4 ประเภทธุรกิจ “คนวัยเก๋า” ตลาดที่น่าจับตา!

SME Update
27/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1418 คน
4 ประเภทธุรกิจ “คนวัยเก๋า” ตลาดที่น่าจับตา!
banner

ตัวเลขประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปีของประเทศไทยวันนี้มีกว่า 11 ล้านคน แสดงว่าไทยได้กำลังเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุ และตลาดคนกลุ่มนี้กำลังได้รับความสนใจจากนักการตลาดและภาคธุรกิจอย่างมาก แต่มุมมองการตลาดสำหรับคนกลุ่มนี้เป็นอย่างไรก็แน่ จำเป็นต้องมองให้ลึกกว่าแค่ปริมาณตัวเลข

คำจำกัดความคำว่า “ผู้สูงอายุ” มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เช่นบางประเทศระบุว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอายุเกิน 60 ปี บางประเทศก็กำหนดอยู่ที่ 65 ปี หรือบางประเทศก็บอกว่าหากเป็นเพศหญิง อายุ 45-50 ก็ถือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว

สำหรับประเทศไทยนั้น ได้กำหนดให้คนทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปถือเป็นผู้สูงอายุ  โดยตัวเลขสถิติล่าสุดเมื่อเดือน ก.พ. 2562 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า ประเทศไทยมีคนที่อายุเกิน 60 ปีกว่า 11.03 ล้าน ซึ่งคิดเป็นตัวเลขกว่า 17 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ

ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติระบุว่า หากประเทศใดมีผู้สูงอายุถึง 20 % ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าประเทศไทย จะเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme สังคมสูงอายุ กับโอกาสธุรกิจ

จากสถิติประชากรไทยข้างต้น ทำให้นักการตลาดจำนวนมาก ต่างมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในตลาดกลุ่มผู้สูงวัย เพราะสัดส่วนเฉียดๆ 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศถือว่าตลาดใหญ่มาก

อย่างไรก็ตามในมุมมองของนักการตลาดแล้ว ปริมาณจำนวนผู้สูงอายุดังกล่าวไม่สามารถตอบโจทย์ทางการตลาดได้ทั้งหมด จำเป็นต้องศึกษาให้เห็น Inside ของคนกลุ่มนี้อย่างแท้จริง จึงจะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างทะลุปุโปร่ง

ปัจจุบันมีองค์กรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ในหลากหลายธุรกิจ หันมาจับตลาดผู้สูงอายุ เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนมหาศาลสร้างหมู่บ้านเป็น Aged Community หรือ Store ที่จำหน่ายสินค้าเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับคนสูงอายุ โดยเฉพาะ เป็นต้น

ทุกธุรกิจต่างพยายามมองหา Inside เพื่อตอบโจทย์ให้ตลาดกลุ่มนี้ในหลากหลายมุม แต่ก็มีอีกหลายบริษัทหรือหลายแบรนด์ที่ยังไม่กล้าออกผลิตภัณฑ์สำหรับคนกลุ่มนี้ เนื่องจากดีเอ็นเอของแบรนด์ ผูกอยู่กับตลาดกลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือวัยรุ่น ทำให้เกรงว่าหากออกผลิตภัณฑ์สำหรับคนสูงอายุ จะทำให้สูญเสียตำแหน่งทางการตลาดเดิม” สักกฉัฐ ศิวะบวร นักการตลาดและดีไซด์เนอร์ กล่าว

ดังนั้นสิ่งสำคัญในการทำตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ คือ ต้องรู้ความต้องการจริงๆของกลุ่มเป้าหมายนี้ ขณะที่งานวิจัยหรือองค์ความรู้สำหรับคนกลุ่มนี้ในประเทศไทยกลับมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้านกายภาพหรือการแก้ปัญหาด้านสังคม ส่วนในแง่การตลาด ภาคธุรกิจจึงต้องค้นคว้าและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

สักกฉัฐ บอกอีกว่า หากมองตลาดผู้สูงอายุที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ระดับกลุ่ม C+ ขึ้นไปถึง A- จากการเก็บข้อมูลตลอด 1 ปีที่ผ่านมา สามารถแบ่งตามความต้องการของคนกลุ่มนี้ออกเป็น 4 Segment ใหญ่ๆ คือ

1. ด้านสุขภาพที่ดี (Good Health) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกาย หรือการรับประทานอาหาร เพื่อตอบโจทย์ให้มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

2. ด้านรูปร่างหน้าตา (Looking young & Beauty) ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการที่จะดูดีอ่อนเยาว์กว่าวัย หรือ อย่างน้อยให้สมวัย

3. ด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมเพื่อความสุข Leisure and Relaxing โดยคนกลุ่มนี้มีเวลาและต้องการเดินทางท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาพทางจิตใจ

4. ด้านความมั่นคงทางการเงินหรือทรัพย์สิน (Wealth Management) แม้คนกลุ่มนี้จะมีทรัพย์สินที่สะสมไว้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่พวกเขาก็ต้องการบริหารให้มีคยามมั่นคง เพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ในปั่นปลาย

อย่างไรก็มีงานวิจัยทางการตลาดอีกชิ้นที่น่าสนใจ ในการตกย้ำการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาด รุ่น 19B วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีที่แล้ว ในหัวข้อ AWUSO Society 4.0 แก่แต่วัย หัวใจยังเก๋า”

 

ประเด็นที่น่าสนใจ 

พบว่าผู้สูงอายุ 53 % จากกลุ่มตัวอย่าง จะรับประธานอาหารนอกบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเลือกร้านที่รสชาติถูกปาก โดยไม่ได้คำนึงว่าจะเป็นเมนูสุขภาพหรือไม่ เพราะยังมองว่าไม่ได้รับประทานทุกวัน จึงไม่น่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

อยากให้ร้านอาหารอำนวยความสะดวกให้ เช่น เมนูต้องมีรูปภาพและตัวหนังสือขนาดใหญ่ รวมทั้งมีป้ายบอกทาง และราวจับทางเดิน

- 73 % ชอบท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไปกับเพื่อน ส่วนชอบเที่ยวคนเดียวมี 21% เพราะชอบอิสระ และมีเพียง 6% ที่ใช้บริการทัวร์ เพราะไม่ชอบไปกับคนไม่รู้จัก และมีอุปสรรคในการขึ้นลงรถ แถมมีเวลาเที่ยวแต่ละสถานที่จำกัด

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ชอบเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพราะสามารถชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ได้สามารถแวะเข้าห้องน้ำหรือที่ไหนก็ได้ตามความชอบ และมีเพียง 25 % ที่ชอบเดินทางด้วยเครื่องบิน


จากงานวิจัยข้างต้น สามารถประเมินเบื้องต้นถึงพฤติกรรมความชอบบางอย่างของกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ตามใจตัวเอง อยากอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เพื่อนฝูง ที่สำคัญต้องการความสะดวกสบายและปลอดภัยจากสินค้าและบริการ

ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ ต่างหันมาจับตลาดผู้สูงอายุ ขณะที่ SME กลับยังไม่เห็นแนวโน้มชัดเจนว่าเจาะตลาดนี้อย่างจริงจัง ดังนั้นสถิติตัวเลขประชากรผู้สูงอายุกว่า 11 ล้านคน และพฤติกรรมความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุข้างต้น คงแสดงให้เห็นแล้วว่า SME ต้องเริ่มต้นทำสินค้าหรือบริการสำหรับคนกลุ่มนี้เดี๋ยวนี้ ก่อนตกขบวนรถไฟ คนรุ่นใหญ่ วัยเก๋า 


10 แอปพลิเคชันตอบโจทย์สังคมสูงอายุ

การตลาดรุ่นใหญ่ ดีไซน์ต้องดี นวัตกรรมก็ต้องโดนBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3489307 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125277 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
116996 | 12/04/2020
4 ประเภทธุรกิจ “คนวัยเก๋า” ตลาดที่น่าจับตา!