่น

ภายหลังจากที่พิสูจน์ตนเองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจบริหารกิจการและสานต่อธุรกิจที่ครอบครัวสร้างไว้จนเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานเห็นถึงศักยภาพความเป็นผู้นำ พร้อมทั้งยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรในทุกด้านเป็นอย่างดี จนมีการยกระดับการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานมากขึ้น นำไปสู่การทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์ค และสามารถบรรลุมีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยืดหยุ่นผ่อนปรนให้คนทำงานมีความสุข

ขณะเดียวกัน ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรายงานปัญหาเรื่องการทำงาน ปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีแก้ไขนำไปสู่การหาออกร่วมกันกับผู้บริหารได้โดยตรง พร้อมทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสารถได้เลื่อนขั้นหรือเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานโดยไม่ยึดติดกับวุฒิการศึกษา

อีกทั้ง ยังปลูกฝังให้พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การความรู้รักสามัคคี มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการยืดหยุ่นผ่อนปรนกันตามความเหมาะสมเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ พร้อมผลักดันให้พนักงานเติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน โดยมีการให้รางวัลและสวัสดิการกับพนักงานที่มีผลงานดีเด่น ส่งผลให้พนักงานร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนานแล้วหลายคน ทำให้เกิดแรงจูงใจและความภักดีต่อองค์กร ร่วมเติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทอย่างมั่นคงพัฒนาสินค้าพร้อมรักษา Partner Relationship

เรื่องนี้ คุณวัชรลักขณ์ เล่าต่อว่า ด้วยประสบการณ์จากการทำงานในต่างประเทศที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานและเห็นกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ประกอบกับแนวคิดของคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งเป็นผู้บริหารในยุคก่อตั้ง ที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนาสินค้าให้ดีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งต้องรักษาความสัมพันธ์และมีความซื่อสัตย์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอ

โดยภายหลังจากที่ตนเองได้เข้ามาบริหารธุรกิจครอบครัว (Family Business) จึงได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตภายในโรงงานให้ผ่านการรับรองมาตรฐานทางอุตสาหกรรมอาหาร และสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับกฎระเบียบทางการค้าและข้อบังคับของลูกค้าในระดับสากลอย่างราบรื่น จนปัจจุบันสามารถบุกในตลาดโซนยุโรปได้

พร้อมกันนี้ ยังมุ่งตอบสนองลูกค้าได้หลากหลายประเภทธุรกิจอาหาร โดยมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าสูตรพิเศษให้ลูกค้าแต่ละเจ้าโดยไม่ซ้ำกัน เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคปลายทางที่มีความหลากหลาย โดยบริษัทจะรักษาความลับของลูกค้าและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องรสชาติที่ซ้ำกัน พร้อมกับสร้างช่องทางในการหาตลาดใหม่ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ทำให้บริษัทสามารถเติบโตและมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ Local Supply Chain เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

คุณวัชรลักขณ์ เล่าว่า ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดหาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพได้ภายใต้ราคาที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นในการเลือกซัพพลายเออร์ภายในประเทศ หรือสินค้าเกษตรที่มาจากเกษตรกรคนไทย (Local Supply Chain) เพราะถือเป็นการทดแทนการนำเข้า ช่วยสนับสนุนสินค้าไทยทำให้เม็ดเงินไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ รวมถึงช่วยให้การบริหารต้นทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ยังสามารถจัดหาซัพพลายเออร์ได้หลายเจ้า พร้อมทั้งยังมีการติดตามและตรวจสอบราคากลางได้อย่างสะดวก ช่วยให้บริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบได้อย่างมีต่อเนื่องโดยไม่กระทบหรือมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลให้บริษัทสามารถคาดการณ์และวางแผนเพื่อเพิ่มหรือปรับลดกำลังการผลิตให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจจะไปได้ดีระบบบัญชีต้องมีมาตรฐาน

เรื่องนี้ คุณวัชรลักขณ์ มองว่า การทำธุรกิจทุกประเภทต้องสามารถทำกำไรได้ หากในกรณีที่เป็นธุรกิจครอบครัว (Family Business) ต้องมีการแยกระหว่างบัญชีใช้จ่ายภายในครอบครัว กับบัญชีธุรกิจออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในส่วนของบัญชีที่เป็นของธุรกิจนั้นต้องมีการวางระบบมาใช้ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดอย่างชัดเจนว่ารายการบัญชีแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไร มีผลกำไร ขาดทุน รายได้ และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่ หากพบต้นตอของปัญหาต้องรีบแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจมีกำไรและสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งกลยุทธ์บริหารงานภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

คุณวัชรลักขณ์ เล่าว่า แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะเกิดสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวน แต่บริษัทยังสามารถบริหารจัดการให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทได้ตระหนักในการป้องกันโรคโดยจัดหาวัคซีนให้พนักงานได้รับอย่างทั่วถึงทุกคน และมีการตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานที่อยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุข ประกอบกับศักยภาพของทีมงานที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในการปรับตัวให้สามารถทำงานได้ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างไม่หยุดยั้ง

นอกจากนี้  บริษัทยังมีกลยุทธ์ในการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และมีกำลังการผลิตที่เพียงพอป้อนสู่ตลาดได้ แม้จะมีการปรับราคาจากสถานการณ์ที่ต้นทุนสูงขึ้น แต่ลูกค้ายังเข้าใจและให้ความเชื่อมั่นด้วยดีเสมอมา เพราะที่ผ่านมาบริษัทได้ตระหนักถึงการรักษาความสัมพันธ์พร้อมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมาอย่างสม่ำเสมอ

จากกรณีศึกษาของ ‘กรไทย’ ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็แล้วแต่ หากมีทายาทธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมสานต่องานธุรกิจจากรุ่นก่อตั้งที่ได้วางรากฐานไว้เป็นอย่างดีแล้วย่อมมีผลลัพธ์ที่ดีตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่มีความยั่งยืนได้ในที่สุด ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องยึดมั่นอยู่เสมอ คือคุณภาพของสินค้าที่ผลิตขึ้นอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับการบริการและความเอาใจใสต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

รู้จัก ‘บริษัท กรไทย จำกัด’ เพิ่มเติมได้ที่ 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ต่างพากันยกระดับธุรกิจไปสู่การเป็น Smart Manufacturing เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัล…
pin
653 | 30/11/2023
The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

หลายคนคงมีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่ คงสะดุดตากับความโดดเด่น สวยงาม ของร้านที่ชื่อว่า The Chocolate Factory เป็นร้านช็อกโกแลตพรีเมียม สไตล์ยุโรป…
pin
660 | 24/11/2023
600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

‘แมงโก้ คอนซัลแตนท์’ (Mango Consultant) บริษัทผู้พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้า ตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่กว่า…
pin
965 | 22/11/2023
‘กรไทย’ สร้างธุรกิจผลิตอาหารสู่การยอมรับระดับสากล จนประสบความสำเร็จยาวนานกว่า 40 ปี