สิ่งที่ต้องรู้ก่อนคิดจะเป็นฟรีแลนซ์

Edutainment
23/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1400 คน
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนคิดจะเป็นฟรีแลนซ์
banner

‘Gig Economy’ เทรนด์ยอดฮิตคนยุคนี้ ที่หมายถึงเศรษฐกิจที่มีระบบการจ้างงานแบบชั่วคราว ระยะสั้น มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ปัจจัยสำคัญที่เสริมให้ Gig Economy ขยายตัวคือการเติบโตของสังคมดิจิทัลออนไลน์ ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น และมีการคิดค้นแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทำงานในลักษณะนี้ อาทิ Uber ,Grab แอพรับส่งอาหาร-ข้าวของต่างๆ

ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีอิสระ ได้ทำงานโดยสามารถบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ ทั้งคนที่เพิ่งเรียนจบและหางานทำ จำนวนไม่น้อยไม่อยากทำงานประจำในองค์กร แต่ฝันอยากเป็น “ฟรีแลนซ์” เช่นเดียวกับคนที่เป็นลูกจ้างก็ฝันอยากจะออกจากงานมาเป็นฟรีแลนซ์ หรือแม้แต่คนวัยเกษียณยุคใหม่ที่ไม่คิดจะเลิกทำงานนอนอยู่บ้านเฉยๆ การรับงานฟรีแลนซ์ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ผู้สูงวัยหลายคนหันมาให้ความสนใจ

อะไรบ้างคือทักษะสำคัญ ที่คนทำงานในรูปแบบการเป็นฟรีแลนซ์ต้องมี และเป็นสิ่งที่แตกต่างจากการทำงานเป็นลูกจ้างประจำในองค์กร 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 1. ทักษะการบริหารจัดการ

อย่าลืมว่าเมื่อเทียบกับชีวิตในองค์กร หน้าที่การงานถูกแบ่งให้กับส่วนงานต่างๆ ทำให้คนที่เคยทำงานประจำในองค์กร โดยเฉพาะที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ด้านหนึ่งก็กลายเป็นการถูกจำกัดให้ใช้เวลากับความรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของตนเอง แต่การเป็นฟรีแลนซ์คือการรวมงานทุกประเภทให้อยู่ในคนๆ เดียว ทั้งทักษะงานซึ่งแต่ละคนมีความชำนาญ รวมไปถึงการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน การจัดการปัญหา ฯลฯ

ที่สำคัญมากและต้องคำนึงถึงคือการจัดการด้านการเงิน อย่าลืมว่างานฟรีแลนซ์ไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เหมือนกับการเป็นลูกจ้างองค์กร และยากที่จะกะเกณฑ์ว่าค่าจ้างงานจะถูกจ่ายโอนเมื่อใด เพราะขึ้นกับการบริหารจัดการของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้นการสำรองเงินไว้ใช้อย่างเหมาะสมกับรอบรายจ่ายที่อาจจะมีกำหนดเวลาตายตัวจึงจำเป็น รวมไปถึงการคิดคำนวณด้านภาษี

2. การเรียนรู้ใหม่และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

การอยู่ในองค์กรมีข้อได้เปรียบตรงที่ผู้บริหารและฝ่ายบริหารงานบุคคลอาจคอยดูแลเพื่อให้พนักงานมีทักษะงานที่จำเป็น โดยการจัดฝึกอบรม หรือบางองค์กรมีการจัดดูงาน และการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับคนทำงาน สำหรับคนทำงานอิสระ เรื่องการพัฒนาทักษะความรู้อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองอย่างเต็มที่ คนทำงานจึงต้องพิจารณาทิศทางงาน และนำตนเองไปอยู่ในช่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถมีความสามารถเพียงพอสำหรับการแข่งขันในตลาดการจ้างงาน

3. ทักษะการสื่อสาร/เจรจาต่อรอง

การสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้ เริ่มต้นจากการฟัง ในการทำงานอิสระที่ต้องรับโจทย์จากลูกค้า การฟังเพื่อให้ได้ยินความต้องการที่แท้จริงของผู้ว่าจ้างมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่องานซึ่งถูก Outsource นั้นอาจไม่ใช่ความชำนาญของลูกค้า และอาจไม่ใช่งานที่ลูกค้าต้องดำเนินการบ่อยครั้ง จึงไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานประจำ ดังนั้นเป็นไปได้ว่า ลูกค้าอาจไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างชัดเจนแม่นยำ คนรับงานจึงต้องเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมทั้งกรอบเงื่อนไขของงาน และสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อที่ลูกค้าจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ และข้อจำกัดต่างๆ ให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด


4. การวางแผน/จัดลำดับความสำคัญ

คนรับงานอิสระ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีงานในมือเพียงงานเดียว วิธีที่จะทำให้ทุกงานที่รับมาสามารถเดินหน้าและแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา คือการวางแผนการทำงานและจัดลำดับความเร่งด่วนของแต่ละงานอย่างเหมาะสม ซึ่งบางครั้ง ถ้าเริ่มเห็นว่างานเริ่มจะมีปริมาณเกินกว่าจะจัดการได้ อาจจำเป็นต้องหา “ตัวช่วย” ด้วยการแบ่งงานบางส่วนให้คนอื่นมาช่วยทำ หรือหากพิจารณาแล้วว่างานอาจมีแนวโน้มที่จะแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด หรือเกิดปัญหาใดๆ ก็ตาม สำคัญที่สุดคือจะต้องสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้รับรู้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน

5. การกำหนดค่าแรง

ฟรีแลนซ์หลายคนเผชิญปัญหาเรื่องการกำหนดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะส่วนที่เป็นค่าแรงที่ตนเองต้องได้รับ และเป็นไปได้ว่าหลายงานมีกรอบค่างานค่อนข้างแตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือการมีราคากลางของตนเอง แล้วประเมินวงเงินจากระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการทำงาน ซึ่งจะสามารถแจกแจงให้ลูกค้าเห็นว่าตัวเลขรวมที่เสนอเป็นค่าใช้จ่ายนั้นมาจากฐานวิธีคิดอย่างไร ซึ่งจะทำให้การเจรจาต่อรองทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะอยู่บนฐานของข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจน 


6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

5 เหตุผลที่ต้องมี Alternative WorkplaceBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า…
323834 | 02/07/2019
10 เรื่องต้องรู้เพื่อเอาตัวให้อยู่รอดปลอดจากโควิด-19

10 เรื่องต้องรู้เพื่อเอาตัวให้อยู่รอดปลอดจากโควิด-19

หลังมีการปกปิดข้อมูลจากบุคคลที่กลับมาจากการเดินทางในประเทศเสี่ยง จนเกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยบานปลาย และคาดว่าจะมีผู้คนเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปกปิดข้อมูลในครั้งนี้กว่าสองพันคน…
279215 | 06/03/2020
เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ

เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ

คำถามปลายเปิด... งานอดิเรก ก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่งานหลัก ไม่ต้องนับว่ามันเป็นงานด้วยซ้ำ เพราะเป็นรูปแบบการพักผ่อนอย่างหนึ่งในยามว่าง หรือแม้ยามไม่ว่าง…
267264 | 12/06/2019
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนคิดจะเป็นฟรีแลนซ์