โฟกัส Halal Food แนวทางรุกตลาดสำหรับ SME

SME in Focus
01/02/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2209 คน
โฟกัส Halal Food แนวทางรุกตลาดสำหรับ SME
banner

ตลาดอาหารฮาลาล (Halal Food) หรือตลาดอาหารสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งสามารถขยับจากการเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ไปเป็นตลาดหลัก (Mass Market) หรือตลาดที่มีผู้บริโภคเป้าหมายจำนวนมาก และหลากหลายกลุ่มได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรมุสลิมโลก และกระแสบริโภคอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นกระแสที่มาแรงในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19

ในอนาคตคาดว่าตลาดอาหารฮาลาลโลกจะเติบโตยิ่งขึ้นตามความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และตรวจสอบแหล่งที่มาได้จากผู้บริโภคทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม และในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอาหารชั้นนำของโลก ทั้งยังมีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทันสมัย ผู้ประกอบการสินค้าอาหารในไทยจึงไม่ควรพลาดโอกาสที่จะขยายการส่งออกไปยังตลาดดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ยังรุกตลาดอาหารฮาลาลไม่มากนัก เนื่องจากเผชิญข้อจำกัดด้านเงินทุนและความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล ประกอบกับการที่ไทยไม่ใช่ประเทศมุสลิม ยิ่งทำให้อาหารฮาลาลของไทยมักไม่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะในตลาดที่เคร่งครัดกับแนวคิดและความเชื่อทางศาสนา

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

แนวทางการรุกตลาดฮาลาลสำหรับ SME

ผู้ประกอบการไทยอาจใช้กลยุทธ์ค่อยๆ แทรกตัวเข้าสู่ตลาดแทนการประกาศตัวอย่างชัดเจน โดยกลยุทธ์รุกตลาดอาหารฮาลาล แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านผู้ซื้อ (People) และด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ (Promotion) หรืออาจเรียกว่ากลยุทธ์ 3P ดังนี้

1. กลุ่มอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ (Natural Halal) อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารทะเล และน้ำตาลทราย ผู้ประกอบการที่เริ่มบุกเบิกตลาดอาหารฮาลาล หรือมีงบประมาณจำกัด ควรเริ่มต้นทำตลาดด้วยสินค้ากลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคมีความเชื่อว่าเป็นฮาลาลอยู่แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องพิจารณาตรารับรองมาตรฐานฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ซ้ำอีก ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรองฮาลาล

2. กลุ่มอาหารฮาลาลโดยการรับรอง (Halal Certification) อาทิ เค้ก โดนัท อาหารสำเร็จรูป เหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาล รวมถึงมีความเข้าใจในความต้องการและรสนิยมการบริโภคอาหารฮาลาลของผู้บริโภค

3. อาหารฮาลาลที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่นอาหารฮาลาลเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) อาทิ อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ เนื่องจากแนวโน้มของกระแสรักสุขภาพที่ขยายวงกว้างขึ้น จนอาจก้าวขึ้นเป็นสินค้าที่นิยมกันโดยทั่วไปได้ในอนาคต ตัวอย่างสินค้าในกลุ่มนี้ อาทิ ธัญพืชเสริมวิตามิน เครื่องดื่มเสริมกรดอะมิโน และสแน็กบาร์เสริมโปรตีน

ผู้ประกอบการอาจใช้ช่องทาง e-Commerce และ Social Media เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าหรือทำการตลาดสินค้าอาหารฮาลาลในตลาดเป้าหมาย เนื่องจากเป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ในวงกว้าง หรืออาจใช้ Influencer ที่มีชื่อเสียงในประเทศนั้นๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของตนรวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและนิยมติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Social Media ทั้งยังมีแนวโน้มจะเปิดรับอาหารฮาลาลสไตล์ต่างชาติมากกว่าผู้บริโภคช่วงวัยอื่น

มีการประเมินว่าจากนี้เป็นต้นไป ตลาดอาหารฮาลาลโลกมีแนวโน้มจะเข้ามามีบทบาทและทวีความสำคัญต่อผู้ประกอบการอาหารทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ จากหลายๆ ปัจจัย โดยแม้ผู้ประกอบการสินค้าอาหารจะไม่ใช่ผู้ประกอบการมุสลิม หรือประเทศผู้ผลิตสินค้าอาหารจะไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่เป็นเทรนด์การบริโภคอาหารที่เน้นคุณค่าและสุขภาพมากขึ้นในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม (Non-OIC) อีกหลายประเทศ ที่อาจเป็นตลาดส่งออกอาหารฮาลาลที่น่าสนใจ เนื่องจากมีจำนวนประชากรมุสลิมอยู่มาก หรือเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายท่องเที่ยวของชาวมุสลิม ซึ่งปัจจุบันบางประเทศในกลุ่มนี้เป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารของไทยอยู่แล้ว

ขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศดังกล่าวแม้ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม ก็มีแนวโน้มจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นฮาลาลมากขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าอาหารฮาลาลสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ และกล่าวได้ว่านี่จึงเป็นอีกเทรนด์ที่ผู้ผลิตอาหารต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

 

แหล่งอ้างอิง :

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

A.I. TECHNOLOGY เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย Automation & Robotics สู่ Smart Factory 4.0

A.I. TECHNOLOGY เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย Automation & Robotics สู่ Smart Factory 4.0

ปัจจุบัน มีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่ให้บริการเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Automation & Robotics ไม่ว่าจะเป็นการทำ System Analysis (SA) เพื่อพัฒนา และตรวจสอบหา…
pin
28 | 23/03/2023
‘Coral Hotel Bangsaphan’ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วย Passion ธุรกิจโรงแรม คือ ‘ความสุข’

‘Coral Hotel Bangsaphan’ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วย Passion ธุรกิจโรงแรม คือ ‘ความสุข’

ปักหมุดจุด Check in ใหม่ สไตล์ ไทยล้านนา กับ ‘Coral Hotel Bangsaphan’ ที่ตั้งอยู่ติดชายหาดและทะเลอ่าวไทยที่กว้างใหญ่ ภายในโรงแรมถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นและสวยงาม…
pin
110 | 22/03/2023
เปิดโมเดลธุรกิจ ESG กับ "คุณกร สุริยพันธุ์" ผู้บริหาร บจก. เทพไทย โปรดัคท์ ยกระดับสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจพันล้าน

เปิดโมเดลธุรกิจ ESG กับ "คุณกร สุริยพันธุ์" ผู้บริหาร บจก. เทพไทย โปรดัคท์ ยกระดับสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจพันล้าน

มองเป็น เห็นโอกาส Bangkok Bank SME ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ “คุณกร สุริยพันธุ์” ผู้บริหารบริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด แบรนด์ยาสีฟันของคนไทย…
pin
508 | 10/03/2023
โฟกัส Halal Food แนวทางรุกตลาดสำหรับ SME