เปิดหลักเกณฑ์ Food Delivery ปกป้องร้านอาหารถูกเอาเปรียบ

SME Update
15/08/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 3332 คน
เปิดหลักเกณฑ์ Food Delivery ปกป้องร้านอาหารถูกเอาเปรียบ
banner

ในช่วงการล็อกดาวน์จะเห็นชัดว่า ผู้บริโภคใช้บริการสั่งอาหารและจัดส่งออนไลน์หรือ Food Delivery เพิ่มขึ้นมาก จึงเป็นโอกาสที่ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนร้านค้าปลีกต่างๆ ใช้โอกาสนี้ในการสร้างรายได้ แต่กระนั้นแพลตฟอร์ม Food Delivery อาจช่วยสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็จริง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่ทางร้านอาหารต้องจ่ายให้กับแพลตฟอร์มต่างๆ นั้นถูกเรียกว่า GP (Gross Profit) หรือค่าส่วนแบ่งยอดขาย ซึ่งแพลตฟอร์มจะเรียกเก็บที่ประมาณ 30 -35 % ต่อเมนู ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ของร้านอาหารที่เข้าแพลตฟอร์มจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ที่สำคัญในปัจจุบันยังไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการป้องกันแพลตฟอร์มออนไลน์เอาเปรียบร้านค้า

แต่ล่าสุดก็มีข่าวดี เมื่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกร่าง “ไกด์ไลน์ ฟู้ด เดลิเวอรี่” เพื่อป้องกันแพลตฟอร์มส่งอาหารออนไลน์เอารัดเอาเปรียบร้านอาหาร เตรียมเปิดประชาพิจารณารับฟังความคิดเห็น ก่อนประกาศบังคับใช้ เปิดเงื่อนไขเข้ม ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ไม่เป็นธรรม จำกัดหรือขัดขวางการทำธุรกิจกับรายอื่น ห้ามใช้อำนาจเหนือตลาดหรืออำนาจต่อรองที่มีอยู่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้า และโฆษกคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เรื่องแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับและส่งอาหารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร หรือไกด์ไลน์ ฟู้ด เดลิเวอรี่เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนั้นจะนำความคิดเห็นมาปรับปรุง ก่อนที่จะเสนอให้ กขค. พิจารณาและออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

การออกไกด์ไลน์ฟู้ด เดลิเวอรี่ดังกล่าว เป็นการติดตามการทำธุรกิจสมัยใหม่ในยุค New Normal ที่ธุรกิจมีการปรับตัวรับวิกฤตโควิด 19 ซึ่ง สขค. ก็ต้องตามรูปแบบการทำธุรกิจให้ทัน และเห็นว่าหากไม่เข้าไปกำกับดูแล ก็อาจจะมีปัญหาธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่งตลาด อาจจะมีทำการเอาเปรียบธุรกิจรายอื่นเกิดขึ้นได้ จึงได้ผลักดันให้มีการทำไกด์ไลน์ออกมา และที่ผ่านมาก็ได้มีการหารือกับผู้ให้บริการฟู้ด เดลิเวอรี่ และร้านอาหารแล้ว ทุกฝ่ายไม่ขัดข้อง” นายสันติชัยกล่าว

สำหรับไกด์ไลน์ธุรกิจให้บริการฟู้ด เดลิเวอรี่ ได้กำหนดเงื่อนไขที่ห้ามกระทำในเบื้องต้น โดยห้ามเรียกรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่สูงเกินสมควรหรือแตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร, การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการโฆษณา ที่เป็นการเรียกเก็บโดยปราศจากความชัดเจนและไม่มีเหตุผลอันสมควร, การเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายในโอกาสพิเศษทางการตลาด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเรียกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ รวมทั้งยังกำหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราหรือวิธีการเรียกรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ แพลตฟอร์มฟู้ด เดลิเวอรี่ จะต้องแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทราบล่วงหน้าถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังได้กำหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจำกัด หรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยการห้ามจำหน่ายอาหารกับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับและส่งอาหารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์รายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม และหากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษด้วยวิธีทางการค้าต่างๆ เช่น การคิดอัตราค่าส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่สูงขึ้น ไม่ให้หรือระงับส่วนลดอัตราค่าส่วนแบ่งรายได้ คิดอัตราผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในอัตราที่สูงเกินสมควร

ขณะเดียวกัน ห้ามใช้อำนาจเหนือตลาดหรืออำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การแทรกแซง หรือจำกัดอิสระในการกำหนดราคาของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างไม่เป็นธรรม, การกำหนดเงื่อนไขบังคับด้านราคาที่เท่ากันในทุกช่องทางการจำหน่าย โดยไม่มีทางเลือกด้านราคาอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร, การประวิงเวลาจ่ายค่าสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดในระยะเวลาที่นานเกินสมควร, การปฏิเสธการทำการค้ากับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารปฏิเสธเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดหรือปฏิเสธที่จะทำการใดๆ ที่ถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม

หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารได้รับร้องเรียนหรือเตรียมการร้องเรียน เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับและส่งอาหารต่อหน่วยงานของรัฐ, การถอดผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือร้านค้าออกจากช่องทางการจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้ล่วงหน้า, การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขภายใต้สัญญาหรือระยะเวลาของสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ห้ามปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ฟู้ด เดลิเวอรี่กระทำการบังคับ หรือกำหนดเงื่อนไขพิเศษ หรือจำกัดหรือกีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่นจนอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

เรื่องนี้ต้องตามกันต่อไปว่าคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะประกาศใช้ไกด์ไลน์ ฟู้ด เดลิเวอรี่ เมื่อไร เพราะนี่เป็นเรื่องที่ธุรกิจร้านอาหารต่างเฝ้ารอและอยากให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

 

การใช้ Food Delivery ของคนไทยช่วงโควิด

Ghost Kitchen ขายอาหารได้ไม่ต้องมีหน้าร้าน


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
2211 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2715 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2583 | 25/01/2024
เปิดหลักเกณฑ์ Food Delivery ปกป้องร้านอาหารถูกเอาเปรียบ