‘ไทย ออโต ทูลส์’ จากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยกระดับผู้ประกอบการไทยใน Supply Chain ยานยนต์

SME in Focus
29/04/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 5836 คน
‘ไทย ออโต ทูลส์’ จากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยกระดับผู้ประกอบการไทยใน Supply Chain ยานยนต์
banner
จากปัญหาที่ยังไม่มีผู้ประกอบการคนไทยสามารถผลิตแม่พิมพ์ที่มีความละเอียดเที่ยงตรงสูงตามความต้องการของตลาดได้ อีกทั้งไม่มีบุคลากรด้านเทคนิคและการผลิตที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์ รวมทั้งชิ้นส่วนมาตรฐานและเครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่นำเข้ามาผลิตแม่พิมพ์นั้นมีราคาสูงเกินไปทำให้ธุรกิจไม่เอื้อต่อการแข่งขัน ดังนั้น ดร.พยุง ศักดาสาวิตร จึงมีวิสัยทัศน์พัฒนาธุรกิจและแก้ Pain Point เหล่านี้ให้ประเทศไทยมี Supply Chain ที่แข็งแกร่งและแข่งขันกับต่างประเทศได้

ซึ่งกว่าจะเป็นผู้นำด้านการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนยานยนต์ คุณภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน และได้รับการยอมรับจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับนานาชาติ ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ และสั่งสมประสบการณ์การทำงานที่มีความซับซ้อนมาอย่างเข้มข้น ซึ่งบทสัมภาษณ์นี้มีกรณีศึกษา บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด หรือ TAT ผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จจากการเริ่มต้นธุรกิจด้วยพื้นฐานการเป็นอาจารย์สอนด้านวิศวกรรม นำมายกระดับให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จนเติบโตมายาวนานเกือบ 3 ทศวรรษดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร เผยถึงสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จว่า ด้วยตนเองมีความรู้ความเชี่ยวชาญจากการเป็นอาจารย์สอนด้านงานวิศวกรรมจึงมีความมุ่งมั่นในการยกระดับและพัฒนางานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เมื่อปี 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจรับสร้างแม่พิมพ์โลหะ และงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งมีการเติบโตมาอย่างมั่นคงและมีการขยายกิจการสู่งานผลิตอุปกรณ์จับยึดและการปั๊มชิ้นส่วนโลหะ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

จากแนวคิดที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนางานด้านวิศวกรรมและเพิ่มศักยภาพในการผลิตงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อย่างไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งเมื่อในปี 2547 จึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา มุ่งหน้ามาพัฒนากิจการพร้อมทั้งได้ขยายธุรกิจและเพิ่มฐานการผลิตมาสู่งานด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีโรงงานผลิตที่ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ที่สามารถซัพพลายให้กับค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น Supply Chain ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยวางโครงสร้างบริหารเพื่อการเติบโตอย่างชัดเจน

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานผลิตเครื่องมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมจึงทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้ามาอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ต่อมาภายหลังปี 2555 จึงได้วางโครงสร้างการบริหารธุรกิจในแต่ละสายการผลิตอย่างชัดเจน โดยได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในเครือเพิ่มอีก 3 แห่ง เพื่อรองรับการผลิตงานแต่ละประเภทให้มีความคล่องตัว และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ คอยสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของทุกบริษัทที่อยู่ในเครือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (TAT) ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และเป็นสำนักงานใหญ่ 
2. บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (ปทุมธานี) จำกัด (TATP) ทำหน้าที่ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด 
3. บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (ชลบุรี) จำกัด (TATC) ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนหม้อลม เบรกรถยนต์และโรงชุบสี EDP (Electro Deposition Painting เป็นเทคโนโลยีการชุบผิวโลหะที่อาศัยกลไกทางไฟฟ้า เป็นวิธีที่ทำให้ได้ผิวเคลือบที่เรียบ ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง มีความหนาของผิวเคลือบและเฉดสีที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ มีแรงยึดเกาะที่ดี เหมาะกับการเคลือบวัสดุที่มีความซับซ้อน การพ่นสีแบบทั่วไปเข้าไม่ถึง เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์)
4. บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (อิสเทิร์น) จำกัด (TATE) ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รองรับการผลิตที่ต้องการปริมาณมาก (High Volume)Support Industry ศักยภาพเทียบเท่าประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ด้วยบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึดและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งถือเป็น Support Industry (ความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง) ที่ล้วนแล้วแต่เป็นสายงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและทำความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อน ภายใต้การดำเนินงานที่มีคุณภาพและมีระบบมาตรฐานสากล ซึ่งถูกยอมรับจากลูกค้าว่ามีคุณภาพที่ทัดเทียมกับบริษัทผู้ผลิตของประเทศญี่ปุ่น

ดังนั้น จึงส่งผลให้ทุกสายการผลิตที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ สามารถช่วยในการบริหารต้นทุนด้านการผลิตพร้อมทั้งวางกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความได้เปรียบด้านการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การออกแบบ สร้างแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จนมีการเติบโตและประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจครบรอบ 29 ปีอย่างมั่นคง

 Assembly Jigs


ศักยภาพพร้อมเตรียม Transform สู่ EV ในอนาคต

หากในอนาคตทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีแน้วโน้มที่ต้องปรับเปลี่ยน บริษัทยังพร้อมที่จะ Business Transformation ไปสู่การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพราะบริษัทมีศักยภาพและความพร้อมในทุกด้าน ทั้งงานออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึดเพื่อการตรวจสอบและการประกอบ อย่างครบวงจร

รวมถึง มีความเชี่ยวชาญในการผลิตงานให้มีความแข็งแรงด้วยการใช้เหล็กทนแรงดึงสูง (High-Tensile Steel) ที่มีความบางเบาและทนแรงดึงได้สูงกว่าเหล็กทั่วไป ซึ่งต้องใช้เครื่องมือในการปั๊มขึ้นรูปที่มีความพิเศษ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตขั้นสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้บริษัทสามารถตอบสนองและพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีสร้างคนให้เรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาธุรกิจ

เรื่องนี้ ดร.พยุง เล่าว่า ด้วยบริษัทตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้ทันสมัย จึงมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างแข็งแกร่ง พร้อมทั้งยังมีการมีการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงาน ที่เรียกว่า Training for the Trainer หรือพี่สอนน้อง ทำให้บุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะและมีความเชี่ยวชาญรองรับงานในส่วนต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ ยังมีการส่งวิศวกรหรือพนักงานระดับหัวหน้า ไปฝึกอบรมและเรียนรู้งานที่ประทศญี่ปุ่นแล้วนำเอาองค์ความรู้กลับมาส่งต่อให้พนักงานระดับรองลงมาที่โรงงาน ซึ่งถือเป็นการหล่อหลอมและช่วยให้พนักงานมีวัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่นหรือหลักปรัชญา Kaizen ที่เน้นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งฝั่งค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและยุโรปมาย่างยาวนาน

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งต่อนโยบาย

ด้วยบริษัทดำเนินธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระดับสากลซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ที่มีชื่อเสียง จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับผลักดันนโยบายและกำหนดแนวทางการปฏิบัติสื่อสาร ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเข้มงวด เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ จากการผลักดันนโยบายขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังตระหนักถึงการทำธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบในทุกกระบวนการ จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นการการันตีว่าองค์กรมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นใน Supply Chain การผลิตให้กับพาร์ทเนอร์ได้เป็นอย่างดียุคแห่งเทคโนโลยี SME ต้องปรับตัว

ปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ไทยยังมีจำนวนไม่มากที่ดำเนินธุรกิจออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึดและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างครบวงจรในรูปแบบ Support Industry และสามารถผลิตงานเกี่ยวกับเหล็กทนแรงดึงสูงได้ เพราะต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ซึ่งคาดการณ์ว่าหากในอนาคตค่ายรถยนต์ต้องการผลิตรถ EV มากขึ้น Supply Chain ในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องพร้อมที่จะ Business Transformation ตามไปด้วย

ดังนั้น จึงต้องเร่งยกระดับพัฒนาทักษะของบุคลากรจากงานเดิมเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน (Upskill) และเรียนรู้ทักษะใหม่ในการทำงานเช่น การฝึกใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นต้น ให้สอดรับกับยุคที่เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญโลกอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น (Reskill) เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตและสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพใส่ใจธุรกิจ ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น

ดร.พยุง เล่าในตอนท้ายว่า บริษัทยึดหลักในการทำธุรกิจตามแนวคิดแบบญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด คือ S, Q, C, D, E  ซึ่งหมายถึง การผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัย (Safety) คุณภาพดี (Good Quality) มีต้นทุนที่เหมาะสม (Reasonable Cost) การส่งมอบทันเวลา (On-time Delivery) และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environment)

ทั้งนี้ การเป็น Supply Chain ในอุตสาหกรรมยานยนต์คนทำงานต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้และสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งสั่งสมประสบการณ์ให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถส่งต่อองค์ความรู้ให้กันได้ เพื่อสร้างรากฐานในการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีการเติบมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 29 และพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 อย่างมั่นคง

กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การดำเนินธุรกิจผลิตงานเพื่อซัพพลายอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากในภาคเศรษฐกิจโลกอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ ถ้าจะทำให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติได้ ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน และที่สำคัญต้องสร้างคนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง


รู้จัก ‘กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์’ เพิ่มเติมได้ที่


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

เมื่อโลก กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่จากการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้คาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนจากปัจจุบันที่มีอยู่ราว…
pin
165 | 20/06/2024
แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

หากใครกำลังสนใจอยากเริ่มธุรกิจอาหารทะเลสด ห้ามพลาดกับการแชร์เรื่องราวจากประสบการณ์จริง ของแบรนด์ปูไข่ดอง ยอดขายหลักล้าน โดย คุณตรีชาวัชร์…
pin
259 | 18/06/2024
‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

การก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบของ ‘ธุรกิจครอบครัว’ มักจะมีคำกล่าวว่า “ธุรกิจครอบครัว อยู่รอดได้ไม่เกิน 3 ชั่วอายุคน” กล่าวคือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่เริ่มสร้างกิจการ…
pin
543 | 14/06/2024
‘ไทย ออโต ทูลส์’ จากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยกระดับผู้ประกอบการไทยใน Supply Chain ยานยนต์