PLANT FACTORY Smart farming ฟาร์มคนเมือง ไม่ง้อแดด ผลผลิตพรีเมี่ยม

SME in Focus
27/06/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 14936 คน
PLANT FACTORY Smart farming ฟาร์มคนเมือง ไม่ง้อแดด ผลผลิตพรีเมี่ยม
banner

Smart farming ฟาร์มคนเมือง ไม่ง้อแดด ผลผลิตพรีเมี่ยม ด้วย‘ใจที่ไม่ยอมแพ้’ ในการต่อสู้และเอาชนะข้อจำกัดทางธรรมชาติ เป็นดีเอ็นเอที่ส่งต่อมาจากบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ในอดีตเรามองภาพธรรมชาติเป็นทั้งความสวยงาม ค้ำจุนชีวิต หรือแม้แต่บางครั้งก็เป็นการทดสอบวิวัฒนาการด้วยเช่นกัน โดยเหตุนี้สิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ได้จากอดีต ปัจจุบัน ในอนาคต คือสิ่งมีชีวิตที่มี ‘การวิวัฒน์’

มีการประเมินว่าในปี 2050 หรือราว 30 ปีข้างหน้า ประชากรทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.7 พันล้านคน ขณะที่ความจำเป็นพื้นฐานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การสื่อสารและการขนส่ง คือปัจจัยในการดำรงชีวิต ทำให้มองถึงความเป็นไปได้ว่า ในอนาคตมนุษย์อาจต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘อาหาร’ ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ที่ผู้ประกอบการต่างนำมาเป็นโจทย์ขับเคลื่อนธุรกิจ

ขณะที่เทรนด์การบริโภคทั่วโลกก็เริ่มมีการปรับพฤติกรรมไปสู่กระแสที่เรียกว่า ‘Health Conscious’ หรือการตระหนักรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น เป็นผลพวงที่ทำให้การเลือกรับประทานอาหารมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ขณะเดียวกันก็ยังเสพติดรสชาติ และความน่าสนใจจากรูปลักษณ์ภายนอกด้วย

ดังนั้นจะเห็นว่า แม้ ‘อาหาร’ จะเป็นเมกะเทรนด์ที่โลกกำลังถูกเร่งเร้าและขับเคลื่อนด้วยปัจจัยด้านปริมาณ แต่ในขณะเดียวกันพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหาร ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเช่น ภาคเกษตร ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งในการผลิต ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ

ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จึงจะสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

 

กว่าจะเป็น LED FARN  

คุณชิงชัย คนธรรพ์สกุล ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม อีเลคทรอนิคส์ ในการนำเอา Chip LEDs มาผลิตเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น จอ LEDs ขนาดใหญ่เพื่อการโฆษณา ป้ายอักษรวิ่ง ป้ายนับเวลาถอยหลัง โคมไฟสัญญาณจราจร และการทำหลอดไฟ โคมไฟแสงสว่างด้วย Chip LEDs

แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนและสินค้าบริการเดิมที่ทำอยู่ราคาต่ำลง รวมทั้งมีผู้เข้ามาแข่งขันมากขึ้นจนมองว่าธุรกิจใกล้จะโดน Disruption’ ทางออกที่มองไว้จึงเป็นสิ่งใหม่ที่เรียกว่า อุตสาหกรรมอนาคต หรือ New S-curve ในสาขา Bio Technology และ Smart Farming คือสิ่งที่เขาเล็งไว้

ด้วยเหตุ ซีวิค มีเดีย นี้จึงแตกไลน์ธุรกิจสู่การผลิตและทำการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ หลอดไฟ LEDs’ ซึ่งมีคลื่นแสงตรงกับคลอฟิน A และ B ที่พืชต้องการ นวัตกรรมการปลูกพืชในโรงเรือนแบบปิดโดยแสงจากหลอดไฟ LEDs โดยไม่ใช้พึ่งพาแสงแดด แสงแดด สำหรับใช้ปลูกพืชในโรงเรือน เรียกว่า Plant Factory with Artificial Lighting (PFAL) หรือ ‘Plant Factory’

โรงเรือนปลูกระบบปิดที่ออกแบบมาเฉพาะให้มีการควบคุมสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม้ เช่น อุณหภูมิ แสง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารอาหาร ส่งผลให้ได้ผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณสูงตลอดทั้งปี   

ทางเลือกใหม่สำหรับการทำเกษตร ที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และข้อจำกัดด้านพื้นที่การเพาะปลูก และปริมาณผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ เป็นผลทำให้ตลาดกลุ่มนี้มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืนด้านอาหาร

 

สู่นวัตกรรมไฟ LEDs ที่พืชต้องการ

ที่ผ่านมามีการนำเอาองค์ความรู้ด้านแสงประดิษฐ์จาก LEDsไปใช้กับการปลูกพืชแบบ Hydroponic รวมทั้งการปลูกพืชในโรงเรือนแบบปิดกลุ่มลูกค้าธุรกิจ หรือแม้แต่กลุ่มลูกค้าบุคคลที่นำไฟ LEDs เพื่อปลูกพืชทดแทนแสงอาทิตย์ในที่พักอาศัย อาทิ บ้าน คอนโด หอพัก

ทั้งจากการหาข้อมูลและศึกษาอย่างจิงจังของคุณชิงชัย ทำให้เข้าใจว่าแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ซึ่งมีคลื่นแสง ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง นั้น พืชอาจจะไม่ได้ต้องการทั้งหมด เพราะความเป็นจริงแล้ว คลื่นแสงที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์เพื่อให้เกิดกระบวนการในการเติบโตอาจจะต้องการคลื่นแสงหลัก ๆ คือ น้ำเงิน และ แดง

อย่างไรก็ตาม คลื่นแสงเขียวก็อาจจะต้องการด้วยเช่นกันในปริมาณที่เหมาะสม และด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถใช้หลอด LEDs ที่มีแสงสีแดงและสีน้ำเงิน ร่วมกับเทคโนโลยีในการ MIX Ratio’ ของแสงทำให้สามารถผสมอัตราส่วนระหว่างคลื่นแสงแดง และ น้ำเงินให้ ถูกจริต กับพืชแต่ละชนิดได้ ซึ่งทำให้พืชสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์

จากความมุ่งมันและเชี่ยวชาญในการออกเเบบระบบควบคุม และการใช้งาน LEDs ในการปลูกพืช จนในที่สุด Plant Factory เเห่งเเรก ก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ในต้นปี 2019 ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 78 

 


ใช้ R&D ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจใหม่

คุณชิงชัย เล่าว่า Plant Factory เป็นการนำเทคโนโลยี LEDs มาต่อยอดมาจากธุรกิจเดิมซึ่งมีทีมงาน และองค์ความรู้ด้านการออกแบบและใช้งาน LEDs สำหรับปลูกพืช รวมทั้งความสามารถในการออกแบบและ Coding Hardware Digital ได้ โดยการนำหลอดไฟ LEDs มาสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นคือการผลิตหลอดไฟ LEDs สำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนระบบปิดในปี 2018 อันสืบเนื่องจากการไปศึกษาดูงานระบบ Smart Farming จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาได้มีการทำ R&D อย่างจริงจัง

โดยโครงการ โรงงานพืช จากหลอดไฟ LEDs ของคุณชิงชัยได้ไป Pitching ในโครงการคูปองนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จนได้ทุนแบบมาพัฒนางานวิจัย 1.5 ล้านบาท ในปี 2019

“1 ปีเต็มในงานวิจัยว่าพืชแต่ละชนิดชอบแสงไฟแบบไหน สีอะไร ซึ่งเราก็ทำงานวิจัยจนตกผลึกมาได้พืชกินใบมา 10 กว่าชนิด ”โดยองค์ความรู้ที่ต่อยอดมาจากงานวิจัย จนสามารถสร้างเป็นนวัตกรรม Smart Farming ซึ่งไม่เพียงสามารถผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ LEDs สำหรับปลูกพืชในโรงเรือน และยังมีการพัฒนาเป็น ตู้ปลูกผักทั้ง 4 แบบ ซึ่งเรียกว่า ‘Smart Series’ เฟอร์นิเจอร์ปลูกพืชยุคใหม่ที่ไม่ใช้แสงอาทิตย์ และควบคุมระบบทุกอย่างแบบอัตโนมัติ LED FARM ปลูกผัก ‘มูลค่าสูง’ ขายตรงกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อสร้างโรงงานพืช Plant Factory  และตู้ ‘Smart Series’ ทั้ง 4 แบบได้สำเร็จ ซึ่ง บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด มุ่งเน้นในการส่งต่อนวัตกรรมการปลูกพืชไปยัง เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ ผู้สนใจ แต่ยังไม่ได้มุ่งเน้นในการขายผลผลิตทางการเกษตร

โดยคุณชิงชัย ได้ก่อตั้งบริษัทลูกขึ้นมาใหม่ ชื่อว่า บริษัท แอลอีดี ฟาร์ม จำกัด โดยมี Purpose คือการส่งต่อผลผลิตพืช ผัก คุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย รสชาติดี มีความพรีเมี่ยมสู่สังคม รวมทั้งต้องการให้ LED FARM เป็นต้นแบบในการทำการตลาด ผลผลิตพืช ผัก ราคาสูงว่าทำการตลาดได้อย่างไร  

“ต้นทุนเท่าไหร่?” ผู้บริโภคหลายท่านที่เลือกรับประทานผักปลอดสารพิษ ผักที่ปลูกแบบ Hydroponic รวมทั้งที่ขึ้นชื่อว่าเกษตรอินทรีย์ทั้งหลาย ต่างมีราคาที่สูงกว่าผักทั่วไปตามท้องตลาด แม้จะมองว่าเป็นคนละกลุ่มเป้าหมาย แต่หากจะเดินหน้าธุรกิจตู้ปลูกผักที่เป็นเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มขั้นสูง สิ่งที่อดคิดไม่ได้คือต้นทุนการผลิต

เรื่องนี้ คุณชิงชัย มองว่า สำหรับการปลูกพืชแบบ Plant Factory มีต้นทุนที่ค่าไฟฟ้าเป็นหลัก รวมทั้งเงินลงทุนตอนแรกเริ่ม ที่ต้องมีพื้นที่ มีระบบฮาร์ดเเวร์ มีไฟ LEDs มีฐานปลูก กระบะปลูก เเล้วก็มีระบบอัตโนมัติในการให้สารอาหารแก่พืช คำถามคือ ผักที่ปลูกด้วยขั้นตอนแบบนี้จะขายที่กิโลกรัมละเท่าไร

“เราปลูกเคล ฟินเล่ ร็อคเก็ต ก็มีคำถามว่าระบบเเบบนี้เวิร์คจริงหรือ เพราะว่าต้นทุนลงทุนช่วงเริ่มต้นและการจัดการที่สูง เเล้วต้องขายผักกิโลกรัมละเท่าไหร่ เราคิดเรื่องนี้ก่อนแล้ว และทำให้ดู โดยการจัดตั้งบริษัท แอลอีดีฟาร์ม มี Mission คือจัดการผลผลิตที่ได้จากโรงงานพืชเอาไปทำการตลาดผ่านแบรนด์ LED FARM” 

 


ต่อยอดสู่อาหารพร้อมปรุง-พร้อมทาน-เครื่องดื่มสุขภาพ

คุณชิงชัย กล่าวอีกว่า ปัจจุบันบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ได้สร้าง Plant Factory ไปแล้วถึง 4 โรงงาน ขณะที่ LED FARM ซึ่งมีร้านจำหน่ายสินค้าจากฟาร์ม เป็นโชว์รูมผักที่มีทั้งผักสด และแปรรูป Ready to Eat เช่นเครื่องดื่ม Smoothie, Kale Bread, Castella Kale ,Kale Cookie ,Pesto Kale อื่นๆ ซึ่งเป็นช่องทางแบบ Off Line

รวมทั้งการวางสินค้า Ready To Cook ในโมเดิร์นเทรด ที่ กรูเมต์ มาเก็ต และ โกลเด้นเพลส ส่วนช่องการ Online ได้มีการขายผ่านทาง Food Delivery และการสื่อสารทางการตลาดใช้ช่องทาง Facebook, Line OA, IG เป็นต้น

แม้จะยังอยู่ในช่วงตั้งต้น แต่ด้วยเทรนด์ของธุรกิจและแนวโน้มด้านอาหาร กลุ่มพรีเมี่ยม เพื่อคนรักสุชภาพ กำลังเป็น Mega Trend ทำให้เขามองว่าอนาคตของแอลอีดีฟาร์มจะเป็น New S-Curve เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ธุรกิจของ คุณชิงชัย สอดรับกับเทรนด์การทำเกษตรสมัยใหม่ และค่านิยมคนเมืองในประเด็นเรื่องสุขภาพ ทำให้การปลูกผัก-สมุนไพรใช้เอง เป็นความ ‘มินิมอล’ ของคนยุคนี้ จึงเป็นโอกาสที่ธุรกิจยังไปต่อได้ ด้วยการเปลี่ยนมาที่ New S-Curve เช่นกัน แม้จะเผชิญการแข่งขันในตลาดน่านน้ำสีแดงใน S-Curve เดิมมาแล้วก็ตาม

  


คุณชิงชัย บอกอีกว่า เคลขายหน้าร้าน 650 บาท มีโปรโมชั่นต่างๆ หักค่าส่วนแบ่งยอดขายจาก Food delivery (GP) เเล้ว รวมทั้งหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วก็ยังมีรายรับอยู่ราว 400 กว่าบาท แม้จะมีคนสอบถามว่าราคานี้แข่งได้อย่างไร แต่ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าต้นทุนผักจริงๆ อาจไม่ได้แพงอย่างที่คิด

แต่ประเด็นสำคัญคือ ผลผลิตของ Plant Factory เป็นสินค้าที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ไม่ว่าจะรสชาติไม่เหมือนกับการปลูกแบบธรรมชาติ รสชาติดีกว่า และมีความ Premium กว่า

รวมถึงการปลูกใน Plant Factory เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด มั่นใจได้ถึงความสด สะอาด และปลอดสารพิษ ผักที่ปลูกในระบบนี้ไม่ต้องล้างน้ำก็สามารถรับประทานได้เลย แถมอายุการเก็บรักษาสภาพให้คงความสดในตู้เย็นอุณหภูมิที่เหมาะสม ผักสดยังอยู่ได้นานกว่าผักที่ปลูกแบบทั่วไป

ทำให้วาดภาพว่าตลาดนี้แม้จะยังเริ่มต้น แต่ก็มีแนวโน้มเติบโตเร็ว ทั้งเทรนด์ด้านอาหาร และเทรนด์สุขภาพ แต่มาติดขัดบ้างในช่วงนี้ สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่ภายใต้การทำตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และทำ Branding ทำให้ปัจจุบัน LED FARM เป็นที่รู้จักมากขึ้น เห็นเป็นสัญญาณที่ดีว่ามาถูกทางแล้ว ดังนั้นจากนี้จึงยังคงมุ่งสร้างการรับรู้และแบรนด์ดิ้งผ่านการทำแคมเปญกระตุ้นการรับรู้ ผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 

 


ขณะที่มองถึงจุดคุ้มทุน และการ Turn Around ด้วยเทรนด์ในปัจจุบัน ที่มีกระแสการปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์และการปลูกพืชตามที่อยู่อาศัย ทำให้ธุรกิจของแอลอีดีในกลุ่มไฟปลูกพืชนับเป็นช่วงโอกาสทอง แต่ก็มีผู้เล่นทุกขนาดในตลาดนี้ แถมมีสินค้าจากต่างประเทศที่ราคาต่ำกว่าตีตลาด อาจทำให้การแข่งขันหลังจากนี้ไม่เพียงเป็นเกมราคา แต่นวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ หรือ Know How ที่จะมาปรับเปลี่ยนขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ขณะที่ธุรกิจที่เป็นอาหารทางเลือก อาหารสุขภาพ เมื่อมองจากแนวโน้มปัจจุบันยังคงไปได้เรื่อยๆ

 


การเกษตรยุคนี้ เป็นเรื่องของนวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยี ถ้าเราไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็คงสู้ในสนามรบนี้ลำบาก ดังนั้น SME ถ้าอยากมาทำต้องเปลี่ยน Mindset ให้ได้ก่อน

สุดท้ายเขาบอกว่าการทำงานวิจัยเพื่ออัพเกรดธุรกิจ หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ก็เหมือน ‘ตัดเสื้อเอง’ จะเอากระดุม 15 เม็ด หรือกี่เม็ด จะเอารูปทรงแบบไหนก็ได้ เป็นข้อได้เปรียบที่สินค้านำเข้าทั่วไปไม่มี และสำคัญยังคงตื่นตา ตื่นใจ และเซ็กส์ซี่ในสายตาผู้บริโภคอีกด้วย

 

รู้จัก LED Farm ให้มากขึ้นได้ที่ : https://www.facebook.com/cmledfarm/


7 เมกะเทรนด์ที่ธุรกิจควรจับตา ‘เมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณ’


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ถอดสูตรความสำเร็จ ‘Asia Bedding’ ผู้นำนวัตกรรมที่นอนสปริง สัญชาติไทย สู่แผนธุรกิจควบคู่แนวคิด ‘ความยั่งยืน’

ถอดสูตรความสำเร็จ ‘Asia Bedding’ ผู้นำนวัตกรรมที่นอนสปริง สัญชาติไทย สู่แผนธุรกิจควบคู่แนวคิด ‘ความยั่งยืน’

มองเป็น เห็นโอกาส Bangkok Bank SME ขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ บริษัทผู้ผลิตที่นอนสปริงสัญชาติไทย ที่มีชื่อเสียงมายาวนานเกือบ 60 ปี โดยมีแบรนด์ที่โดดเด่นเป็นหน้าเป็นตา…
pin
206 | 27/01/2023
หนีเมืองกรุง มุ่งทางธรรมชาติ เปลี่ยน Passion เป็นโอกาส ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ ต่อยอดสู่แนวคิดธุรกิจเกษตรยุคใหม่

หนีเมืองกรุง มุ่งทางธรรมชาติ เปลี่ยน Passion เป็นโอกาส ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ ต่อยอดสู่แนวคิดธุรกิจเกษตรยุคใหม่

จากแนวคิดที่อยากให้คนไทย ได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ของ ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ ที่มีมุมมองอยากสร้างธุรกิจเพื่อสุขภาพให้เป็นเรื่องที่มีความสุข…
pin
285 | 25/01/2023
‘เดอะ กู๊ดวิว’ สร้างจุดเด่นเน้นจุดขาย อะไรที่เปลี่ยนร้านอาหารเล็กๆ ให้กลายเป็น Landmark เชียงใหม่ได้

‘เดอะ กู๊ดวิว’ สร้างจุดเด่นเน้นจุดขาย อะไรที่เปลี่ยนร้านอาหารเล็กๆ ให้กลายเป็น Landmark เชียงใหม่ได้

‘เดอะ กู๊ดวิว’ หนึ่งในร้านอาหารขวัญใจชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวที่ต่างชื่นชอบในบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถชื่นชมความงดงามของแม่น้ำปิง…
pin
245 | 23/01/2023
PLANT FACTORY Smart farming ฟาร์มคนเมือง ไม่ง้อแดด ผลผลิตพรีเมี่ยม