วัฒนธรรมทางธุรกิจฉบับอเมริกันสไตล์

SME in Focus
27/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 220 คน
วัฒนธรรมทางธุรกิจฉบับอเมริกันสไตล์
banner
สหรัฐอเมริกาเป็นคู้ค้าอันดับต้นๆ ของไทย ทั้งในด้านการเป็นตลาดส่งออก นำเข้า หรือแม้แต่การลงทุนธุรกิจ แน่นอนว่าปัจจุบันมีนักธุรกิจเชื่อสายอเมริกันดำเดินธุรกิจหรือทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ขณะที่ในโลกของการทำธุรกิจ หากวันหนึ่งคุณต้องร่วมงาน หรือเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจอเมริกันมันก็ต้องมีการศึกษาพื้นฐานวัฒนธรรมทางธุรกิจกันบ้าง และในบรรดานักธุรกิจชาติต่างๆ ทั่วโลก วัฒนธรรมทางธุรกิจอเมริกัน ถือว่าเป็นสากลมากที่สุด

กฎพื้นฐานของ นักธุรกิจอเมริกัน ในการเดินการธุรกิจหรือเจราจาธุรกิจ คือ การคำนึงถึงผลประโยชน์ ส่วนได้ ส่วนเสีย เป็นเรื่องหลัก ดังนั้น ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะไม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ ไม่ใช่จะบอกว่าคนอเมริกันเห็นแก่ผลประโยชน์จนมองความสำคัญด้านอื่นๆ แต่ในเมื่อทำธุรกิจเขามีความชัดและมาตรฐานที่ค่อนข้างสำเร็จรูป นอกจากนั้นยังมีธรรมเนียมที่นักธุรกิจในสหรัฐฯ นิยมปฏิบัติกัน ได้แก่

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


1.ความมั่นใจ : ถือเป็นบุคลิกภาพที่สำคัญในการติดต่อทางธุรกิจของชาวอเมริกัน ชาวอเมริกันจะถือว่าผู้พูดที่มีความฉะฉานและมั่นใจในตัวเองนั้น น่าเชื่อถือมากกว่าคนที่ไม่กล้าตัดสินใจหรือขี้อาย

2.ชัดเจน ไม่อ้อมค้อม : ชาวอเมริกันมีความตรงไปตรงมาในการสื่อสาร ส่วนใหญ่แล้วการตอบ Yes, No หรือ Maybe นั้น ผู้พูดต้องการสื่อความหมายตามที่กล่าวจริงๆ ในทางกลับกัน ชาวอเมริกันจะยึดถือสิ่งที่คู่สนทนาตอบมาและคาดหวังว่าบุคคลผู้นั้นจะปฏิบัติตามที่ได้เจรจาไว้

3.กล้าตั้งคำถาม : ชาวอเมริกันถือว่าการสอบถามหรือหาคำตอบเป็นเรื่องสำคัญและไม่ใช่เรื่องน่าอาย หากผู้ฟังไม่เข้าใจ หรือต้องการความกระจ่าง ผู้ฟังควรกล้าในการตั้งข้อสงสัยในประเด็นที่ไม่เข้าใจนั้นๆ นอกจากนี้ชาวอเมริกันถือว่าการประชุมหรือระหว่างการสัมมนาทางธุรกิจใดๆ ที่ไม่มีผู้ร่วมออกความคิดเห็นหรือตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์ ดังนั้นการออกความคิดเห็นในการประชุมธุรกิจต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้

4.พูดแทรกคือเสียมารยาท : การพูดแทรกขึ้นมาในระหว่างที่ผู้อื่นกำลังสนทนาปราศัยอยู่ถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หากต้องการออกความเห็นควรกล่าว “Excuse me” ก่อนที่จะเริ่มต้นพูด อย่างไรก็ดีหากผู้พูดนั้นเคอะเขินหรือพูดตะกุกตะกัก บ่อยครั้งที่ชาวอเมริกันจะพูดแทรกขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดบทสนทนา

5.ปรึกษาทนายก่อนเซ็น : สัญญาทางธุรกิจต่างๆ นั้นต้องทำเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย การจะเซ็นเอกสารใดๆควรอ่านและตรวจสอบให้รอบคอบ นอกจากนี้ไม่ควรเซ็นเอกสารหรือกระทำการใดๆ ทางธุรกิจที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยไม่ปรึกษากับทนายก่อน

6.ชื่อ ตำแหน่ง อย่าสะกดผิด : นักธุรกิจอเมริกันให้ความสำคัญกับการสะกดชื่อ และตำแหน่งของบุคคล ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการส่งจดหมาย หรือเอกสารใดๆ ทางธุรกิจว่าได้สะกดชื่อบุคคลที่รับหรืออ้างถึงนั้นอย่างถูกต้องแล้ว

7.ให้ความสำคัญกับนัดหมายและเวลา :  การตรงต่อเวลาและการมาตามนัดหมายถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจกับชาวอเมริกัน การผิดนัด หรือมาช้าโดยที่ไม่มีการบอกล่วงหน้าหรือเหตุผลอันสมควรถือเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพ และการไม่ตรงต่อเวลายังเป็นพฤติกรรมที่คนอเมริกันถือว่าไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งคำว่า “ตรงต่อเวลา” สำหรับนักธุรกิจชาวอเมริกันแล้ว หมายถึงการไปถึงสถานที่ที่นัดหมาย 5 นาทีก่อนเวลานัด

8.Deadline ต้องเป๊ะ : การกำหนดช่วงเวลาการส่งมอบงานเป็นสิ่งที่นักธุรกิจชาวอเมริกันยึดถืออย่างเคร่งครัด ชาวอเมริกันจะไม่รับการส่งเอกสารหรืองานใดๆ ที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

9.เชื่อถือข้อมูลที่มีแหล่งที่มาชัดเจน : ชาวอเมริกันยึดถือข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ การเสนองานใดๆ ควรจะต้องมีการเตรียมแหล่งข้อมูลและตัวเลขทางสถิติประกอบการนำเสนอนั้น โดยอาจทำข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลของสหรัฐฯ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

9.ให้ความสำคัญกับ Team : การทำงานกับชาวอเมริกันในหลายหน่วยงานยึดการทำงานเป็นทีม (Team) มากกว่าการตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว ดังนั้นนักธุรกิจอเมริกันหลายๆ คนคาดหวังให้ลูกจ้างของตนออกความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ต่อการประกอบธุรกิจ

วัฒนธรรมทางธุรกิจอเมริกัน

อย่างที่กล่าวถึงในตอนต้น วัฒนธรรมทางธุรกิจอเมริกัน มีความเป็นสากลสูง ทั้งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติต่อนักธุรกิจต่างชาติ ได้ทั่วไป อาจจะมีข้อยกเว้นบ้างในบางประเทศที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติมีความจำเป็นที่ต้องมีการศึกษาพื้นฐานวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ บางประเทศให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติที่เป็นสากล ขณะที่บางประเทศโดยเฉพาะในเอเชียค่อนข้างจะซับซ้อน ไว้โอกาสต่อไปเราจะรวบรวมข้อมูลด้านนี้มาเล่าสู่กันฟัง

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
31005 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
18485 | 14/06/2019
หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC SME in Focus

หลายๆ เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องสนใจ EEC

หลายคนมองโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จากนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนต่างชาติ ถ้าคุณคิดแบบนั้นอยู่ คุณคิดถูกแล...
11233 | 08/07/2019
banner
banner