BCG โมเดล สานพลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

SME in Focus
23/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 4688 คน
BCG โมเดล สานพลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
banner

ช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าคงเคยได้ยินเรื่อง BCG Model กันมาบ้าง กล่าวคือ BCG  คือ Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกที่จะส่งผลให้ทั้งภาคเกษตร อาหาร การแพทย์ สาธารณสุข พลังงาน ท่องเที่ยว ภาคบริการ มีการเติบโตที่ยั่งยืนสอดรับกับกระแสเศรษฐกิจยุคใหม่

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.ผู้จุดประกาย BCG Model ในประเทศไทย ทั้งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการจะเดินหน้าสู่จุดหมาย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ BCG Model เป็นกลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ผ่านการสร้าง Manpower และ Brainpower โดยนำ Data Driven หรือ ตัวเลขและข้อมูล เป็นฐานสำคัญ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


เหตุผลที่ไทยต้อง  BCG Model

1. ต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยที่มีความหลากหลายด้านชีวภาพทั้งมีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม แต่ต้องเติมเต็มด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. การเชื่อมโยง BCG ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. BCG สามารถตอบโจทย์เป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนทั้งมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย(new s - curve)ของประเทศไทยได้ตรงจุด

5. BCG สามารถกระจายเศรษฐกิจในระดับฐานราก ไปสู่ธุรกิจไปภูมิภาค สร้างการเติบโตที่กระจายสู่ท้องถิ่น

6. เป็นการสานพลังครั้งใหญ่ทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนตลอดจนภาคการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนั้น ได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ขึ้น 9 แห่ง 18 สาขาโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการพัฒนา ต่อยอด และสร้างสรรค์ชิ้นงานบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรทางธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดยมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาตลอดจนให้คำปรึกษากิจกรรม การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล มีขอบเขตงาน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้าน Premium OTOP ทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดด้วยนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย เช่น กรณีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ้าม่อฮ่อมย้อมครามสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง จ.แพร่

2. ด้านการบริการคุณค่าสูง (High Value Services) เพื่อต่อยอด ให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมสู่การเป็น High Value Service

3. ด้าน Startup ใช้นวัตกรรมงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปหนุนเศรษฐกิจชุมชนและสร้างผู้ประกอบการใหม่ เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกระเบื้องโบราณเชิงอนุรักษ์

 

ด้าน ดร.สุวิทย์ ระบุเพิ่มเติมว่า นี่คืออนาคตของของประเทศไทย ที่พวกเราจำเป็นต้องรู้ รวมถึงแผนการ “BCG Economy Model เมื่อไทยฝัน ไทยทำ แล้วไทยจะทันโลก”

วันนี้เราต้องการเอสเอ็มอีที่เป็น IDE-Innovation-Driven Enterprise คือ ธุรกิจที่ผู้ประกอบการมุ่งเน้นนวัตกรรม แม้จะเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง แต่ขณะเดียวกันก็มีความทะเยอทะยานมาก ทำให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์

 

ท่านผู้อ่านสามารถติดตาม และรับชมเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่ : BCG Economy เมื่อไทยฝัน และไทยทำ ไทยจะทันโลก | Future Changer Podcast EP. 1  https://youtu.be/0bAooAR3iYc


เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก 

Circular Economy วิถีเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

ถอดแนวคิด ‘เนวิลล์ ฟู้ด’ ฟาร์มแม่ไก่อารมณ์ดี - โปรตีนจิ้งหรีด เทรนด์อาหารแห่งอนาคตสร้างความยั่งยืน รับเทรนด์ Future Food

เมื่อโลก กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่จากการเพิ่มขึ้นของประชากร โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้คาดการณ์ว่า ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนจากปัจจุบันที่มีอยู่ราว…
pin
166 | 20/06/2024
แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

แชร์ประสบการณ์ เจ้าของแบรนด์ดัง ปูไข่ดอง by ‘ปองไคดู’ สร้างโอกาสจากวิกฤตได้อย่างไร? ให้สามารถสร้างยอดขายสู่ หลักล้าน

หากใครกำลังสนใจอยากเริ่มธุรกิจอาหารทะเลสด ห้ามพลาดกับการแชร์เรื่องราวจากประสบการณ์จริง ของแบรนด์ปูไข่ดอง ยอดขายหลักล้าน โดย คุณตรีชาวัชร์…
pin
264 | 18/06/2024
‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

‘ขอนแก่นแหอวน’ ต้นแบบการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน สู่ผู้นำตลาดแหอวนบนเวทีโลก

การก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบของ ‘ธุรกิจครอบครัว’ มักจะมีคำกล่าวว่า “ธุรกิจครอบครัว อยู่รอดได้ไม่เกิน 3 ชั่วอายุคน” กล่าวคือ ช่วงแรกเป็นช่วงที่เริ่มสร้างกิจการ…
pin
543 | 14/06/2024
BCG โมเดล สานพลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย