‘เอเชี่ยนแอสฟัลท์’ ผู้เชี่ยวชาญด้านยางมะตอย ขยายไลน์สู่ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เจาะตลาด Home Use ครบวงจรด้วยเทคโนโลยี

SME in Focus
01/04/2024
รับชมแล้วทั้งหมด 3134 คน
‘เอเชี่ยนแอสฟัลท์’ ผู้เชี่ยวชาญด้านยางมะตอย ขยายไลน์สู่ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เจาะตลาด Home Use ครบวงจรด้วยเทคโนโลยี
banner

ถนนลาดยาง คืออะไร?


ยางมะตอย By-Product จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ ลักษณะสีดำ ข้น หนืด ด้วยคุณสมบัติที่ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนน้ำ ยึดเกาะกับวัสดุหินได้ดี จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับนำมาเทพื้น หรือลาดพื้นผิวถนน รวมถึงสามารถนำมาผสมทางเคมี ปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานหลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทตามรูปลักษณะ และการใช้งาน คือ

1. ยางมะตอยที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ (Asphalt Cement) สำหรับใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน

2. ยางมะตอยน้ำ (Asphalt Emulsion) เกิดจากการนำยางมะตอยมาทำให้ร้อน และผสมทางเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นฟิล์มเคลือบหุ้มวัสดุ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำบนผิวถนน

3. ยางมะตอยเหลว (Cut-Back Asphalt) มีส่วนผสมของ Asphalt Cement กับตัวทำละลายเพื่อลดความหนืด เมื่อตัวทำละลายระเหยไปจะทำให้ยางมะตอยมีเนื้อแข็งขึ้น ทำหน้าที่ประสานวัสดุต่างให้ยึดเกาะกันแน่น โดยยางมะตอยชนิดนี้ แบ่งเป็นเกรดต่าง ๆ ตามสัดส่วน และชนิดของตัวทำละลายและความเร็วในการระเหย

4. ยางมะตอยเกรดพิเศษ ได้จากการนำยางมะตอยน้ำมาปรับปรุงคุณภาพโดยการผสมทางเคมีเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่ายางมะตอยแบบทั่วไป อาทิ ยางมะตอยผสมยางพาราธรรมชาติ หรือ NRMA และ Polymer Modified Asphalt Cement : PMA เพื่อให้มีความแข็งแรงและทนทาน หรือ Asphalt Cement ที่ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางวิศวกรรม อุณหภูมิ และข้อกำหนดต่าง ๆ

ปัจจุบัน ยางมะตอยไม่เพียงใช้ในด้านคมนาคม และการก่อสร้าง แต่ยังถูกนำมาพัฒนาประสิทธิภาพ และใช้งานในรูปลักษณะที่แตกต่างไปจากที่เราเคยเห็น อาทิ ยางมะตอยสำเร็จรูปแบบผสมเย็นที่เหมาะสำหรับครัวเรือน งานอุดและซ่อมหลุมในพื้นที่ลานจอดรถ งานซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หรือ แผ่นหลังคายางมะตอย ที่มีความเบา บาง แต่ยืดหยุ่น ทนทาน และสวยงาม ที่สำคัญ มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50 ปี


ที่กล่าวมานี้ เป็นการปูพื้นเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบของยางมะตอย ก่อนเข้าสู่เนื้อหาทางธุรกิจ โดย บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง คือ คุณต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล คุณชาญ หาญพิทักษ์กุล และ คุณณัฐนารถ สินธุนาวา ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตยางมะตอยเพื่อจำหน่ายสำหรับงานสร้าง และซ่อมบำรุงถนน
บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด ได้การรับรองคุณภาพเกี่ยวกับการผลิตยางมะตอย อาทิ ISO 9001 มาตรฐานกรมทางหลวง มาตรฐานวิธีการทดสอบและตรวจสอบตาม American Society for testing and materials (ASTM) และมาตรฐานวิธีการทดสอบและตรวจสอบตาม American Association of state highways and transportation officials (AASHTO) รวมถึงเป็นผู้ผลิต และนำเข้าเพื่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างจากยางมะตอย อาทิ ยางมะตอยแบบถุงสำเร็จรูป และหลังคายางมะตอย (Asphalt Shingle Roof)รายเดียว ของภาคเหนือตอนบน


คุณชวิศา หาญพิทักษ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด กล่าวว่า เดิมทีครอบครัวมีพื้นฐานจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นธุรกิจครอบครัวที่ทำมาตั้งแต่รุ่นคุณย่า ขณะที่ทิศทางการพัฒนาธุรกิจ คือหาโอกาสในตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการใช้ยางมะตอยทำถนน เหตุนี้ จึงได้ก่อตั้งบริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด โรงงานที่นำยางมะตอยดิบจากโรงกลั่นมาผสมทางเคมีในอัตราส่วนเฉพาะ จนเป็นยางมะตอยที่เหมาะสำหรับเทลาดยางเพื่อปูพื้นถนน


“ต้องเข้าใจก่อนว่า ไม่ใช่ธุรกิจรับเหมาสร้างถนนทุกราย จะมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตยางมะตอยได้ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรายใหญ่ ขณะที่บริษัทเป็น SME รายเดียวที่ทำธุรกิจผลิตยางมะตอยสำหรับงานสร้างถนนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยต้องมีองค์ความรู้ นวัตกรรม เงินลงทุน และมาตรฐานที่พัฒนาให้สอดรับของความต้องการในอุตสาหกรรม และวิศวกรรมการออกแบบก่อสร้างทาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทำให้สามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้”
ตัวอย่างเช่น กรมทางหลวงจะส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างยางมะตอยแต่ละชนิดของผู้ผลิตแต่ละรายไปตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกเดือน ดังนั้น มาตรฐานผู้ผลิตยางมะตอยจึงเป็นระเบียบ และข้อกำหนดที่เข้มงวด เพื่อให้ได้วัตถุดิบยางมะตอยคุณภาพดี ตรงตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมการก่อสร้างถนน สำหรับ บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพ และมาตรฐานการผลิตยางมะตอยประเภทต่าง ๆ สำหรับงานสร้างถนนที่ได้รับรองคุณภาพโดยกรมทางหลวงยางมะตอยเพื่องานถนน - ก่อสร้าง


สำหรับ ยางมะตอย ในส่วนของธุรกิจ แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้สำหรับงานโครงการทำถนน และงานก่อสร้าง มีสินค้าชนิดต่าง ๆ เช่น


ผลิตภัณฑ์ Hot Mix Asphalt (HMA) เช่น AC 60/70 หรือ ยางมะตอยซีเมนต์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบที่มีค่าการซึมผ่าน(Penetration) ที่อยู่ในช่วง 60-70 และ NRMA: Natural Rubber Modified Asphalt Cement ยางมะตอยซีเมนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ทำให้มีคุณสมบัติการใช้งานดีขึ้น ทั้งในด้านความคงทนต่อการเสื่อมสภาพจากอุณหภูมิ มีความยืดหยุ่นดีขึ้น และลดการเกิดร่องล้อ เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง และงานบำรุงรักษาถนน


PRIME COAT เช่น MC-70: Cutback Asphalt (Medium Curing), CSS-1: Cationic Slow Setting, EAP: Emulsified Asphalt Prime ยางมะตอยเหลวชนิดร้อนแบบผสม ที่มีความหนืดต่ำ ทำให้ซึมลงพื้นทางได้ดี เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติให้ดียิ่งขึ้นCOLD MIX / PREMIX เช่น CMS-2h: Cationic Medium Setting ได้ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสมเสร็จพร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมผิวทาง งานก่อสร้าง งานบูรณะ ผิวทางที่ชำรุดเป็นหลุม บ่อ สามารถนำไป ปะ ซ่อมได้ทันที เปิดการจราจรได้รวดเร็ว ใช้แรงงานและเครื่องจักรน้อยไม่ยุ่งยากในการทำงาน


TACK COAT/ SURFACE TREATMENT เช่น CRS-2: Cationic Rapid Setting ที่ใช้ในงานราดยางถนนเพื่อสร้างชั้นบาง ๆ ลงบนผิวทางเดิม คุณสมบัติช่วยยึดเหนี่ยวผิวทางหรือพื้นทางที่จะสร้างใหม่, Single surface treatment (Chip seal) ใช้ในงานผิวทาง ป้องกันความชื้นและป้องกันการลื่นไถลของผิวทางเดิม เป็นต้นSLURRY SEAL เช่น CSS-1h เหมาะสำหรับงานฉาบผิวทางแบบเรียบบนผิวทางเดิม ป้องกันน้ำซึมผ่านลงชั้นพื้นทางและคันทาง เพื่ออุดช่องว่างรอยแตกร้าวและการทรุดตัวเล็กน้อยบนผิวทาง, CSS-1hp (EMA) ยางมะตอบน้ำผสมพิเศษเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านลงชั้นพื้นทางและคันทาง ทำให้ยืดอายุการใช้งานของผิวถนน โดยการนำยางพาราเข้ามาช่วยในการเพิ่มคุณภาพต่อยอดธุรกิจด้วยการวิจัย และพัฒนาสินค้า


บริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด มีห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทำให้มีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาสินค้ายางมะตอยชนิดต่าง ๆ รวมทั้งที่ผ่านมามีการพัฒนาสินค้า เช่น ยางมะตอยฉาบสำเร็จรูปที่ใช้ซ่อมบำรุงรักษาทาง และเพิ่มความสวยงามให้แก่ผิวทาง ใช้ง่าย และสามารถเพิ่มความคงทน ยืดอายุการสึกหลอของผิวทาง ใช้ได้ทั้งกลุ่ม Home Use ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

ยางมะตอยฉาบผิวสำเร็จรูป เพื่องานซ่อมแซมผิวทางป้องกันความเสียหายรุนแรง (Preventive Maintenance) ในลักษณะชั่วคราว เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสามารถป้องกันน้ำซึมลงไปทำลายชั้นดินพื้นทางซึ่งจะทำให้ถนนเกิดความเสียหายที่ขยายเป็นวงกว้าง มีความสวยงาม ฉาบทับถนนเดิมให้ดูดำเงางาม และใช้งานง่าย แข็งตัวภายใน 24 ชม. ยืดอายุการใช้งานให้กับถนนได้ 3-5 ปี
สินค้าเหมาะสำหรับกลุ่ม Home Use รวมถึงโครงการซ่อมบำรุงของอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ถนนภายในหมู่บ้าน ลานจอดรถ โดยมีโอกาสไปเห็นตัวอย่างสินค้าในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปนิยมใช้สำหรับกิจกรรมการซ่อมบำรุงที่พักอาศัย และมองว่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการนำไปใช้งาน เป็นนวัตกรรมเพื่อรักษาพื้นผิวถนน รวมถึงการซ่อมบำรุงภายในบ้าน โครงการที่อยู่อาศัย
นำเข้าแผ่นหลังคายางมะตอย


คุณชวิศา กล่าวว่า สำหรับสินค้า แผ่นหลังคายางมะตอย (Asphalt Shingle Roof) เสริมแกนด้วย Fiberglass เคลือบยางมะตอย เพื่อลดการฉีกขาด เคลือบยางมะตอย และบดด้วยหินกรวดสีต่าง ๆ อัดในแผ่นที่ดูแข็งแรงทนทาน และสวยงาม ปัจจุบันตลาดในเอเชียยังมีความต้องการไม่มากนัก ซึ่งหลังคาลักษณะนี้จะนิยมในตลาดที่อยู่อาศัยทางยุโรปและอเมริกามากกว่า


ด้วยเหตุนี้ ที่ผ่านมาสินค้าจึงเน้นการนำเข้ามาเพื่อทดลองตลาด ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ของลูกค้า และบุคลากรที่เป็นช่างติดตั้ง ให้ชำนาญ มีมาตรฐานในการติดตั้งที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ใช้งานได้ยาวนานขณะที่ ทิศทางธุรกิจในตลาดวัสดุก่อสร้างจากยางมะตอยในกลุ่ม Home Use พิจารณาภายหลังจากที่เรานำเข้าสินค้าหลังคายางมะตอย 5-6 ปี พบว่าผู้บริโภครู้จักและเลือกใช้หลังคายางมะตอยมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติเด่นของแผ่นหลังคายางมะตอย ที่มีความบาง น้ำหนักเบา แต่ทนทาน แข็งแรง ยืดหยุ่นสูง สามารถดัดโค้งมุม ทำองศาต่ำได้ (หลังคาที่มีความลาดเอียดต่ำ) โดยการวางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ แบบแนบสนิท ลดเสียงรบกวนในกรณีฝนตก สามารถนำกรวด หินสี มาเพิ่มลูกเล่นให้เกิดความสวยงาม จึงมองว่าตลาดนี้ยังมีโอกาสและศักยภาพพอที่จะพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ต่อไปได้กระนั้น แผ่นหลังคายางมะตอย เป็นวัสดุก่อสร้างระดับกลาง-บน มีราคาสูงกว่าหลังคาที่เป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกหลาย ๆ ประเภท ราคาจึงยังเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงสินค้า ทั้งยังหาช่างมือฝีมือที่ไว้ใจให้ติดตั้งแผ่นหลังคายังมีไม่มาก ที่ผ่านมาจึงร่วมกับโรงงานผู้ผลิตในยุโรปมาร่วมฝึกอบรมพนักงาน และช่างฝีมือในการติดตั้งหลังคายางมะตอยไม่ให้เกิดความเสียหาย ปลอดภัย คงทนตลอดอายุการใช้งาน


อย่างไรก็ตาม หลังคายางมะตอยในตลาดมีหลายเกรด และผู้ผลิตหลายประเทศ แต่เมื่อเทียบคุณภาพของสินค้า วัสดุจากยุโรปจะมีมาตรฐานที่สูงกว่า ดังนั้น ผู้ซื้อจะเปรียบเทียบแค่ราคาไม่ได้ ต้องดูคุณภาพและผู้ผลิตที่มีมาตรฐานน่าเชื่อถือ สิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่บริษัทฯ ต้องการส่งเสริมไปยังผู้บริโภค เนื่องจากสินค้าถือว่ายังใหม่ และราคาค่อนข้างสูง กลุ่มลูกค้าจึงมีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจรีสอร์ท โรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยว ที่ต้องการเน้นดีไซน์ที่โดดเด่นสะดุดตาคุณภาพ หลังคายางมะตอย วัดจากอะไร


คุณชวิศา อธิบายว่า การรีดเม็ดหินไปบนแผ่นหลังคายางมะตอยให้แน่น ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย เป็นนวัตกรรมที่กำหนดคุณสมบัติและมาตรฐานของแผ่นหลังคายางมะตอยตามมาตรฐานยุโรปที่เป็นสากลทั่วโลก ที่สำคัญคือสีหลังคาต้องสดได้ยาวนาน ไม่ซีดจางง่ายสำหรับโอกาสทางธุรกิจ คุณชวิศา มองว่า ผู้คนในปัจจุบันสนใจการดูแลบ้านมากขึ้น รวมถึงมักจะหาข้อมูลเองเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุหลังคาตามความชอบ รสนิยม หรือตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงมองว่าตลาดหลังคายางมะตอยจะค่อย ๆ เป็นที่รู้จักและเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในประเทศ รวมถึงสินค้าในกลุ่มยางมะตอยสำเร็จรูป กลุ่มก่อสร้างถนน จะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีการขยายตัวอีกมาก


“เราพยายามโฟกัสเป็นรายสินค้า เพื่อสร้างความรู้แก่ผู้บริโภค เน้นพัฒนาสินค้าให้สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย โดยที่ลูกค้าเข้าใจการใช้งานได้เป็นอย่างดี จึงเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ควบคู่กับการนําเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ และพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ทั้งอุตสาหกรรมการก่อสร้างถนน และตลาดก่อสร้างกลุ่ม Home Use”ติดตามเพิ่มเติมที่:

https://asianasphalt.co.th/

https://www.facebook.com/asianasphaltTH/about

https://www.facebook.com/asianasphaltTH/videos/1035373877449399Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

อาชีพเกษตรกรยุคดิจิทัล เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการเป็นเพียงผู้ผลิต มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ผสมผสานความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่…
pin
221 | 17/05/2024
‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมถึงยังแทรกซึมเข้ามาในระบบการศึกษาไทย ทำให้ปัจจุบัน…
pin
260 | 16/05/2024
จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

‘ESG’ กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่ผู้ประกอบการทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญ และเริ่มนำมาปรับใช้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีธุรกิจ SME…
pin
659 | 13/05/2024
‘เอเชี่ยนแอสฟัลท์’ ผู้เชี่ยวชาญด้านยางมะตอย ขยายไลน์สู่ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เจาะตลาด Home Use ครบวงจรด้วยเทคโนโลยี