Library > Agriculture/Smart Farming

banner

บทความทั้งหมด

“มะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิก” พืชเศรษฐกิจทำเงิน
SME in Focus

“มะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิก” พืชเศรษฐกิจทำเงิน

"มะพร้าวน้ำหอม" เป็นพืชที่อยู่คู่ชีวิตคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปัจจุบันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ อาชีพมั่นคง ลงทุนคุ้มค่า ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้...
580 | 05/09/2019
Young Smart Farm ปั้นเยาวชนเกษตร 4.0
SME Startup

Young Smart Farm ปั้นเยาวชนเกษตร 4.0

โครงการยังสมาร์ท ฟาร์ม (Young Smart Farm) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์  เพื่อทดแทนเกษตร...
361 | 25/08/2019
แนะเกษตรยุคใหม่เน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม เสริมด้วยนวัตกรรม
SME in Focus

แนะเกษตรยุคใหม่เน้นตลาดเฉพาะกลุ่ม เสริมด้วยนวัตกรรม

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการเป็นผู้ผลิตอาหารระดับโลก มีประชากรในประเทศกว่า 38.9 ล้านคน อยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรยุคใหม่ ทว่าข้อเท็จจริงกลับบ่งชี้ว่ารายไ...
161 | 13/05/2019
“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล
News

“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม” ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน (ที่3 จากขวา) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ (ที่...
214 | 03/05/2019
"โมเดิร์น ฟาร์ม” ทางเลือกที่จะพัฒนาภาคเกษตรให้ยั่งยืน
SME in Focus

"โมเดิร์น ฟาร์ม” ทางเลือกที่จะพัฒนาภาคเกษตรให้ยั่งยืน

การพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ภายใต้กรอบ “ไทยแลนด์ 4.0 “ นอกจากที่จะมีการพลักดันภาคการเกษตรของไทยเข้า สู่ “เก...
298 | 21/04/2019