3 แนวทางเพื่อธุรกิจทันยุค 4IR

SME in Focus
12/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 790 คน
3 แนวทางเพื่อธุรกิจทันยุค 4IR
banner

ปีที่แล้วภาคธุรกิจเริ่มรู้จักคำว่า 4IR (The Fourth Industrial Revolution) กันมากขึ้น ซึ่งเจ้า 4IR นี่เองเป็นผลให้ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต้องถูก Disrupt ไปมากมาย กล่าวคือ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมครั้งนี้ ยังรุนแรงและรวดเร็วกว่าการเกิดขึ้นและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายของคอมพิวเตอร์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เพราะทุกวันนี้เครื่องมือดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คำถามคือ ธุรกิจจะปรับกระบวนทัพรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และจะขยายขอบเขตอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนี้ได้อย่างไร นับเป็นความท้าทายของการทำธุรกิจในยุคนี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ทั้งนี้จากผลจากการศึกษา Are we ready for the Fourth Industrial Revolution? ของ PwC ซึ่งได้ทำการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 6,000 คน และผู้บริหารอีก 1,800 คนทั่วโลกพบว่า  ผู้บริโภคหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลากันมากขึ้น

โดย 90% ของผู้บริโภคมีการใช้เทคโนโลยี 4IR อย่างน้อย 1 ประเภท แต่อย่างไรก็ดีกลับพบว่า ผู้บริโภคเกือบ 70% ก็ยังกังวลในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล โดยพวกเขารู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นที่จะใช้อุปกรณ์ดิจิทัลก็ต่อเมื่ออุปกรณ์นั้น ๆ มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น สามารถปิดระบบติดตามที่อยู่ได้เมื่อไม่ต้องการ มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ขั้น หรือมีการแจ้งเตือนทันทีที่เกิดข้อมูลรั่วไหล

เช่นเดียวกันกับฝั่งของภาคธุรกิจที่พบว่า ผู้บริหารกว่า 60% เชื่อว่า เทคโนโลยี 4IR จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รายได้ และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ แต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่า เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่งานที่ทำซ้ำๆ เดิมๆ โดยเกือบครึ่งของพนักงานที่ถูกสำรวจ มีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ที่คาดว่าในปี 2565 เครื่องจักรกลจะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ถึง 75 ล้านตำแหน่ง  

 

3 แนวทางในการรับมือกับเทคโนโลยี 4IR ขององค์กร

ปฏิวัติทักษะแรงงาน (Upskilling) : โดยแรงงานถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกที่ผู้บริหารต้องเร่งมือทำ ตามมาด้วยการสรรหาพนักงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี 4IR และการปรับวัฒนธรรมองค์กรให้มีความสอดคล้องและเอื้อต่อการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี นอกจากนี้องค์กรยังต้องปรับรูปแบบ และขั้นตอนในการทำงาน โดยอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานบางตำแหน่ง เช่น เพิ่ม ควบรวม หรือลดงานบางตำแหน่งตามกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

แต่ต้องไม่ลืมว่า แม้เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการทำงาน แต่งานบางงานก็ยังต้องการทักษะของคน เช่น การสื่อสาร การเป็นผู้นำ และการวินิจฉัย ซึ่งองค์กรต้องสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมและทำให้พนักงานของตนต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ โดยออกแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีโอกาสในการใช้ทักษะใหม่ๆ ในการทำงานประจำวันด้วย  

สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี : ธุรกิจต้องสร้างความเชื่อมั่น และพิสูจน์ความโปร่งใสในการใช้เทคโนโลยี โดยสามารถอธิบายหลักการในการตัดสินใจของระบบได้ เพราะความเชื่อมั่นนี่เองจะเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ  นอกจากนี้การที่ธุรกิจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไป ก็ต้องนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมาสู่ลูกค้าด้วย เช่น ทำให้ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย หรือ สามารถควบคุมการใช้งานเมื่อต้องการได้ไม่ว่าจะเป็น การเปิด-ปิดการแสดงที่อยู่ปัจจุบัน การตั้งค่าการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิต หรือมีการแจ้งเตือนทันทีที่ข้อมูลรั่วไหล เป็นต้น

นำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาสังคม องค์กรต่างๆ : ควรนำเทคโนโลยี 4IR มาช่วยทำให้สังคมดีขึ้น ทั้งในด้านของการพัฒนาการศึกษา แก้ปัญหาความยากจน และช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา PwC เองได้ให้คำปรึกษากับองค์กรต่าง ๆ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์พันธสัญญาด้านความยั่งยืน (Sustainability commitment) เช่น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการเปิด-ปิดไฟ ปรับแสงสว่าง และ อุณหภูมิให้มีความเหมาะสมในที่ทำงานเพื่อประหยัดไฟฟ้า หรือ การใช้ระบบเอไอในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อป้องกันอาชญากรรมต่างๆ


จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี 4IR นำมาซึ่งประโยชน์และความท้าทาย โดยธุรกิจต้องวางแผนรับมือกับเรื่องนี้ให้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นระบบ คน ลูกค้า สินค้าและบริการ นอกจากนี้ต้องมีการลงทุนด้านระบบมาตรรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าควบคู่กันไปด้วย แต่หากธุรกิจให้ความสำคัญกับการรับมือเทคโนโลยี 4IR เพียงด้านใดด้านหนึ่ง ก็ยากที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จได้

วันนี้องค์กรจึงต้องหันมาสำรวจตัวเองว่า เรามีความพร้อมในทุก ๆ ด้านแล้วหรือยัง? 

ข้อมูลอ้างอิง : วิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย

                                : ลิงค์ต้นฉบับ https://www.pwc.com/th/en/pwc-thailand-blogs/blog-20191127.html  

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32319 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19423 | 14/06/2019
ชาวนายุคใหม่ เข้าใจตลาด ต้นแบบ Smart Farmer SME in Focus

ชาวนายุคใหม่ เข้าใจตลาด ต้นแบบ Smart Farmer

ขณะที่ชาวนาต้องประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำเป็นหนี้เป็นสินจากรุ่นสู่รุ่น แต่ก็มีคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานชาวนาไม่น้อย กล้าที่จะกลับมาพลิกฟื้นอาชีพดั้งเด...
12212 | 16/12/2019
banner