เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล

Library > Agriculture/Smart Farming
30/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 6417 คน
เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล
banner

ธนาคารกรุงเทพ สานต่อความสำเร็จ วิถีเกษตรก้าวหน้ายุคดิจิทัล จัดสัมมนาพิเศษ ดึงคนต้นแบบ ร่วมเวทีแชร์ประสบการณ์สู่ความสำเร็จ


ปัจจุบันประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โครงการเกษตรก้าวหน้า ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรไทยมายาวนานกว่า 20 ปี  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตร  ทั้งการจัดการด้านการผลิต มาตรฐาน การตลาด และการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ  ตามวิถีเกษตรก้าวหน้า” ที่เกษตรกรต้องเข้าใจและจัดการได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น

โดยเฉพาะ เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture หรือ Precision Farming)’ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถจับต้องได้ อีกทั้งยังทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น หรือการใช้แอปพลิเคชัน จัดการด้านการตลาดที่สามารถเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) และอีมาร์เก็ตเพลส (E-market Place) ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรดีขึ้นหลายเท่าตัว


เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ จึงจัดสัมมนา เรื่อง “เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิทัล” ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลมขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวการปาฐกฐาพิเศษ หัวข้อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


นอกจากนี้ธนาคารยังได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ และเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ นำโดย

คุณปรียานุช ทิพยะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

คุณนิธิภัทร์ ทองอ่อน เกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่ จังหวัดระยอง ที่ได้นำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture) มาใช้จัดการภายในสวนทุเรียนของตน

คุณอาทิตย์ จันทร์นนทชัย เจ้าของแพลตฟอร์มเครือข่ายเกษตรกร แอปพลิเคชัน ฟาร์มโตะ (Farm TO) ตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับการตลาด และสุดท้าย

คุณอรทัย เอื้อตระกูล คอลัมนิสต์ วารสารเคหการเกษตร คอลัมน์การค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน สู่เกษตรกรไทย

โดยตลอดระยะเวลาในช่วงการเสวนาดำเนินรายการโดย ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 ราย

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘บุญนภาพัฒนาการเกษตร’ เปลี่ยน Mindset เกษตรกรไทย ใช้เทคโนโลยีสารปรับปรุงดิน

‘บุญนภาพัฒนาการเกษตร’ เปลี่ยน Mindset เกษตรกรไทย ใช้เทคโนโลยีสารปรับปรุงดิน

กว่า 15 ปีที่บริษัท บุญนภาพัฒนาการเกษตร จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสารปรับปรุงดิน เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และเปิดโครงการตรวจดินให้เกษตรกรฟรี…
pin
2715 | 21/05/2022
'เจนเทิ่ลวิน' สร้าง Value Added ควบคู่มาตรฐานสินค้าเกษตร ขยายฐานการตลาดสู่ความสำเร็จ มัดใจผู้บริโภค

'เจนเทิ่ลวิน' สร้าง Value Added ควบคู่มาตรฐานสินค้าเกษตร ขยายฐานการตลาดสู่ความสำเร็จ มัดใจผู้บริโภค

เปิดแนวคิด บริษัท เจนเทิ่ลวิน จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ภายใต้แบรนด์ ‘Much’ by สวนส้มร่มเกล้า ทำอย่างไร? จึงเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร…
pin
3127 | 10/05/2022
ลดต้นทุน ช่วยเพิ่มผลผลิต ‘เมกเกอร์โดรน’ โดรนเพื่อการเกษตรครบวงจร ยกระดับเกษตรกรไทยสู่ Smart Farmer

ลดต้นทุน ช่วยเพิ่มผลผลิต ‘เมกเกอร์โดรน’ โดรนเพื่อการเกษตรครบวงจร ยกระดับเกษตรกรไทยสู่ Smart Farmer

อุตสาหกรรมการเกษตรคือรากฐานของสังคมไทยมาช้านาน โดยมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่อาชีพ ‘เกษตรกร’ ก็ยังประสบปัญหาหลักๆ…
pin
4291 | 30/03/2022
เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไร ในยุคดิจิทัล